100.000 må ha politiattest

Fra 1. januar må over 100.000 voksne som jobber med barn og unge innen idrett ha politiattest. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Fra 1. januar må over 100.000 voksne som jobber med barn og unge innen idrett ha politiattest. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

<pMinst 100.000 voksne må ha politiattest etter 1. januar - hvis de skal fortsette å jobbe med barn og ungdommer. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik er ordningen
• Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
• Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
• Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
• Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
• Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
• Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Vi vil forebygge overgrep innen idretten, sier Per Tøien i Norges idrettsforbund. Foto: Scanpix.Vi vil forebygge overgrep innen idretten, sier Per Tøien i Norges idrettsforbund. Foto: Scanpix.

Jobber du i et idrettslag som trener eller frivillig, og oppgavene dine i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, så er det ingen vei utenom:

Fra 1. januar må du ha politiattest!

- Det viktigste med denne ordningen er å forebygge seksuelle overgrep innen idretten, sier Per Tøien i Norges idrettsforbund til ABC Nyheter.

Forberedelsene til gjennomføringen har pågått lenge. Og idrettsforbundet får mange henvendelser fra idrettskretsene.

Mange forespørsler

- Akkurat hvor mange vet jeg ikke. Men bare i den siste tiden dreier det seg om hundrevis, og det er tydelig at det nå tetner til, mener Tøien.

- De spør om nesten alt, men spørsmålene varierer litt etter hvor mye de har lest på forhånd.

Tøien føler seg ikke sikker på at alle politiattestene vil være i orden innen 1. januar.

- Jeg tror at svært mange vil få det til, men noen vil nok slite med å bli ferdige i tide, sier han.

Tøien berømmer politiet i denne saken.

- Ja, de har vist stor velvilje for å få dette i havn.

Minst 100.000

Innen idretts-Norge jobber det i dag på yrkes- eller frivillig basis rundt 700.000 personer. Hvor mange av disse som vil trenge politiattest, er nesten umulig å si.

- Det blir nesten gjetning, men jeg vil tro at det minst dreier seg om minst 100.000 personer, sier Tøien. Tidligere anslag har antydet så mange som 200.000 attester.

Personer som trenger slik attest, men som ikke vil søke, får heretter ikke ha verv eller oppgaver som gjør at de er i kontakt med barn.

Trygghet

Per Tøien sier dette om bakgrunnen for kravet om politiattest:

- Alle barn og unge som er med i idrett skal kunne føle trygge. Og - foreldrene skal være trygge på at ungene har det bra når de holder på med idrett.

Tøien understreker at ingen innen idretten må bli mistenkeliggjort på grunn av dette.

- Men dessverre har det de siste årene blitt lettere for overgripere å slippe til. Så når justisdepartementet i desember for to år siden åpnet for at alle frivillige organisasjoner kunne innføre ordningen med slik attest, ble det naturlig for idrettsforbundet å gjennomføre en slik ordning.

- Det vi tar sikte på er å forhindre at voksne får etablert et nært tillitsforhold til barn og i ly av det begår overgrep. Vi klarer nok ikke å sette en stopper for alle overgrep. Men vi kan i hvert fall prøve å regulere og forebygge så godt som mulig, sier Tøien.

Unntak

I forbindelse med utstedelsen av de nye attestene, har politiet gjort et unntak i forhold til personlig frammøte. Vanligvis må man møte personlig hos politiet for å få en slik attest, men i denne sammenhengen vil en person i de enkelte idrettslagene - fortrinnsvis en fra styret - få ansvaret for å skaffe oversikt over hvem så må ha attest, og så i samarbeide med vedkommende sørge for at søknad om attest sendes til politiet.

Selve attesten blir sendt til rette vedkommende, som så må vise den fra for idrettslagets representant.

- At vi i denne sammenhengen går bort fra regelen om personlig frammøte henger sammen med den store mengden attester det her er snakk om, sier seksjonssjef Steinar Talgerø i Politidirektoratet til ABC Nyheter.

Mange attester

Han opplyser at det årlig utstedes rundt 150.000 politiattester.

- Med den enorme mengden attester som nå kommer i tillegg måtte vi finne en best mulig måte å få gjennomført dette på. Det mener vi å ha gjort.

- Men er det betryggende at vedkommende som skal ha attest, ikke møter selv hos politiet?

- Ja, vi har lagt opp til et system der vi mener de viktigste hensynene blir ivaretatt, sier Talgerø.

Om man kommer i havn inne 1. januar vil han ikke ha sagt.

- Hvor lang tid dette tar vil nok variere en del fra politidistrikt til politidistrikt.

Personvernpolicy