Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Hvis du dør blir gjelden i Lånekassen slettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvis du blir minst 50 % varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uførepensjon fra folketrygden.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 213.811 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. I inntekstgrunnlaget inngår også andre lønns- og pensjonsinntekter.

Har du en inntekt på over 322.560 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2011):


Bruttoinntekt per årNy gjeldNytt terminbeløp
Under 213.811 kroner00 kroner
213.811 – 240.920 kroner49.730 kroner1.590 kroner
240.921 – 267.180 kroner58.000 kroner1.910 kroner
267.181 – 294.880 kroner66.380 kroner2.260 kroner
294.881 – 322.560 kroner72.290 kroner2.570 kroner
Over 322.560 kronerIngen endring i gjeld

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 11.590 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som lånetakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntageren betaler bidrag for.

Tidsbegrenset uførestønad

Hvis uførepensjonen er blitt gitt tidsbegrenset, kan du ikke få slettet lånet. I stedet kan du kan søke om rentefritak og betalingsutsettelse etter reglene som gjelder ved sykdom.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy