Hemmelig tilbud etter flyulykke

Det var en Twin Otter av denne typen som styrtet på Grytøya i Troms 11. juli 1972. Innfelt ser vi vrakrestene. Foto: Scanpix.
Det var en Twin Otter av denne typen som styrtet på Grytøya i Troms 11. juli 1972. Innfelt ser vi vrakrestene. Foto: Scanpix.

<pStaten har kommet med et konkret, men hemmelig tilbud til etterlatte etter Grytøya-ulykken.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter har fått tilgang til et hemmeligstemplet brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsstaben, hvor departementet gir Forsvarsstaben i oppdrag «å utrede nærmere løsninger for saken som fokuserer på andre ting enn erstatning.»

Brevet viser til en flyulykke som fant sted på Grytøya i Troms i 1972. Etterforskningen viste at piloten var beruset. Ulykken krevde 17 menneskeliv.

Les også: Snakker sammen etter 36 år.

Unntatt offentlighet

I brevet heter det blant annet:

«Departementet har til hensikt å iverksette slike tiltak i samarbeid med Forsvaret uavhengig av den pågående rettssaken. Etter departementets syn kan andre løsninger enn erstatning bidra til å gjøre det lettere for de etterlatte å forsone seg med utfallet av denne tragiske saken.»

ABC Nyheter er kjent med at tilbudet ikke involverer penger, men verken Forsvarsstaben eller Forsvarsdepartementet ønsker å uttale seg om tilbudet.

- Status er at Luftforsvaret har svart på brevet og kommet med forslag til tiltak. Forslaget ligger nå til behandling til Forsvarsdepartementet, sier kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, Marita Wangberg til ABC Nyheter.

- Det pågår samtaler mellom Forsvarsdepartementet og de etterlatte, og vi ønsker ikke å gi noen detaljer om hva det snakkes om, sier hun.

Pengeerstatning vurderes ikke

Informasjonssjef for Luftforsvaret, Jannicke Gerner Bjerkås, viser til at informasjonen er unntatt offentlighet, og at de derfor ikke kan uttale seg konkret om saken. Hun sier imidlertid følgende:

- Departementet har akseptert å ha samtaler med saksøkerne, for å se om det er mulig å komme frem til en løsning som fokuserer på andre ting enn erstatning, men som tar hensyn til de menneskelige aspektene i saken. Det er altså helt andre ting enn erstatning som diskuteres.

- Vi kan bekrefte at det ikke vurderes å utbetale ytterligere erstatning. Det ble gjennomført et erstatningsoppgjør i 1972, og det er gjort klart for saksøkernes advokater at det ikke er aktuelt å utbetale erstatning ut over dette.

Les også:

Stevner staten etter dødsulykke

Stevnes på nytt etter flyulykke

- Forsvaret handlet uaktsomt

17. mennesker omkom da et av Forsvarets Twin Otter-fly traff en fjellvegg på Grytøya i Troms 11. juli 1972. At piloten var beruset har vært kjent siden 1972, men etter at havarirapporten ble frigitt våren 2005, ble de etterlatte kjent med at Forsvaret lot piloten fortsette å fly til tross for at majorens nærmeste overordnede anbefalte at han skulle settes på bakken, etter flere advarsler for fyll. Han ble ikke hørt.

Tilbudet kom som en følge av at de etterlatte stevnet staten, representert ved Forsvarsdepartementet. De mener at Forsvaret handlet uaktsomt ved at det ikke ble satt i verk tiltak når man kjente til fartøysjefens alkoholproblemer.

Les også: Krever erstatning etter flyulykke - får ikke svar

Høyesterettsadvokat Arne Meltvedt representerer tolv etterlatte etter passasjerene som omkom da Twin Otter-flyet traff fjellet den 11. juli 1972. Han ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å si noe om hva som ligger på bordet av tilbud før han har diskutert saken med sine klienter.

ABC Nyheter har ikke lykkes med å få advokat Nils Aga i tale. Han representerer to av de omkomne besetningsmedlemmenes familier.

Les brevet her.