Ny vurdering av Torgersen-saken

Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen at straffesaken mot ham blir gjenåpnet. Her er Torgersen fotografert under en pressekonferanse i 2006 etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hadde avgjort at Torgersen ikke fikk gjenopptatt sin sak. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX .
Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen at straffesaken mot ham blir gjenåpnet. Her er Torgersen fotografert under en pressekonferanse i 2006 etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hadde avgjort at Torgersen ikke fikk gjenopptatt sin sak. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX .

<pGjenopptakelseskommisjonen vil enda en gang vurdere gjenåpning av straffesaken mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen, etter at hans forrige begjæring ble avslått i desember 2006.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Torgersen-saken
• Fredrik Fasting Torgersen (74) sonet 16 år i fengsel etter at han i 1958 ble dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Oslo i desember 1957.

• Han har både under rettssaken og senere nektet seg skyldig i drapet, og har nå fire ganger søkt om gjenåpning av straffesaken.

• Den første gjenopptakelsesbegjæringen ble avslått av Høyesterett i 1976, den andre av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001, og den tredje av Gjenopptakelseskommisjonen i 2006.

• Den fjerde begjæringen om gjenåpning av straffesaken ble sendt til Gjenopptakelseskommisjonen i juli 2007. En avgjørelse vil neppe foreligge før tidligst høsten 2009 eller i 2010. (©NTB)

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): - Vi utreder saken på nytt, på grunnlag av den nye begjæringen fra Torgersen, sier leder Janne Kristiansen i Gjenopptakelseskommisjonen til NTB.

Men hun tilføyer at kommisjonen «har 130 saker foran», og at det kan ta tid før arbeidet med Torgersen-saken kommer i gang.

Flere medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen skal skiftes ut i september 2009. Det vil derfor bli vurdert om kommisjonen skal vente med å ta fatt på Torgersen-saken til de nye medlemmene er på plass. I mellomtiden blir begjæringen sendt til påtalemyndigheten for uttalelse, sier Kristiansen.

Tre avslag

Fredrik Fasting Torgersen, som nå er 74 år gammel, ble i 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957.

Han sonet i 16 år, men har hele tiden nektet seg skyldig, og har tre ganger tidligere fått avslag på begjæringer om gjenåpning av straffesaken.

Den første gjenopptakelsesbegjæringen ble avslått av Høyesterett i 1976, den andre av Høyesteretts ankeutvalg i 2001, og den tredje av Gjenopptakelseskommisjonen i 2006.

Kravet om fornyet behandling ble fremmet av advokat Erling Moss i juli 2007, og er blant annet begrunnet med påståtte feil i avgjørelsen fra 2006.

Moss har også krevd at det må oppnevnes en settekommisjon fordi han anser Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.

Strid om forsvarer

Etter en kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg den 19. november i år, er det klart at kravet om en settekommisjon ikke har ført fram.

Ankeutvalgets kjennelse innebærer også at det kan bli en ny rettssak i Oslo tingrett om Torgersens rett til offentlig oppnevnt forsvarer etter desember 2006.

Gjenopptakelseskommisjonen mente at han ikke hadde krav på offentlig oppnevnt forsvarer. I et sivilt søksmål avviste både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett å behandle dette spørsmålet.

Men Høyesteretts ankeutvalg fant at det var adgang til å reise særskilt sivilt søksmål over kommisjonens avgjørelse om forsvareroppnevning.

- Ingen korreks

Janne Kristiansen påpeker overfor NTB at det er feil når Ankeutvalgets kjennelse i en nyhetsmelding ble omtalt som «en korreks til Gjenopptakelseskommisjonen».

Ankeutvalgets kjennelse retter seg ikke mot kommisjonen, men opphevet kjennelsene der tingretten og lagmannsretten avviste å behandle forsvarerspørsmålet. Høyesterett mener imidlertid at domstolenes kompetanse til å overprøve kommisjonen vil være begrenset, sier hun. (©NTB)

Personvernpolicy