Forbruksutgifter

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstall for forbruksutgifter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Hvor mye kan du låne?

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på lånebehov

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

SE OGSÅ:

Kalkulator forbruksbudsjett

Kalkulatoren regner automatisk ut et budsjett basert på alder og kjønn på familiemedlemmene.


SIFO- Standardbudsjett
Les mer om standardbudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.

Disse tallene er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt hva de bruker på mat, klær osv. Budsjettet tar hensyn til antall familiemedlemmer, kjønn og alder.

Tallene forutsetter at forbruksnivået er forholdsvis nøkternt. Men det er ikke et budsjett som skal vise hva det går an å klare seg på. «Overlevelsestallene» vil ligge en god del lavere.

Budsjettet hadde sist en hovedrevidering i 2012.

Det blir skilt mellom månedlige utgifter per person og utgifter som går på selve husholdningen. Den førstnevnte knyttes altså til hver enkelt, som igjen avhenger av kjønn og alder. Utgifter som går på husholdningen avhenger av antall personer i husholdningen.

Husholdningsutgifter vil være fallende per person siden flere personer kan bruke de samme tingene.

Beregn selv med « Budsjettkalulator forbruksutgifter».


Månedlige utgifter per person
Mat og drikkeKlær og skoHelse og hygieneLek og fritidSum
AlderKMKMKMKMKM
0,5-16106102002002802801301301 2201 220
18908904604603103103203201 9801 980
21 1401 1405205203103103203202 2902 290
31 1401 1405205202102105505502 4202 420
4-51 1401 1405205201401405505502 3502 350
6-91 6501 6505705702002006506503 0703 070
10-131 8502 0506005603302108108103 5903 630
14-172 0702 570790650470330104010404 3704 590
18-502 0502 5508006806405009409404 4304 670
51-602 0502 5508006805905009409404 3804 670
61-1 8402 1408006805905009409404 1704 260


«Helse og hygiene» skal dekke utgifter til personlig pleie, som såpe, enkel tannpleie, frisør, barbersaker mm.

«Lek og fritid» omfatter varer som leker til barn, sykler, sportsutstyr, bøker, plater, tegneseriehefter, kino, teater, medlemskontingenter mm.

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv. «Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner.

Kostnader som ikke er tatt med i beregningen er telefon, mediebruk, diverse fritidskostnader samt bilkostnader. Disse er svært individuelt betinget og vil komme i tillegg.

Når husholdningen når en viss størrelse, vil man få en stordriftsfordel. SIFO regner med at i en kjernefamilie på fire vil stordriftsfordelen utgjøre 20 %. Vi foreslår følgende glidende skala for utregning av «stordriftsfordeler»:

Antall i husholdningen
Post1234567
Mat og drikke0%15%20%24%25%26%27%
Klær og sko0%0%0%0%0%0%0%
Helse og hygiene0%8%10%11%12%13%13%
Lek og fritid0%10%13%15%16%17%17%

SIFO beregner også gjennomsnittskostnader for reisekostnader og spedbarnsutstyr. Reisekostnadene er ganske enkelt priser på månedskort i Oslo. For de mellom 4-19 år er kostnaden 285 kroner, det samme for dem over 66 år. Mellom 19 og 66 år er kostnaden 570 kroner.

For spedbarn er kostnadene beregnet til 3.200 kroner de siste seks månedene før fødselen, og deretter 670 kroner i måneden i ett år etter. Samlet kostnad i halvannet år for dette utstyret blir dermed 27.240 kroner.

De husholdningsspesifikke utgiftene avhenger altså av hvor mange personer husholdningen består av.

Husholdsspesifikke utgifter
Post/Antall1234567
Andre dagligvarer240300390550640730790
Husholdsartikler320350420540590660690
Møbler310350430550640770880
Sum8701 0001 2401 6401 8702 1602 360

Eksempel på budsjett
Hvis vi ser på et eksempel med en familie på to barn på fem år (gutt) og ti år (jente), vil budsjettet se slik ut:

Familiebudsjett
PostUtgiftJustert
Mat og drikke7 4905 690
Klær og sko2 6102 610
Helse og hygiene1 5801 410
Lek og fritid3 2202 740
Andre dagligvarer540540
Husholdsartikler540540
Møbler550550
Sum utgifter16 53014 080

I kolonnen for «justert» er effekten av stordriftsfordeler lagt inn.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.