Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning for de som har problemer ellers med på komme seg inn på boligmarkedet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om Husbanken og Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte husstander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig. Det er opp til de enkelte kommunene å gi slike lån.

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 % til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken.

Disse kan få startlån

Forutsetningene for å få Startlån er at:

  • Du har behov for boligetablering eller skifte av bolig nå, det vil si at dagens bosituasjon ikke er tilfredsstillende.
  • Boligen du kjøper er nøktern i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
  • Boligen ikke er dyrere enn at du kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn du ellers kan oppnå. Du må sjekke hva du kan få i lån i private banker, før du søker om startlån.

Det er helhetssituasjonen til husstanden din som vil være avgjørende. Antall medlemmer i husstanden og høye faste utgifter (til for eksempel studielån, bidrag, barnepass) er momenter som kan ha betydning.

Dette får du lån til

  • Til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
  • Til utbedring av nåværende bolig.
  • Til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
  • Som toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Dette kan du få i lån

Det opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir. Kommunene kan ha forskjellig regelverk for ordningen. Ofte samarbeider andre banker og kommunen om å sette sammen en finansieringspakke. Som et utgangspunkt tar de private banker grunnfinansieringen, og kommunen toppfinansieringen som startlån.

Husbanken har også en Lånekalkulator, som du kan bruke til å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

For mer informasjon kan du sjekke nettsiden til - eller ta kontakt med - kommunen der du planlegger å kjøpe bolig.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy