Gjeldsordningsloven

Loven ble opprettet for å hjelpe privatpersoner med betydelige og varige gjeldsproblemer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også

Inkassoloven og inkassoskikk

Renter på forsinket betaling

SE OGSÅ:
Gjeldsordningsloven
Se hele loven på Lovdata.

Veiledende livsoppholdssatser
Her finner du livsoppholdsssatene i gjeldsordningsloven.

Gjeldsordningsloven
Om denne loven fra Forbrukerrådet.

Det vil si personer som ikke er i stand til å betale renter og avdrag, og at dette er varig. Arbeidsledige kommer derfor vanligvis ikke inn under ordningen.

Gjeldsproblemene må selvfølgelig også skyldes manglende evne, og ikke manglende vilje, til å betale.

Gjeldsordningen vil vanligvis gjelde i fem år, og i den perioden skal du ha en enkel levestandard.

For å komme inn under gjeldsordningsloven, er første krav at du selv forsøker å komme fram til en frivillig løsning med kreditorene. Hvis det ikke går, kan du søke namsmannen om gjeldsforhandlinger.

Dette må du legge frem
Du må legge frem informasjon om kreditorene, gjeldens størrelse, dine øvrige utgifter og inntektene dine. Namsmannen kontrollerer opplysningene dine og avgjør om det skal åpnes gjeldsforhandlinger. Namsmyndighetene kan nå oppnevne en medhjelper som kan hjelpe deg i forhandlinger med kreditorene. Blir det ikke enighet om en frivillig ordning, kan namsretten vedta en tvungen gjeldsordning etter loven.

Dette har du rett til
Du kan beholde en rimelig bolig i forhold til din familiesituasjon, men bil, hytte og andre eiendeler som ikke er nødvendige, må selges. Namsmannen oppretter trekk i lønnen din som skal gå til kreditorene, og vil ta beslag i eiendelene dine.

Får du mer penger i gjeldsordningsperioden enn antatt, kan det bli krevd at dette skal gå til kreditorene. Hvis situasjonen din forverrer seg, kan du søke namsretten om en endring i gjeldsordningen. Dersom du ikke oppfyller dine plikter etter avtalen, kan gjeldsordningen settes til side.

I gjeldsordningsperioden skal du beholde et rimelig beløp til husholdningsutgifter, klær, strøm og livsopphold. Beløpet er knyttet til grunnpensjonen, nå 85 %. Du får også tillegg for barn, avhengig av alderen.

Slik er de veiledende satsene:

Størrelsen for tillegget på barn avhenger av alder.

GjeldsordningssatserPr mndPer år
Voksne
Enslige10 715128 580
Par, samlet19 824237 888
Par, enkeltvis9 912118 944
Barn under daglig omsorg
0 – 5 år1 93023 160
6 – 10 år2 49029 880
11 år og over3 16537 980

Hver sak vurderes individuelt og beløpet avgjøres ved skjønn. Dine øvrige inntekter går til boutgifter og kreditorene. Med gjeldsordningen kan du oppnå nedsettelse av renter og avdrag, forlenget betalingstid på lånet, og/eller reduksjon av lånet.

Etter gjeldsordningsperioden skal situasjonen din vurderes på nytt og hele eller deler av gjelden din kan da slettes, slik at du igjen blir i stand til å klare deg selv. Men hvis du i de neste fem årene etter gjeldsordningen mottar større pengebeløp, for eksempel fra arv eller spillgevinster, kan kreditorene allikevel kreve at gjelden skal betales.

Forøvrig får ingen benytte gjeldsordningsloven mer enn én gang.

Hovedkapitlene i gjeldsordningsloven

Hele loven
Kap 1. Alminnelige bestemmelser
Kap 2. Søknad og forberedelse
Kap 3. Åpning av gjeldsforhandling

Kap 4. Frivillig gjeldsordning
Kap 5. Tvungen gjeldsordning

Kap 6. Endring av en gjeldsordning
Kap 7. Forskjellige bestemmelser

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy