Realrente

Realrenten er et mye brukt begrep. Dette er renten etter skatt, fratrukket inflasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om renten

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Fradrag på skatten

Renten de siste årene

KALKULATORER:
Rente- og lønnsendring
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

MER INFORMASJON:

Lønnsstatistikk SSB
På disse sidene finner du en rekke forskjellige lønnsstatistikker.

Rentestatistikk på SSB
Statistikken over finaninstitusjoners rente gis ut kvartalsvis.

Konsumprisindeksen SSB
Inflasjonsstatistikk slippes én gang i måneden.

Som oftest er det renter på boliglån som er utgangspunktet for realrenten. Meningen er at dette skal være et uttrykk for hvor mye lånet reelt koster deg. Men egentlig sier dette begrepet overhodet ikke noe om hvor dyrt eller billig lånet er.

For eksempel medfører formelen at lånet ditt blir «billigere» hvis inflasjonen går opp. Det virker unektelig litt rart at lånet ditt blir billigere av at prisene går opp. Og det gjør det jo ikke. Realrenten er ikke et absolutt tall. Det vi betaler i kroner og øre på lånet er bestemt av den nominelle renten, og eventuelt termingebyret.

Når det snakkes om realrente, ligger det i kortene at lønnsøkning og inflasjon henger sammen. Det er riktig. Normalt ligger lønnsøkningen noe over inflasjonen, det er det som kalles reallønnsøkning.

Realrenten er fremtids belastning

Som nevnt forteller realrenten oss hvilken belastning lånet vil gi oss i fremtiden. For tiden har vi svak positiv realrente. Det betyr at belastningen lånet gir vil synke ganske sakte i årene fremover. Hadde realrenten vært negativ, ville belastningen fra lånet gått raskere ned.

Inflasjon og rentenivå henger sammen på lang sikt. Hvis man forventer et permanent høyere inflasjonsnivå, må man også forvente et permanent høyere rentenivå. I rentesatsen skal det nemlig være en komponent som gir den som mottar renten en kompensasjon for inflasjonen. Langsiktig sett skal derfor renten ligge over inflasjonen.

Utvikling i realrenten

Tabellen underviser hvordan realrenten (boliglån) har utviklet seg fra 1987 frem til 2010. Tallene er gjennomsnitt for hele året.

Boliglån-Etter
ÅrrenteskattInflasjonRealrente
198716,17%11,64%8,7 %2,89%
198816,46%11,85%6,7 %5,19%
198914,89%10,72%4,6 %6,17%
199014,27%10,27%4,1 %6,17%
199114,04%10,11%3,5 %6,64%
199213,63%9,81%2,3 %7,50%
199310,59%7,63%2,3 %5,37%
19948,09%5,82%1,4 %4,39%
19957,45%5,37%2,5 %2,86%
19966,70%4,82%1,2 %3,66%
19975,53%3,98%2,6 %1,36%
19987,58%5,46%2,2 %3,21%
19997,72%5,56%2,3 %3,26%
20007,77%5,59%3,1 %2,46%
20018,49%6,11%3,0 %3,08%
20028,25%5,94%1,3 %4,65%
20035,82%4,19%2,5 %1,74%
20043,82%2,75%0,4 %2,31%
20053,65%2,63%1,6 %1,04%
20064,08%2,94%2,3 %0,68%
20075,59%4,02%0,8 %3,26%
20087,08%5,10%3,8 %1,30%
20094,17%3,00%2,1 %0,89%
20104,14%2,98%2,5%0,51%
20114,28%3,08%1,20%1,88%

Rentesatsene er hentet fra SSB's statistikk over boliglånsrenter. Inflasjonsstatistikken er hentet fra SSB.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.