Skal du velge fast eller flytende rente?

Går det generelle rentenivået opp, er det klart at det er gunstig å ha valgt en fastrenteavtale. Går rentenivået ned blir det omvendt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om fast og flytende rente

Fast og flytende rente

Innløsing av fastrentelån før tiden

Slik fastsettes renten

Lån med rentetak

KALKULATORER:
På ABC Penger finner du flere kalkulatorer som kan hjelpe deg med å ta avgjørelsen om fast eller flytende rente.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Rente- og lønnendring Her ser du effekten av rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Fastrenteutvikling
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Problemet er at å spå rentenivået fremover er svært vanskelig. Du bør heller foreta valget ut fra mer prinsipielle forhold.

Flytende rente gunstigst

Teori og praksis tilsier at flytende rente over tid skal være billigere enn fast rente. Innlån til banken har historisk vist seg å være billigere enn lån med fast rente. Historikken tilsier at fastrente (5 -10 år) ligger 0,5 prosent til 1 prosent høyere enn flytende. Forskjellen øker ved økt bindingstid.

All teori tilsier også at lån med binding i gjennomsnitt skal ligger over lån med flytende rente.

Tåler du svingninger - velg flytende

For mange gjør ikke svingningene i rentenivået noen ting. Har du et lån som ikke er større en den samlede årsinntekten, tåler du fint en renteøkning på flere prosentpoeng. Dette gjelder svært mange lånetakere. Det er typisk førstegangsetablere som er gruppen med støsrt lån, og med størst behov for å binde renten.

Flytende er best når du trenger det mest

Normalt er det slik at renten er høy i oppgangskonjunkturer. Da er også jobbsikkerheten høyest, og det er da man får de største generelle lønnsøkningene. For gjennomsnittslånetakeren er det lettere å klare seg med en høyere rente i slike perioder.

Renten er normalt lav i nedgangangskonjunkturer. I slike tider er det mange som trenger lavere renter mest. For eksempel hvis en i husholdningen blir arbeidsløs.

Flytende rente er derfor mer tilpasset de lange konjunkturbølgene som vi opplever. Det finnes likevel eksempler på at renten har vært høy i nedgangskonjunkturer.

Flytende rente er mest fleksibelt

Et fastrentelån er mindre fleksibelt ved at du ikke fritt kan innbetale ekstra på det. Har du en lang rentebinding, kan det hende at du ønsker å øke avdragene, eller innbetale ekstra.

Hvis du deler lånet i en fast og en flytende del, er det naturlig å velge en lengre rentebinding enn om du binder hele lånet. Det er lite sannsynlig at du for eksempel vil innbetale halvparten av lånet.

Fastrente = trygghet

Du skal velge fast rente hvis du ønsker trygghet. Fastrente er i denne sammenhengen mer som en forsikring.

Blant annet er det riktig å velge fast rente hvis en rentestigning vil gi deg økonomiske problemer, eller at det reduserer levesettet for mye. Hvor stor andel du bør binde avhenger av hvor raskt du merker renteøkningen. Jo lavere renteøkning som skal til, jo større andel bør du binde.

Det er også riktig å velge fast rente hvis dette gjør at du sover bedre om natten. Dette argumentet henger gjerne nært sammen med det overstående.

Fastrenten må være lang nok

Hvis du velger fast rente på grunn av trygghet, må lengden på fastrenten være tilstrekkelig lang nok. Velger du kun tre års fastrente er dette gjerne ikke nok til å skape trygghet.

På bare tre år har du ikke betalt ned noe særlig på lånet, heller ikke har inntektene blitt så mye endret. Du bør i hvert fall velge fastrente på fem år for å få den nødvendige tryggheten.

Velg begge deler

Du trenger ikke velge fastrente på hele lånet. Du kan for eksempel velge å binde renten på halvparten av lånet. Gjør du det, vil heller ikke en økning i renten bli så dramatisk.

Binder du for eksempel halvparten av lånet vil du tåle en svært stor renteøkning. Hvis du tåler en oppgang fra 3 til 8 prosent, vil du tåle ytterligere 3 prosent hvis du ikke har andre lån. Da må renten helt opp i 11 prosent før problemene setter inn. Da er det forutsatt at fastrenten er 5 prosent (opp fra den flytende på 3 prosent).

Flytende rente ikke alltid gunstigst

Det er ikke på noen måte slik at flytende rente med 100-prosents sikkerhet vil være gunstigst. Det er bare mest sannsynlig at det lønner seg. Denne sannsynligheten øker med antall år bindingstiden varer.

Det er mange femårsperioder at fastrente sett i etterkant har vist seg gunstigst. Markedet får stadig ny informasjon som har betydning for rentefastsettelsen. Dette gjør at rentenivået plutselig kan ta en helt annen retning enn det som virket sannsynlig for noen måneder siden.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy