Gisseltaker: - Det er sju av oss

<pMennene som har angrepet og tatt gisler på Oberoi-hotellet i Mumbai, sier til indisk TV at det fortsatt befinner seg sju gisseltakere på hotellet.</p