Fortsatt løft for barnekunsten

Teaterstykket «Englefeber» er ett av prosjektene som har vært innom «Prøvekluten», nå kalt Seanse, i Volda.
Teaterstykket «Englefeber» er ett av prosjektene som har vært innom «Prøvekluten», nå kalt Seanse, i Volda.

<pPrøveprosjektet Kunstløftet, som skal heve kvaliteten og interessen for kunst for barn, får etter all sannsynlighet fortsette etter nyttår.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kunstløftet

* Startet i 2008 av Norsk Kulturråd.

* Er ment som et ledd i styrking av kvaliteten på kunst for barn og unge.

* Kunstløftet delte ut 3,5 millioner kroner i støtte til 22 ulike kunstprosjekter rettet mot barn og unge i 2008.

* Første prosjektleder var Silje Engeness. Rolf Engelsen tok over stafettpinnen 1. september.

* Kunstløftet forventes å videreføres i to år til.

Det bekrefter prosjektleder for Kunstløftet Rolf Engelsen.

- Det gjenstår bare formaliteter, sier Engelsen til ABC Nyheter.

2008 har vært et prøveår for Kunstløftet, men nå skal det etter alt å dømme altså videreføres i to år til. Kunstløftet er et prosjekt underlagt Norsk Kulturråd, og er ment som ett ledd i en satsing på å heve kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge. Kulturrådet mener det har vært for lite oppmerksomhet og debatt rundt hva som er god kvalitet i kunstproduksjoner på dette området.

- Det er mange årsaker til dette, men ettersom markedet som distribuerer kunst for barn og unge øker i omfang, ønsker Kunstløftet å bidra til at produksjonene, debattene og formidlingen tilføres kunstfaglighet og skaper interesse, sier Engelsen.

3,5 millioner kroner

Av 84 søknader fikk 22 støtte fra Kunstløftet i år.

Seanse var det prosjektet som fikk mest penger da Kunstløftet fordelte midlene i sommer. Av en samlet pott på 3,5 millioner fikk Seanse tildelt 570 000 kr. Prosjektleder for Seanse, Marit Ulvund, er lettet og glad for at Kunstløftet mest sannsynlig videreføres.

Rolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet. Foto: Norsk KulturrådRolf Engelsen, prosjektleder for Kunstløftet. Foto: Norsk Kulturråd

- Det er jo utrolig bra. Det har vært helt avgjørende for oss med Kunstløftet, slik at vi har kunnet fortsette å holde på med det vi gjør. Vi skal definitivt være med på en ny søkerunde, sier hun.

Seanse er tilknyttet Høgskulen i Volda, og er ment som et senter for kunstnere innenfor alle sjangere, som driver med prosjekter som retter seg mot barn og unge.

- Hit kan kunstnerne komme i noen uker og få innspill og hjelp fra ulike fagmiljøer ved høgskulen til å videreutvikle ideer eller ferdigstille prosjektene sine. I tillegg får de en daglønn og tilgang til lokaler og utstyr. Hensikten med Seanse er blant annet å styrke kvaliteten i kunst rettet mot barn og unge, sier Ulvund, som har opplevd å måtte avvise for dårlige prosjekter.

- Det har jo hendt at vi har sendt folk hjem, rett og slett fordi det de har kommet med har vært for dårlig. Så har noen kommet tilbake en stund senere med bedre ideer og prosjekter.

Avhengig av ny støtte

Seanse er en videreføring av «Prøvekluten», et prøveprosjekt støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune. Men fylket har tidligere gitt beskjed om at de ikke kan fortsette å støtte prosjektet så mye de har gjort til nå, og at en ny sponsor var nødt til å komme på banen.

Marit Ulvund, prosjektleder for Seanse.Marit Ulvund, prosjektleder for Seanse.

- Derfor er vi helt avhengige av at en part som Kunstløftet kan støtte oss, sier Ulvund.

Det er ennå ikke fastslått når neste års prosjektmidlene skal utlyses, men tidspunktet for søknadsfristen bli mest sannsynlig offentliggjort i februar eller mars.

-Mer kontakt

Rolf Engelsen mener Kunstløftet i fortsettelsen i enda større grad må knytte til seg oppdatert forskning og kunnskap for å kunne bidra kritisk og engasjert i forhold til kunst for barn og unge.

Hva er viktige satsingsområder fremover for Kunstløftet?

- Vi må utvikle relevante partnerskap nasjonalt og internasjonalt, bestille tekster av størrelser på forskjellige fagområder, utlyse produksjonsmidler og programmere mønstringer av interessante arbeider, sier Engelsen.

Marit Ulvund på sin side ønsker en bedre kommunikasjon i fortsettelsen av Kunstløftet.

- Vi har jo hatt veldig lite kontakt med Kunstløftet. Det hadde vært ønskelig med mer kommunikasjon, slik at vi får informert om oss selv, og få vist frem noen av aktivitetene vi driver med. Vi har jo sendt en forespørsel om å få prosjektlederen til å komme på besøk, og håper det kan komme i orden.

Personvernpolicy