Finansklagenemnda

Finansklagenemnda består av fire nemnder: bank, skade, person og eierskifte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Finansklagenemnda
Les mer om nemnda på deres hjemmeside.

Om klager
Dette må klagen inneholde.

Uttalelser
Her kan du se uttalelser i sakene som har vært til behandling.

Avtaler og vedtekter
Her finner du avtalen og vedtekene som ligger til grunn for Finansklagenemnda.

FinKN yter gratis bistand i klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansforetak, finansforetaks avvisning av kunde- og tjenesteforhold, samt manglende medvirkning ved flytting av kunde- og tjenesteforhold til annet finansforetak.

Foruten å avgi rådgivende uttalelser i enkeltsaker skal FinKN legge til rette for å kunne bistå finansforetakene og publikum med generell veiledning og informasjon om nemndpraksis.

Styret består av 10 representanter, som blir utpekt på denne måten:

  • Forbrukerrådet (FR) oppnevner tre medlemmer
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppnevner ett medlem
  • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) oppnevner fire medlemmer
  • Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) oppnevner ett medlem
  • Verdipapirfondenes forening (VFF) oppnevner ett medlem

Må klage direkte først
I en klagesak må du først henvende deg til den aktuelle institusjonen med klagen. Får du ikke medhold, her kan du som privatperson klage til Finansklagenemnda.

BKN Bank, finans og verdipapirfond
Avgir uttalelser om privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Du kan ikke benytte Banklagenemnda for klager på statsbanker som for eksempel Husbanken og Statens Lånekasse for Utdanning.

FKN Skade
Avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring. FKN Skade tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning.

FKN Eierskifte
Avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til eierskifteforsikring. FKN Eierskifte tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon.

FKN Person
Avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

FKN Person tar også stilling til skjønnsspørsmål vedrørende aktsomhetsgrad og avkortning i erstatningsoppgjør og i regresskrav fra selskapene, samt vurderer adgangen til identifikasjon. Videre behandler nemnda spørsmål om redusert erstatning ved skadelidtes medvirkning.


Adressen er: Finansklagenemnda,Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf: 23 13 19 60.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy