Boliglånskommentarer

Her går vi i gjennom en andre forhold enn renter og gebyrer som har betydning for valget av boliglånsgiver.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire beløp innenfor både 60 prosent og 80 prosnet av markedsverdi. Totalt 8 lister.

I tabellen nedenfor har vi satt opp de viktigste kriteriene blant bankene. Under den har vi omtalt de enkelte bankene.

Rentesetting
På rentefastsettelse skiller vi mellom en «fra-rente» og en «fastsatt rente». Bankene som oppgir fra-renter gir deg ikke nødvendigvis den laveste renten, men kan godt gi deg et tilbud som er dårligere.

Hvis prisen er fastsatt får du den oppgitte rentesatsen så lenge du tilfredsstiller sikkerhetskravet og evt lånebeløpet. Fastsatte priser ut fra sikkerhet og beløp er det beste.

Krav til kundeforhold
Bankene kan ha forskjellige krav for at du skal oppnå denne renten. Ofte er det et krav om et visst totalkundeforhold, eller at du kjøper et program. Ingen krav er selvfølgelig det beste for deg.

Er banken landsdekkende
I oversikten har vi med en kolonne som viser om de er landsdekkende eller ikke. Det er her ligger koder for tre typer:

L= Landsdekkene
R= Satser på sin region
M: Her må du ha tilknytning eller være medlem

De fleste banker har satingsområdet i sin region. Hvor stor regionen er avhenger av utbredelsen til banken. Alle banker som satser i sin region tar også i mot kunder som har tilknytning til sitt distrikt.

Gunstigst opp til
Det varierer hvor høyt opp i forhold til sikkerheten bankene gir sine beste vilkår. Dette ligger i området 60 prosent til 80 prosent av markedsverdien.

Hvis du skal låne opp til en grense i dette området er dette viktig informasjon.

Hvorfor banken er med
Den siste kolonnen viser hvorfor banken er med i utvalget. De viktigste bankene er de som er med på grunn av renten, det vil si at de er med fordi de har lav rente. Denne banken trenger ikke nødvendigvis være med fordi den har lave boliglånsrenter jevnt over. Norn banker er for eksempel gunstig på lån over 2 millioner korner innenfor 60 % av verditakst.

De som er med i kraft av sin størrelse er av med av informasjonsmessige hensyn. De aller fleste er kunder i en av disse bankene. De fleste av disse bankene er ikke blant de aller beste, men det finnes noen som både forsvarer plassen på grunn av både størrelse og rente.

Rente-Eventuelle krav forLnds-HvorforGunstigst
Banksettingdisse betingelsenedekk?i utvalgetopp til
BN BankFra-renteJaStørrelse75%
BNP ParibasFra-renteBNP Pariabas AktivJaRente75
Din Bank (Spb Øst)FastsattJaRente60%
DnB LeveFastsattHelkundeJaStørrelse70%
EiendomskredittFastsattJaRente60%
Etnedal SparebankFra-renteJaStørrelse
Fana SparebankFra-renteTotalkundeJaStørrelse75%
Fokus BankFra-renteJaStørrelse75%
Gjensidige BankFastsatttotal-kundeJaRente75%
Haugesund SparebankFra-renteNeiStørrelse80%
Helgeland SparebankFra-renteHelegelandTotalNeiRente75%
KLP BankenFastsattMedlemsskapJaRente75%
Landkreditt BankFra-renteLønnskontoJaStørrelse80%
Meldal SparebankFra-renteNeiStørrelse60%
Nordea Fordel PlussFastsattFordel plussJaStørrelse75%
NordlandsbankenFra-renteHelkundeJaStørrelse70%
OBOSFastsattMedlemJaStørrelse75%
Oslo PensjonsforsikringFastsattTilknytningMRente60%
Rindal SparebankFra-renteJaRente60%
Sandnes SparebankFra-renteJaStørrelse75%
SEB PrivatbankenFra-renterLønnskontoJaRente60%
SkagerakDirektebankFastsattJaRente75%
SkandiabankenFastsattJaStørrelse60%
SpareBank 1 HallingdalFra-renteAktivJaStørrelse75%
SpareBank 1 HedmarkFra-renteBoliglån PlussJaStørrelse60%
SpareBank 1 Midt-NorgeFastsattJaStørrelse75%
SpareBank 1 Nord-NorgeFra-renteHelkundeNeiStørrelse75%
SpareBank 1 Oslo AkershusFra-renteEkstraNeiStørrelse75%
SpareBank 1 Ringerike HadelandFra-renteNeiStørrelse75%
SpareBank 1 SR-BankFra-renteSmartlånJaStørrelse75%
SpareBank 1 Søre SunnmøreFra-renteNeiStørrelse75%
Sparebanken HemneFra-renteJaStørrelse60%
Sparebanken PlussFra-rentePlussKunde TotalNeiStørrelse60%
Sparebanken Sogn og FjordaneFra-renteSo Bra TotalJaStørrelse75%
Sparebanken SørFra-renteEkstraNeiStørrelse75%
Sparebanken VestFra-renteVestavinnNeiStørrelse60%
Sparebanken ØstFra-renteNeiStørrelse80%
Statens PensjonskasseFastsattTilknytningMRente60%
Storebrand BankFastsattHelkundeJaStørrelse75%
Sunndal SparebankFra-renteHelkundeJaStørrelse50%
SwedbankFastsattPrivat pakkeJaRente60%
VekselbankenFra-renteNeiStørrelse60%
Vik SparebankFra-renteTotalkundeJaRente60%
Voss SparebankFastsattTotalkundeNeiRente60%

Kommentarer til de enkelte bankene

BNbank
Renten avhenger av størrelsen på lånet. Grensen går ved 2 millioner kroner.

BNP Paribas
For å få de gunstigste rentesatsene må du kvalifisere for fordelsprogrammet BNP Paribas Aktiv. Her forutsettes det at du velger rammelån. Nedbetalingslån er dyrere.

Det er et uttaksgebyr på 50 kroner per uttak på rammelånskontoen.

Din Bank
Banken går bare opp til 70 % av markedsverdi. Den er derfor ikke med i 80 %-utvalget.

Din Bank er en del av Sparebanken Øst.

DnB
Du må være helkunde for å få de beste vilkårene. Kravet er at du har lønnskonto, og sparer 500 kroner i mnd (eller har 20.000 kr på kontoen.

Lånerenten avhengig av beløp. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Du får 700 kroner lavere etableringskostnad ved å søke på nett, dette er forutsatt i etableringsgebyret som oppgis her.

Eiendomskreditt
Eiendomskreditt låner ikke ut mer enn opp til 70 % av lånetakst.

Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 500.000 kroner 1 million kroner og 2 millioner kroner.

For lån under 500.000 kroner er etableringsgebyret 1.000 kroner, ellers null.

Ved låneopptakt betaler Eiendomskreditt et medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Verdien av dette er 430 kroner per år.

Etnedal Sparebank
Lånerenten avhenger av beløpet på lån innenfor 60 prosent av verdi. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Fana Sparebank
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 500.000 kroner 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Fokus Bank
Ved nettsøknad er etableringsgebyret 1.000 kroner lavere (forutsatt her).

Gjensidige Bank Pluss
For å få den beste renten må du kvalifisere til å være totalkunde.

Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Helgeland Sparebank
For å få den beste renten må du kvalifisere til å være totalkunde.Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

KLP Banken
Ikke medlemmer får 0,25 % høyere rente.

Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Nordea Fordel Pluss

Nordea har fire varianter som gir ulik rente; tre kundeprogrammer, samt rente for ikke-programkunder. Her er det forutsatt at du kvalifiserer til Fordel Pluss. For å oppnå Fordel Pluss status må du ha kjøpt fem forskjellige produkter. Hvis du ikke kvalifiserer til dette er renten vesentlig høyere. Fem produkter kan for eksempel være boliglån, nettbankavtale, VISA-kort, kredittkort og sparing i et fond.

I tillegg opererer de med tre nivåer på renten, avhengig av lånestørrelsen. Renten endrer seg ved 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Nordlandsbanken
Banken er eid av DnB, og har så godt som like rentevilkår. Det er visse gebyrmessige forskjeller.

Du må være helkunde for å få de beste vilkårene. Kravet er at du har lønnskonto, og sparer 500 kroner i mnd (eller har 20.000 kr på kontoen.

Det er forskjellige lånerenter avhengig av beløp. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

OBOS
Alle medlemmer kan nå låne til bolig, uavhengig av boligtype. Alle kan melde seg inn. Det koster 200 kroner per år (i tillegg 300 kroner i andelskapital ved innmelding).

Det er forskjellige lånerenter avhengig av beløp. Skillet går på 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Oslo Pensjonsforsikring
Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetager trenger ikke være medlem. Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune.

Det er halvårig betaling på disse lånene.

Sandnes Sparebank

Du må være totalkunde for å få de beste rentene.Det er forskjellige lånerenter avhengig av beløp. Skillet går på 1 million kroner og 2 millioner kroner.

SEB Privatbanken
Banken oppgir ikke rentesatser på lån under 1 million kroner.

Renten avhenger av lånebeløp. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.

SkagerakDirektebank
Skagerak DirekteBank er en del av Bamble og Langesund Sparebank.

Skandiabanken
Renten avhenger av lånebeløp. Skillet går ved 2 millioner kroner.

SpareBank 1 Hedmark
Lånerenten avhenger av beløpet på lån innenfor 60 prosent av verdi. Skillet går på 2 millioner kroner.

SpareBank 1 Midt-Norge
Du må være totalkunde for å få de gunstigste rentene.

Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går på 2 millioner kroner.

Oppgir bare priser fra 1 millioner kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge
Renten avhenger av lånestørrelsen. Det skilles på lånebeløpene 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Bruker Flexilån opp til 75 %.

SpareBank 1 Oslo
For å få den laveste renten må du kjøpe fordelsprogrammet Ekstra, som koster 900 kroner i året.

Banken skiller på lånestørrelsen. På lån fra 2 millioner kroner er renten lavere.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Renten avhenger av lånestørrelsen. Det skilles på lånebeløpene 1 million kroner og 2 millioner kroner.

SpareBank 1 SR-Bank
Smartlån er det beste alternativet. For å få dette må du ha kjøpt minst tre produkter fra denne banken, samt ha lønnskokonto.

Sparebanken Pluss
For å få de beste lånerentene må du ha fordelsprogrammet PlussKunde Total.

Renten avhenger av lånestørrelsen. Skillet går på 500.000, 1 million og to millioner kroner.

Sparebanken Sogn og Fjordane
For å få de beste rentene kreves dt at du har fordelsprogrammet So Bra.Renten avhenger av lånebeløpet. Det skilles på beløpene 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Sparebanken Sør
For å få de beste betingelsene må du kvalifisere til å bli totalkunde.

Renten avhenger av lånestørrelsen Skillet går ved 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Sparebanken Vest
For å få den beste renten må du ha fordelsprogrammet Vestavinn.

Renten avhenger av lånestørrelsen. Skillene går ved 500.000 kroner, 1 million kroner og 2 millioner kroner.

Statens Pensjonskasse
Du må ha tilknytning til Statens Pensjonskasse for å få lån der. Disse kan få lån:

- Yrkesaktive medlemmer i Statens Pensjonskasse

- Pensjonister i Statens Pensjonskasse

- Statsråder og stortingsrepresentanter

Du kan låne inntil 1.500.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 3.000.000.

Det stilles heller ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av låneverdien. Dette betyr at et annen lånegiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK.

Hvis du søker via nettet er etableringsgebyret 500 kroner lavere (forutsatt her). Det er forutsatt halvårig kapitalisering.

Renten på lån i SPK skal følge normrenten. Denne kan justeres inntil seks ganger årlig. Renten blir fastsatt på grunnlag av gjennomsnittsrenten på «korte» statspapirer. Det måles en gjennomsnittsrente for to måneder. To måneder etter denne perioden trer den nye renten i kraft. Måleperioden november/desember bestemmer dermed renten i mars/april neste år.

Storebrand Bank
For å få den beste renten må bli Helkunde.

Renten avhenger av lånebeløpet. Det skilles på beløpene 500.000 kroner, 1 million kroner og to millioner kroner.

Sunndal Sparebank
De beste vilkårene gis bare opp til 50 prosent av omsetningsverdi, ikke 60 prosent.

Swedbank
For å få den beste renten må du ha Swedbank Privat pakke.

Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 1 million kroner.

Vik Sparebank
For å få den beste renten må du være totalkunde.

Personvernpolicy