- Tro ikke på Islands-sug

- Tro ikke på Islands-sug
- Tro ikke på Islands-sug

<p- Krisen har gjort folk mer positivt innstilt til EU og euro. Min vurdering er likevel at det ikke blir flertall i Alltinget for å sende en søknad.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stjørdal (ABC Nyheter): Den islandske EU-motstanderen Ragnar Arnalds som leder nei-organisasjonen Heimssyn, heller kaldt vann i hodet på både nei- og ja-siden i Norge.

I en hilsningstale til Nei til EUs landsmøte lørdag ettermiddag, gjorde han det helt klart for delegatene at det blåser en ja-vind over sagaøya. Bakgrunnen er selvsagt bankkrise, inflasjon som ventes å nå 23 prosent, et brutto nasjonalprodukt som går ned med ti prosent og voksende arbeidsløshet.

Men den tidligere finansministeren tror ikke at Alltinget i overskuelig framtid vil få flertall for å sende en EU-søknad.

Nå eller aldri

- Ja-siden er i jakt-iver. Strategien er: Nå eller aldri, oppsummerer Arnalds.

- Likevel er min vurdering av situasjonen at en beslutning om å søke EU-medlemskap ikke vil bli tatt i den nærmeste framtid, sier han, og legger fram en analyse av situasjonen i Alltinget.

Slik er tallene i Alltinget:

Det er nå flertall mot EU-medlemskap blant Alltingets 63 medlemmer. Statsministerens parti Selvstendighetspartiet (Høyre) sitter i regjering med sosialdemokratene i Samfylkingen.

Selvstendighetspartiet er mot EU og har 25 seter. Det spekuleres at et par av dem nå kan være for EU-medlemskap.

Samfylkingen er for EU og har 18 stemmer. Regjeringen har i sitt grunnlag slått fast at den ikke skal sende en EU-søknad.

Det største opposisjonspartiet Venstrepartiet-De grønne er mot EU og har ni plasser på tinget.

De liberale (tre stemmer) og Senterpartiets søsterparti Fremskrittspartiet (sju stemmer) er splittet i EU-spørsmålet.

Tap og vinn

- Meningsmålinger viser at folk gjør Selvstendighetspartiet ansvarlig for finanskrisen, og dette nei-partiet ville tapt mye ved et valg. På den andre siden er Venstrepartiet-De grønn i stor vekst, sier Arnalds.

- Vi vet ikke hva som kommer ut av neste valg. Og Selvstendighetspartiet har satt ned et utvalg som skal se på EU-saken, legger han til.

- Jeg konkluderer med at det i øyeblikket ikke ser ut til å bli store forandringer, sier Arnalds, som er forfatter og medlem av Venstrepartiet-De grønne.

Nettstedet islandsk.no skriver derimot at en EU-søknad står langt nærmere enn Arnalds tror.

Folket vil søke

- Hva sier du da til meningsmålinger som viser stort flertall i befolkningen for å søke EU-medlemskap?

- Det er stor usikkerhet om hvilke vilkår Island ville fått i en medlemskapsavtale. De som sier ja til å søke, omfatter både dem som vil inn i EU, og dem som vil undersøke hvilke vilkår vi vil få før de bestemmer seg. Mange usikre sier ja – hvorfor ikke undersøke saken?, svarer Arnalds.

Fiskeripolitikken er et avgjørende tema i vårt vestlige naboland. EUs traktater fastslår at forvaltningen av alle medlemslandenes fiskeriressurser skal være i hendene på EU.

- Går vi inn i EU, får EU råderetten innenfor vår 200-milsgrense, samt retten til å gjøre avtaler med andre land om fordeling av fiskerikvoter og handelsavtaler. EU-tilhengerne tror vi kan avtale noe annet, sierArnalds.

Oppdatert 16.11. med lenke til islandsk.no

Personvernpolicy