- Lykke er smittsomt

SMITTER: Det å ha en venn som blir lykkelig, øker dine sjanser for lykke, mener amerikanske forskere. (Illustrasjonsfot: Colourbox.com)
SMITTER: Det å ha en venn som blir lykkelig, øker dine sjanser for lykke, mener amerikanske forskere. (Illustrasjonsfot: Colourbox.com)

<pEn persons lykke avhenger av om personer man er tilknyttet er lykkelige, viser ny forskning.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Smil til verden og verden smiler til deg, heter det. Og dette er kanskje ikke så langt fra sannheten.

Lykke er nemlig ikke bare en individuell følelse eller et individuelt valg, men avhenger av at de menneskene man omgås med også er lykkelige, ifølge amerikanske forskere.

Det dreier seg ikke bare om venner og bekjente, men også mennesker som du bare har indirekte kontakt med. Men lykke smitter bare på relativt korte avstander, mener forskerne bak studien som ble publisert i nettutgaven til British Medical Journal torsdag kveld.

For eksempel, dersom du har en venn som bor mindre enn 1,6 kilometer unna deg og som blir lykkelig, så øker det dine lykkesjanser med 25 prosent.

53.228 sosiale koblinger

Professor Nicholas Christakis fra Harvard Medical School og professor James Fowler fra University of California analyserte data innsamlet i en studie som ble begynt i 1948 og fremdeles pågår, den såkalte Framingham Heart Study, for å finne ut om lykke kan spre seg fra person til person og om en «klynge» med lykke kan dannes innen sosiale nettverk.

Det viktigste er å innse det at mennesker tilhører sosiale nettverk, og at en persons helse og velvære påvirker andres helse og velvære. Forskerne så på 5124 deltagere i alderen 21-70, som ble rekruttert og fulgt mellom 1971 og 2003, for å undersøke forskjellige aspekter av deres liv og helse.

Deltagerne ble bedt om å identifisere slektninger og nære venner blant de andre deltagerne, i tillegg til å oppgi bosted og arbeidsplass. De skulle så kontaktes hvert andre år for oppfølging.

Forskerne fant 53.228 sosiale koblinger mellom de 5124 deltagerne og totalt 12.067 mennesker. De fokuserte så på 4739 mennesker som ble fulgt fra 1983 til 2003.

Tilleggsinformasjon om psykisk helse ble hentet inn ved hjelp av en depresjonsskala i den opprinnelige studien. Deltagerne skulle være enige eller uenige i fire forskjellige utsagn:

- Jeg så optimistisk på fremtiden.

- Jeg var lykkelig.

- Jeg nøt livet.

- Jeg følte at jeg var like god som andre mennesker.

I denne nye studien definerte forskerne lykke som at deltagerne hadde sagt seg enige i alle de fire utsagnene.

Ved hjelp av statistisk analyse målte de hvordan sosiale nettverk hang sammen med den lykken som deltagerne rapporterte om.

Lykkelig samboer gir lykke

Forskerne kom blant annet frem til at det å ha en partner som man bor sammen med, som ble lykkelig, øker sjansen for selv å bli lykkelig med åtte prosent. Lignende effekt så man på søsken som bor i nærheten av hverandre (14 prosent) og naboer (34 prosent). Arbeidskolleger hadde derimot liten innvirkning på lykkenivået, noe som antyder at sosial kontekst kan begrense lykkespredningen.

Ifølge undersøkelsen er det altså sånn at de som omgir seg med lykkelige mennesker har større sjanser for selv å ha en lykkelig tilværelse.

Og det er ikke bare umiddelbare sosiale tilknytninger som virker inn på lykkenivåene våre, sammenhengen mellom folks lykke kan strekke seg så langt som til tre grader av separasjon (altså til en venn av en venns venn).

Forskerne mente også at avstanden til de lykkelige menneskene er avgjørende for om lykken skal smitte. Ifølge undersøkelsen har en person 42 prosents større sjanse for å bli lykkelig hvis en venn som bor under en kilometer unna, blir lykkelig. Tilsvarende for en venn som bor mindre enn to kilometer unna, er 22 prosent.

- Banebrytende forskning

Forskerne mener funnene antyder at «klynger» med lykke ikke bare kommer av at folk omgås med lignende individer.

- Forandringer i individuell lykke kan spre seg gjennom sosiale nettverk og bygge opp klynger av lykkelige og ulykkelige individer, sier forskerne i en pressemelding.

- Det viktigste, slik vi ser det, er å innse det at mennesker tilhører sosiale nettverk, og at en persons helse og velvære påvirker andres helse og velvære.

Og dette faktum mener forskerne viser hvor viktig det er å fokusere på folkehelse.

I en lederartikkel som ble publisert sammen med forskningsartikkelen i British Medical Journal, betegner professor Andrew Steptoe fra University College London og professor Ana Diez Roux fra University of Michigan studien som banebrytende.

Andre forskere sier derimot at man bør være klar over at metodene som er brukt for å avsløre effekten av sosiale nettverk, faktisk kan skape effekter som egentlig ikke finnes når man kontrollerer for alle andre faktorer.

Personvernpolicy