Renter og avdrag i Husbanken

Lånetagere i Husbanken kan velge mellom fast og flytende rente.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilhørende kapitler

Husbanken

Startlån

SE OGSÅ:

Slik fastsettes rentene
Informasjon fra Husbanken.

Gjeldende rente
Renteinformasjon fra Husbanken.

KALKULATOR:
Lånekalkulator
Regnearkmodell med budsjettkalkulator fra Husbanken.

Renten i Husbanken vil over tid ligge under de beste boliglånrentene. Det er bare i tider renten går nedover at Husbanken kan ligge over. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen. Til gjengjeld vil dette være positivt når renten går oppover.

Slik renten blir fastsatt er det rimelig å gå ut fra at flytende lån i Husbanken vil ligge noe mer enn 0,75 prosent lavere enn de beste tilbudene.

Om det er riktig for deg å velge fast eller flytende rente, kan du lese mer om her «Skal du velge fast eller flytende rente

Slik fastsettes rentene

Renten på lån i Husbanken blir bestemt av markedsrentene på statspapirer. Både lån med flytende rente og fastrente blir fastsatt med et visst etterslep. Dette gjør at det er lettere å time for eksempel en overgang fra flytende rente til fast rente.

Flytende rente
Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0 - 3 måneders statskasseveksler). Husbanken legger på en rentemargin på 0,5 prosentpoeng.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året (mot 4 ganger tidligere). Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i i to månder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Her kan du se renteutviklingen siden 1996. Gjennomsnittlig årsrente er sammenlignet med årsrenten på gjennomsnittlig boliglånsrente i banker. Stort sett har renten ligget noe over ett prosentpoeng høyere i bankene.

ÅrHusbankBoliglånForskjell
19965,55%6,70%-1,15%
19974,40%5,53%-1,13%
19984,28%7,58%-3,30%
19997,18%7,72%-0,54%
20006,18%7,77%-1,59%
20017,30%8,49%-1,19%
20027,18%8,25%-1,07%
20036,70%5,82%0,88%
20042,90%3,82%-0,92%
20052,33%3,65%-1,32%
20062,90%4,08%-1,18%
20074,15%5,59%-1,44%
20085,58%7,08%-1,50%
20094,28%4,17%0,11%
20102,52%4,14%-1,62%
20112,75%4,28%-1,53%

Fast rente
Den faste renten i Husbanken er knyttet opp mot rentenivået på statsobligasjoner med lang gjenstående løpetid (fem år). Husbanken legger på en rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Rentesatsen for nye fastrentelån justeres hver måned, forutsatt at endringene i gjennomsnittsrenten for femårs statsobligasjoner er 0,1 prosentpoeng eller mer. Observasjonsperioden er måneden som ligger to måneder før virkningsdatoen. Gjennomsnittsrenten i oktober er grunnlaget for den faste renten i januar og så videre.

Lånetagere kan når som helst gå over til fastrentelån. Siden du kan vite hvordan renten vil utvikle seg i den nærmeste fremtid, er det lettere å gå over til et fastrentelån på det riktige tidspunktet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy