Nå kommer de og tar oss!

TAR OSS: Angsten for at «nordmenn blir i mindretall i Norge» har vært høyreekstremisters mareritt fra 70-tallets nynazister i Norsk Front via FMI på 90-tallet og fram til i dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
TAR OSS: Angsten for at «nordmenn blir i mindretall i Norge» har vært høyreekstremisters mareritt fra 70-tallets nynazister i Norsk Front via FMI på 90-tallet og fram til i dag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

<pIkke-vestlige innvandrere blir flere enn oss i 2029, påstår HRS, men hva vil de gjøre med det?</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lundes luke

Henrik Lunde jobber til daglig som informasjonsleder i Antirasistisk Senter.

Flere innlegg fra hans faste spalte hos ABC Nyheter kan leses her.

Duoen Storhaug og Karlsen i Human Rights Service, lar sjelden sjansen gå fra seg til å svartmale, og i rapporten «Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?» hevder de at «innvandrere kan være i majoritet i Oslo senest i 2029. At innvandrere vil utgjøre en majoritet trenger ikke være et problem i seg selv, men spørsmålet er om dette er en styrt og ønsket utvikling».

Hvorfor spandere spalteplass på dette, vil kanskje noen spørre. Det er jo den samme leksa om igjen: alle andre er idioter og bare HRS – og forbausende ofte FrP – vet hva som trengs.

Essensen i HRS-rapporten er «Norge for nordmenn»; og HRS er veldig klare på at en innvandrer og deres barn og barnebarn alltid vil være innvandrere.

Norske Oslo-folk er kritthvite norskinger med slektstavla i orden. Bildet som tegnes med bred pensel er ett land, ett folk, en kultur og ett verdisett som blir truet av innvandring fra ikke-vestlige land.

De flere enn oss

Hvis man ønsker at Norge skal være for kritthvite Nordmenn i all evighet, så har man store problemer i 2008. Den angst som tydeliggjøres i HRS-notatet er ikke ny og jeg har hørt den ofte i innvandringsdiskusjoner de siste 20 årene. Man er redde for at «de» skal bli flere enn «oss» og at demografien i Norge endres uten at «vi» er blitt spurt.

Angsten for at «nordmenn blir i mindretall i Norge» har vært høyreekstremisters mareritt fra 70-tallets nynazister i Norsk Front via FMI på 90-tallet og fram til i dag, og notatet følger til punkt og prikke det høyreekstreme spor.

Konspirasjon som skjuler sannheten for folket: «Sentrale aktører i SSB kan ha en politisk agenda på dette feltet, i den betydning at det er noe «bestemt» som ønskes formidlet».

Krav om folkeavstemning: «mens EU-saken har blitt lagt frem for det norske folk til folkeavstemning to ganger, så blir ikke innvandringen lagt frem for folket til avgjørelse. Vi mener det er et betimelige å spørre: Hva er den demokratiske legitimiteten til dagens innvandringspolitikk?».

Konsekvensene må utredes: «Gitt dagens situasjon, og eventuelle mulige scenarioer for fremtiden, er spørsmålet er om ikke det snarest bør kreves en konsekvensanalyse av dagens innvandringspolitikk».

Men i motsetning til de rakryggede høyreekstremistene så sier ikke Storhaug og Karlsen rett ut hva de ønsker. Å nei – de har ingen mening – de bare sier at det bør utredes om vi vil at Norge skal gå til helvete på grunn av ikke-vestlig og muslimsk innvandring.

Og ikke minst – dette må det være lov å stille spørsmål om uten å bli «mistenkeliggjort som innvandrerfiendtlig, overdreven nasjonalist eller annet ufordelaktig».

Hva som egentlig foregår inne i hodene til Storhaug og Karlsen er av svært liten interesse, og selv om jeg brenner etter å si noe om det nye begrepet «overdreven nasjonalist», skal det ikke komme et adjektiv fra min munn, men det må også være lov å kritisere denne suppa uten å bli beskyldt for å feie problemer under teppet eller ville kvele enhver debatt, eh?

Hørt den før?

Det mer enn antydes at økt innvandring av ikke-vestlige vil sette det norske verdigrunnlag i fare. Først på nest siste side slippes katta ut av sekken og muslimene kommer på banen (det synes uansett ikke å være noen gruppe som stiller flere særkrav, og som skaper mer debatt, enn muslimer.) HRS mener selvsagt at alle er like mye verdt og at det finnes innvandrere som er helt herlige, men det er jo ikke den enkelte innvandrer man er i mot, men innvandringspolitikken. Hørt den før?

Hvorvidt hendene som hjelper oss er svarte eller hvite har vi faktisk ikke råd til å velge. Norge er et bittelite land, der det hvite flertallet har all økonomisk, politisk og kulturell makt, og hvor minoritetsbefokningen scorer lavest på alle levekårsindikatorer. Den demografiske utvikling går ganske riktig i retning av at det hvite flertallet stadig blir mindre. Angsten for dette skyldes at mange hvite er redde for at når de selv kommer i mindretall så vil de bli behandlet på samme måte som minoriteten behandles i dag.

Ikke råd til å velge

Hvis man ønsker at Norge skal være for kritthvite Nordmenn i all evighet, så har man store problemer i 2008. At dette kan føre til angst og irrasjonalitet er forståelig, men vi kan ikke melde oss ut av verden.

Skal Norge stenge alle grenser? Skal vi innføre en rendyrket apartheid-linje i innvandringspolitikken? Individets rett til å reise, gifte seg og bosette seg er så fundamentalt at ønskedrømmer om et Norge for hvite nordmenn er helt hinsides.

Norges situasjon er tvert i mot at vi må radikalt endre vår innvandringspolitikk for å tiltrekke oss alle de hender som Norge trenger for å holde samfunnsmaskineriet i gang. Hvorvidt hendene er svarte eller hvite har vi faktisk ikke råd til å velge.

Personvernpolicy