Fritt frem for råkjørere når det snør

Fritt frem for råkjørere når det snør
Fritt frem for råkjørere når det snør

<pEr det snøføre når du passerer en fotoboks i altfor høy fart, kommer det neppe noe gebyr i posten.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årsaken er at fotolinjen er viktig for at bildet fotoboksen tar skal kunne godkjennes. Er fotolinjen nedsnødd, blir saken henlagt av politiet.

Antall henleggelser av fotobokssaker er nesten fordoblet i løpet av 2008, fordi kriteriene for teknisk kvalitet på bildene er innskjerpet.

Statens vegvesen og Politidirektoratet arbeider nå med å erstatte dagens punktmåling med en strekningsmåling. Ansvarlig for trafikksaker i Politidirektoratet, politiinspektør Jan Morgan Guttormsen, sier til NTB at han håper streknings-ATK kan være på plass allerede i 2009.

Alle slapp bot

Da NTB besøkte politiets ATK-senter på Hustad utenfor Molde denne uka, kom det inn 14 fartsovertredelse fra en fotoboks i Troms. Samtlige 14 ble henlagt og bilførerne slipper dermed gebyr. Årsaken: Fotolinjen var tildekket av snø.

Det er ikke lenger nok at fotoboksen måler en for høy fart, fotograferer bilen, føreren og bilnummeret.

– Dette er innskjerpet i år etter en høyesterettsdom i januar, sier politioverbetjent Harald Torseth ved politiets ATK-senter til NTB.

Dommen i Høyesterett gjaldt en bilfører fra Troms politidistrikt som i 2006 ble registrert av en fotoboks med en fart på minst 187 km/t. Bildet som fotoboksen tok var ikke godt nok som dokumentasjon, fastslo Høyesterett 15. januar i år.

Streknings-ATK

Ansvarlig for trafikktekniske spørsmål i Politidirektoratet, politiinspektør Jan Morgan Guttormsen, sier til NTB at dommen i Høyesterett førte til at gjeldende regler ble innskjerpet.

– Vi må være helt sikre på at ingen blir bøtelagt som ikke skal bøtelegges, sier Guttormsen.

Ansvarlig for trafikktekniske spørsmål i Politidirektoratet, politiinspektør Jan Morgan Guttormsen, sier til NTB at dommen i Høyesterett førte til at gjeldende regler ble innskjerpet.

– Vi må være helt sikre på at ingen blir bøtelagt som ikke skal bøtelegges, sier Guttormsen. Konsekvensen av dommen i Høyesterett er tatt i forståelse med Riksadvokaten.

Om dette i sin tur fører til at fotobokser som fartsregulerende tiltak er blitt mindre interessant, vil Guttormsen ikke være med på. Han forteller at en egen arbeidsgruppe ser på en overgang til streknings-ATK, det vil si måling av fart mellom to punkter. Statens vegvesen arbeider med å finne utstyr som tilfredsstiller kriteriene. Utstyret kan komme i 2009.

Tekniske krav

Det skjerpede kravet til teknisk kvalitet etter høyesterettsdommen gjelder ikke bare at fotolinjen skal være synlig. Det er også skjerpede krav til at avviket mellom målt og virkelig akselavstand skal være bedre eller lik 2 prosent.

«Når kjøretøyets første aksling har passert de to følerne i veibanen beregnes tidspunktet da denne akslingen vil være på fotolinjen 12 meter lenger fremme. Bildet blir tatt på beregnet tidspunkt. Er akslingen på fotolinjen på bildet betyr det at hastigheten har vært riktig beregnet og at kjøretøyet har holdt en jevn hastighet. Kravet til »treff” på fotolinjen er satt til pluss minus 40 centimeter. Dette gir enda en kontroll på at hastigheten er riktig beregnet” står det i dommen.

Flere henleggelser

Høyesterettsdommen og politiets oppfølging av denne har ført til en enorm økning i tallet på henleggelser. Årsaken er manglende bevis i saker der bilister er registrert og fotografert med for høy hastighet.

De ti første månedene i år er 20.708 saker henlagt av politiets ATK-senter, som håndterer oppfølgingen av den automatiske trafikkontrollen helt eller delvis for 21 av 27 politidistrikter i Norge. De ti første månedene i fjor ble til sammenligning 12.330 saker henlagt som følge av manglende bevis.

Dermed kan det bli henimot en fordobling av henleggelser før året er omme. (©NTB)

Personvernpolicy