Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Renten på studielånet begynner ikke å løpe før første månedsskifte etter at du er ferdig med studiene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Omtrent fire måneder etter at studiene er ferdig sender Lånekassen ut en nedbetalingsplan. Første lånetermin forfaller ca. syv måneder etter at studiene er avsluttet.

Lånet gis som et annuitetslån, med 20 års nedbetalingstid.

Lånet tilbakebetales kvartalsvis med forfall 15 februar, 15 mai, 15 august og 15 november. Det belastes et termingebyr på 35 kroner. Bruker du eFaktura slipper du dette gebyret.

Hvis du ikke betaler i tide, belastes du med et høyere straffegebyr enn vanlig. Første gangs purring koster deg, 280 kroner. Andre gangs purring koster 490 kroner.

Velg mellom fast og flytende rente

Du kan velge mellom flytende og fast rente fra Lånekassen. Renten på flytende lån blir fastlagt ut fra et utvalg av kortsiktige statspapirer (statskasseveksler) med gjenstående varighet fra 0-3 måneder. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året (mot 4 ganger tidligere). Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to månder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Renten på fastrentelån, med tre og fem års varighet, blir fastsatt med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner med tre, fem og 10 års varighet. I tillegg kommer én prosent til delvis dekning av administrasjonskostnader og tap. Også her blir renten fastsatt 6 ganger i året. Grunnlag er én måneds observasjon av statsobligasjonsrentene. Mellom observasjons- og virkningsperiode er det én måned. Renten på statskasseveksler i januar bestemmer dermed fastrenten i mars.

Historisk rente

Lånekassen vil ligge noe lavere enn boliglånsrenten sett over tid. I tider med rentenedgang kan likevel boliglånsrenten ligge lavere, sett over et helt år. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen i Lånekassen. Renten her vil reagere senere enn resten av markedet. Over tid vil dette utjevne seg.

I gjennomsnitt har renten i Lånekassen ligger omtrent ett prosentpoeng under boliglånsrenten.

ÅrLånekassenBoliglånForskjell
19984,80%7,58%-2,78%
19997,70%7,72%-0,02%
20007,80%7,77%0,03%
20017,80%8,49%-0,69%
20027,70%8,25%-0,55%
20037,20%5,82%1,38%
20043,40%3,82%-0,42%
20052,83%3,65%-0,82%
20063,40%4,08%-0,68%
20074,65%5,59%-0,94%
20086,08%7,08%-1,00%
20094,80%4,17%0,63%
20102,92%4,14%-1,22%
20113,23%4,21%-0,98%

Tilbakebetaling

Renten begynner å løpe med en gang studiene er over. Etter fire måneder får du tilsendt en betalingsplan for lånet. Første termin forfaller ca. syv måneder etter. Lånet skal tilbakebetales som et annuitetslån over 20 år. Rent praktisk legges det til et halvt års renter på lånesaldoen, siden det tar en stund før du får første terminbeløp.

Hvordan du skal nedbetale lånet avhenger av din situasjon. Er du etablert, og ikke har andre lån, er det bedre å nedbetale lånet i Lånekassen enn å spare i bank eller pengemarkedsfond.

Hvis du har andre lån, vil det normalt være best å nedbetale disse enn det i Lånekassen. Årsaken er at dette lånet er usikret (med en del andre fordeler), samt at vi regner med at lånet i Lånekassen vil bli billigere relativt sett til andre. For studenter som nylig har avsluttet studiene, er det ikke lønnsomt å begynne å nedbetale Lånekasselånet. Det er meget sannsynlig at disse personene senere vil stifte gjeld. Da er det bedre å spare seg opp egenkapital til å dekke toppen av huskjøpet, enn å bruke dem på å nedbetale lånet i Lånekassen.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy