WTO foreslår gigant-kutt

WTO kaller: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) er ikke begeistret over et utkast til WTO-avtale.  Foto: Thomas Vermes
WTO kaller: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) er ikke begeistret over et utkast til WTO-avtale.  Foto: Thomas Vermes

<pDet kan gå mot et raskt nytt ministermøte i Verdens handelsorganisasjon WTO. Lars Peder Brekk (Sp) blir med på en avtale, men vil ikke presse på for å få den.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

WTOs DOHA-RUNDE

Et ministermøte Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Forhandlingene sto nærmest på stedet hvil inntil 1. august 2004. Da kom landene på ny fram til en pakke. Men målet om å komme i mål med Doha-runden 1. januar 2005, lyktes ikke.

Så satte man utgangen av 2006 som ny frist. I juli 2006 måtte WTOs generaldirektør Pascal Lamy suspendere fortsatt fastlåste forhandlinger. Deretter har diplomatene siden begynnelsen av 2007 gjort nye forsøk på gjennombrudd.

I juli i år gjorde Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk). Dette mini-ministermøtet lyktes ikke å bli enige trass i at de satt sammen i ni dager.

Tollvernet til norsk landbruk reduseres med minst 54 prosent samtidig som støtten skal barberes kraftig ifølge et nytt WTO-forslag som ble lagt på bordet i helga.

Til forgjeves protester fra Norge og andre land, settes det et tak på maksimalt 100 prosent på hvor høy toll det kan legges på en enkelt landbruksvare. Hele 31 prosent av norske landbruksvarer sprenger dette tolltaket.

Nytt ministermøte?

Det hele kan bli avgjort på et ministermøte som kan starte allerede denne uka. For i helga klarte lederne for to viktige forhandlingsområder, landbruk og industrivarer (inkludert fisk), å presentere to nye forhandlingsutkast for de 153 medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Senest i sommer gjorde Jonas Gahr Støre og ministere fra utvalgte andre WTO-land et mislykket forsøk på å få i havn den store Doha-forhandlingsrunden, som har pågått siden 2001.

I løpet av dagen i dag, mandag, vil WTOs generaldirektør Pascal Lamy møte medlemslandene for å høre reaksjonene deres på forslagene som er presentert av forhandlingslederne på to av Doha-rundens mange områder. Blir reaksjonene positive, kan det gå mot et nytt og avgjørende ministermøte i WTO om få dager.

Motvillig minister

- Jeg vil tro vi reiser hvis det blir et ministermøte. Norge er opptatt av å opptre konstruktivt. Men vi er ikke de sterkeste pådriverne for å få i gang nye forhandlinger.

Det sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) på spørsmål fra ABC Nyheter om hvilke signaler Norge vil gi Lamy i ettermiddag.

...kan bli fotfulgt

Nestleder Eli Reistad i Norges Bondelag ruster seg også på å reise til WTO-forhandlinger i Genève om nødvendig.

- Er det nye forslaget noe Norge kan forhandle på grunnlag av?

- Vi sier dette er et uakseptabelt forslag til avtale. Men hvis det blir ministermøte, må Norge delta og gjøre mest mulig for å sikre norske interesser, sier hun og varsler:

- Drar norske ministere ned, skal vi fotfølge dem ned!

: Det kommer ikke til å være Norge det står på, verken den ene eller andre retningen om det blir noe ministermøte eller ikke. De store gutta som var uenige i sommer, må bli enige. Derfor har ikke vi noen anbefaling til regjeringen om den bør gå inn for ministermøte eller ikk-, sier Reistad.

Rystelser for norske bygder

Hvis dette siste, desperate forsøket på å få i land en omfattende handelsavtale lykkes, vil det føre til rystelser i betingelsene for norsk landbruk. Prisstøtten må reduseres minst 45 prosent. Kombinert med de kraftige tollkuttene, vil norsk produksjon med sine klimaforhold og kostnadsnivå bli utsatt for kraftig økt konkurranse fra import.

Den samlede handelsvridende støtten, som prisstøtten er en del av, til norsk landbruk må ned med 55 prosent.

Tollkutt og smutthull

Samtidig skal tollsatsene som beskytter det innenlandske landbruket barberes så det holder. En ting er tolltaket på 100 prosent. Tollsatser på over 75 prosent må kuttes med i gjennomsnitt 54 prosent.

Men det blir et smutthull for noen av varene. Norge kan få definere opptil 6 prosent av vareslagene som «sensitive». Disse kan få sprenge tolltaket. Også disse tollsatsene må reduseres, men man kan redusere tollkuttene med en tredjedel.

Men dette koster: Å benytte seg av et slikt grep, krever at Norge åpner opp for økt import tilsvarende 4,5 prosent av norsk forbruk.

Dette kan bli en ny smertefull sak for Senterpartiet i regjering. I sommer godtok landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) en avtale bygd over en liknende lest, til protester fra landbrukets organisasjoner.

Men den gang uttrykte Liv Signe Navarsete seg sterkt kritisk til sin partifelles håndtering av WTO-forhandlingene.

For spesielt interesserte: Les de nye forhandlingstekstene her.


Aftikkelen ble oppdatert med kommentarer fra Lars Peder Brekk og Eli Reistad.

Personvernpolicy