Hva koster et lån?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mange måter å presentere lånets kostnad på. Her skal vi se på de viktigste faktorene rundt dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Tilhørende artikler

Fradrag på skatten

Renten de siste årene

Realrente

KALKULATORER:
Regn effektiv rente på lån med disse kalkulatorene:

Annuitetslån

Serielån

Lån med restverdi

Den nominelle renten bestemmer hvor mange rentekroner du skal betale. Har du et lån på 100.000 kroner til 4 % nominell rente, betaler du 4.000 kroner i året. I tillegg kommer termingebyrer.

Den nominelle renten er uegnet som et sammenligningsgrunnlag mellom lån. Vi må også ta hensyn til antall terminer, termingebyrer, og behandlings- og depotgebyrer.

Effektiv rente

Vi bruker begrepet effektiv rente for å kunne sammenligne hvilket lån som er billigst. Denne uttrykker hva lånet koster, som om du hadde betalt alle kostnader på lånet som en årlig etterskuddsvis rente. I beregningen av effektiv rente inngår nominell rente, termingebyr, etableringsgebyr, depotgebyr og andre kostnader som har direkte med lånet å gjøre. Tinglysningskostnad er ikke med i grunnlaget for beregning av effektiv rente.

Fordelen med å bruke effektiv rente er at vi da kan sammenligne lån med ulikt antall terminer, ulike etablerings- og depotgebyr, ulike typer lån og ulik nedbetalingstid. Det er først hvis det er samme type lån, med samme nedbetalingstid og samme etablerings- og depotgebyr at du like godt kan se på antall kroner du skal betale over hele låneperioden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik blir den effektive renten

Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser effekten månedlig betaling, termingebyr, og etableringsgebyr har på den effektive renten. Tabellen tar utgangspunkt i at lånene har en nominell rente på 8 %.

Effektive renter
LånNedbet. tidNom. renteMed mnd terminerMed term. gebyretMed etabl. gebyretKorrekt effektiv rente
20 0002 år8,00 %8,30 %11,02 %15,49 %19,36 %
100 0004 år8,00 %8,30 %8,86 %9,01 %9,70 %
500 00015 år8,00 %8,30 %8,41 %8,34 %8,46 %
1 000 00015 år8,00 %8,30 %8,36 %8,32 %8,38 %


Etableringsgebyret er 1.250 kroner og termingebyret er 360 kroner per år (30 kroner per mnd) i alle eksemplene. Som du ser er effekten av månedlig betaling at effektiv rente øker med 0,3 %. Dette er likt for alle lånene, uavhengig av lånestørrelse og tilbakebetalingstid. Både termingebyret og etableringsgebyret vil alltid få større betydning jo mindre lånet er, på små beløp blir betydningen svært stor. Etableringsgebyret vil få større betydning jo raskere lånet betales tilbake.

Med nøyaktig samme forutsetninger ser vi altså at effektiv rente på et lån på 20.000 kroner får en effektiv rente som er 10,9 prosentpoeng høyere enn et lån på 500.000 kroner.

Med disse kalkulatorene kan du regne ut effektive renter:

Med annuitetslån

Med serielån

Med lån med restverdi

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.