Fortsatt trått for WTO-avtale

<strong>Langdrygt:</strong> Det har vært lange dager, uker, måneder og år for WTO-forhandlerne, her i borggården til WTO-palasset i Genève. Foto: Thomas Vermes
Langdrygt: Det har vært lange dager, uker, måneder og år for WTO-forhandlerne, her i borggården til WTO-palasset i Genève. Foto: Thomas Vermes

<pVerken økende matpriser eller verdens-toppmøtet om finanskrisen har utløst framgang i WTOs fastlåste landbruksforhandlinger.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DOHA-RUNDEN

Et ministermøte Verdens handelsorganisasjon WTO avholdt i Qatars hovedstad Doha i november 2001, vedtok å starte en omfattende forhandlingsrunde om liberalisering av verdenshandelen.

Denne såkalte Doha-utviklingsrunden omfatter 21 forhandlingstemaer. Mest oppmerksomhet har det vært om landbruksforhandlingene. Dessuten forhandles det om ikke-landbruksvarer (NAMA), tjenester, investeringer, regler og mye annet.

Forhandlingene sto nærmest på stedet hvil inntil 1. august 2004. Da kom landene på ny fram til en pakke. Men målet om å komme i mål med Doha-runden 1. januar 2005, lyktes ikke.

Så satte man utgangen av 2006 som ny frist. I juli 2006 måtte WTOs generaldirektør Pascal Lamy suspendere fortsatt fastlåste forhandlinger. Deretter har diplomatene siden begynnelsen av 2007 gjort nye forsøk på gjennombrudd.

I juli i år gjorde Lamy et nytt forsøk på å få enighet om hovedtrekkene (modaliteter) for to av forhandlingsområdene, landbruk og NAMA (industrivarer inkl. fisk). Dette mini-ministermøtet lyktes ikke å bli enige trass i at de satt sammen i ni dager.

Det får ABC Nyheter rapportert etter konsultasjoner blant forhandlere i Genève forrige uke. De forsøker å komme fram til av en avtale om liberalisering av landbrukshandelen i Verdens handelsorganisasjon, WTO.

På et toppmøte i Washington 14. og 15. november kom 20 av verdens største makter sammen for å finne mottiltak mot den globale finanskrisen. Ett av virkemidlene de kom fram til, var å appellere til WTOs medlemsland om å vise fleksibilitet. Tanken var at en avtale som liberaliserer handel, vil bidra positivt.

WTO ble omtalt i punkt 13 i erklæringen fra Washington.

Forhåpninger ikke oppfylt

- Det har ikke vært noen tsunami av fleksibilitet til tross for jordskjelvet i Washington, bemerket imidlertid lederen for landbruksforhandlingene i WTO, newzealenderen Crawford Falconer, sist fredag.

Hjertesukket kom etter en hel ukes konsultasjoner, som ikke viste framgang av betydning.

- Det har ikke vist seg noe tegn til ny fleksibilitet av betydning, slo han fast.

Les også: Russland forhandler om WTO-medlemskap. Det kan bli bra for norsk fiskeeksport.

Fattige lands risiko for avtale

Av de viktigste stridsspørsmålene som ble drøftet forrige uke, var blant annet et paradoks som er vel kjent i u-land og i WTO-forhandlingene, men ukjent i vanlig opinion:

Tapet fattige land kan oppleve hvis det faktisk lykkes å få til en avtale. Da settes tollsatsene ned verden over. Saken er at i den gjeldende WTO-avtalen åpnes det for at rike land kan gi u-land fordeler i form av lavere toll for deres produkter, enn import fra rike land. Denne fordelen, preferansen, blir svekket for hver prosent tollettelse som all verdens land, inkludert de industrialiserte, får. Et fenomen som i WTO-sjargong heter preferanse-erosjon. Hvordan dette tilbakeslaget for verdens fattigste land skal kompenseres, er ett av de gjenstående uløste temaene.

På dette området fikk ikke forhandlingsleder Falconer engang opplysninger om hva partene diskuterte.

Siste sjanse denne uka

Falconer forsøker å jobbe videre denne uka med uformelle samtaler.

Skal målsettingen fra toppmøtet i Washington om en rammeavtale i WTO innen utløpet av 2008 være praktisk mulig, må medlemslandene i WTO signalisere bevegelse denne uka, gjorde Falconer klart.

Og landbruk er bare ett av en rekke kinkige områder som inngår i Doha-forhandlingsrunden som har pågått siden 2001 uten resultat. Stridigheter gjenstår også på områder som tjenster og industrivarer, inkludert fisk.

Personvernpolicy