Dette må du vurdere ved låneopptak

Når du skal ut og låne penger er det viktig å finne frem til de beste lånetilbudene og sammenligne dem på en korrekt måte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånsoversikt
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Det forutsettes at lånet skal ligge innenfor 65 prosent av bilens verdi.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på lånegiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Vurderingene her gjelder ikke bare for boliglån, men også for andre typer lån. For de fleste er det likevel boliglånet som er den største og viktigste utgiftsposten.

Renten

Det viktigste valgkriteriet er den effektive renten. Dagens nivå er selvfølgelig viktigst, men du må ikke glemme hvordan långiveren har gjort det historisk sett. En lang periode med gunstig rente sannsynliggjør at lånegiveren vil være gunstig også i fremtiden. Vi har ofte sett at en utlåner har lav rente en periode, for så å falle tilbake senere.

Gebyrer

Når pengene skal utbetales blir det trukket fra et behandlingsgebyr og eventuelt et depotgebyr. Et depotgebyr er ment å skulle dekke arbeidet med sikkerhetsstillelsen, men det er i praksis et ordinært gebyr. Vi slår alltid disse to gebyrene sammen.

I tillegg kommer det et tinglysingsgebyr på 1.935 kroner (215 kroner ved refinansiering). Det er Staten som tar dette, og tas ikke med i beregningen av effektiv rente.

Hver gang du betaler lånet vil det normalt påløpe et termingebyr (noen har null). Størrelsen på dette kan avhenge av hvordan du betaler lånet. Belastning av konto uten oppgave er det billigste. Termingebyrene er viktigere jo mindre lånet er, fordi gebyrets andel av lånekostnaden stiger.

Lånestørrelsen

Det har etter hvert blitt ganske vanlig å skille på lånestørrelsen. De vanligste skillene går ved 500.000 kroner, 1 million kroner, og i noen tilfeller 2 millioner kroner. Forskjellene er gjerne 0,1- 0,3 % mellom trinnene.

Hvis sikkerheten din er god nok lønner, det seg å låne 500.000 fremfor 490.000 kroner for deretter å nedbetale. Du beholder nemlig den lavere renten i hele lånets løpetid.

Kundeforhold

Flere og flere banker oppretter egne kundeprogram. En kunde som samler flere ulike kundeforhold (lån, lønnskonto, høyrentekonto, fondsandeler) i en bank, kan få bedre betingelser på boliglån.

I noen banker betaler du en viss månedlig sum for fordelsprogrammet. Dette gjelder for eksempel i SpareBank 1-bankene. I noen banker får du bedre vilkår hvis du kvalifiserer til å være totalkunde, det vil si at kundeforholdet ditt har et tilstrekkelig omfang. Andre banker krever at du i hvert fall oppretter en lønnskonto for å få lån.

Hvis du betaler for fordelsprogrammet, og du kjøper det fordi du ønsker billigere lån, er kostnaden ved fordelsprogrammet egentlig en lånekostnad (i hvert fall deler av den). Denne kostnaden blir ikke tatt hensyn til i beregningen av den effektive renten. Et fordelsprogram koster normalt 500 kroner til 1.200 kroner i året.

Valgmuligheter

Her skal du se på mulighetene for valg av nedbetalingsmåte. Hvor lett det er å gjøre ekstra nedbetalinger på lånet, eller gjøre andre endringer underveis. De aller fleste långivere har blitt temmelig fleksible på dette området de senere årene.

Tilhørighet

Hvis du tilhører en eller annen gruppe kan du få billigere lån. Dette gjelder blant annet for kunder i bank eller forsikring, via arbeidsgiver, eller via yrkesorganisasjon.

Det kan forhandles om renten

Spesielt på boliglån er det viktig å sørge for å få det billigste tilbudet i den banken du søker. Om det er mulig å diskutere prisen eller ikke, varierer. Noen banker har faste priser som avhenger av sikkerheten du tilbyr.

På lån som ligger innenfor i sikkerhetsklassen mellom 60 og 80 % av markedsverdi kan det ofte være enklere å forhandle seg frem til en bedre rente. Blir du ansett som en interessant kunde, vil mange banker kunne gi deg den beste renten selv om du går opp i 75 % til 80 % av markedsverdi.

Det som er spørsmålet er hva saksbehandleren har lov til. I mange tilfeller kan han ikke gå under det beste lånetilbudet innenfor 60 %, men har anledning til å gi bedre tilbud på lån som har dårligere sikkerhet enn dette.

Vær også oppmerksom på at rentene du ser i forskjellige rentelister er basert på bankens beste tilbud innenfor sikkerhetsklassen. Får du et dårligere tilbud, må banken kunne gi en forklaring på det.

Søknad via internett kan være billigere

Noen lånegivere gir deg bedre vilkår hvis du søker via internett. Normalt er det etableringsgebyret som blir satt ned hvis du søker om lån på denne måte. Sjekk i hvert fall om du kan spare noe ved å gjøre det på denne måten.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy