Dette kan du få lån og stipend til

Du kan søke om støtte både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det gis ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller etatsopplæring. I Norden gir Lånekassen støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som kommer inn under støtteordningen til landets egen «lånekasse».

Til utdanning i land utenfor Norden gir Lånekassen støtte til høyere utdanning. Normalt kan du ikke få støtte til videregående utdanning, men det er gjort noen unntak.

Tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte. Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år. Det vil si at den som fyller 19 år i løpet av 2011, kan søke lån for studieåret 11/12 uten at dette behovsprøves mot foreldrenes inntekt.

Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser per måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend. Satsene er som følger per mnd (Lånekassen regner med ti mnd i året, maksimalt lån per år er altså satsene ganget med ti).

Lån og utdanningsstipend

Alle studenter i fulltidsutdanning kan få 8.900 kroner i måneden i lån. Utdanningsstipendet er på 40 prosent av basisstøtten, og blir først utbetalt som lån. Stipenddelen kan dermed bli 3.632 kroner i måneden.

Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning. Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend, bare lån.

Utdanningsstipendene blir omgjort fra lån til stipend for hvert studiepoeng/vekttall som er bestått, eller når en utdanning er bestått. Full omgjøring får du hvis du består så mange studiepoeng (vekttall) som du har fått støtte til å ta. Får du stipend til fulltidsutdanning betyr det at du må ta 30 studiepoeng (ti vekttall) per semester. Består du bare deler av utdanningen, vil du få delvis omgjøring.

Reisestipend

Alle som er 25 år eller yngre som reiser hjemmefra for å ta utdanning, kan få reisestipend mellom registrert hjemsted i Norge og lærestedet. Du kan få stipend til to reiser tur retur. Stipendet er maksimalt 7.250 kroner per studieår.

Det blir trukket fra en egenandel på 2.080 kroner. Er du over 25 år, får du reisestipend bare hvis du studerer i land utenfor Norden.

Lån til skolepenger

Du kan få inntil 55.680 kroner per år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv.

Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer ved første utbetaling hvert semester.

Forsørgerstipend

Bor du sammen med barn født i 1994 eller senere som du forsørger, kan du få forsørgerstipend. Forsørgerstipendet er opptil 1.460 kroner per måned for hver av de to første barna, og opp til 950 kroner per måned for hvert barn flere enn to.

Du må ha minst 40 % samvær for å regnes som forsørger. Både mor og far kan få forsørgerstipend.

Behovsprøving mot ektefelles årsinntekt

Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen/partneren/samboeren din har i søknadsperioden. Nedenfor ser du noen eksempler på hva forsørgerstipendet blir ut fra ektefelles/samboers inntekt.

Ektefellens månedsinntekt1 barn2 barn3 barn
under kr 26 4801 4602 9203 870
Kr 28 0009122 3723 322
Kr 29 00001 4081 780
Kr 30 00002502 358
kr 31 00002081 158

Forsørgerstipendet er også behovsprøvd mot din inntekt.

Se Reduksjon av lån og stipend.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy