Tjenestedirektivet

Tvetydig LO-vedtak om veto

<p class="hidden"> <strong>Krevde - og fikk noe: </strong>Terje Skog (til venstre) krevde at LO-leder Roar Flåthen skulle be regjeringen nedlegge veto mot LOs tjenestedirektiv. Foto: Andreas H. Lunde</p>
 Krevde - og fikk noe: Terje Skog (til venstre) krevde at LO-leder Roar Flåthen skulle be regjeringen nedlegge veto mot LOs tjenestedirektiv. Foto: Andreas H. Lunde

<pLO-toppen krever veto nå, men legger opp til omkamper om EUs omstridte tjenestedirektiv.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et enstemmig LO-sekretariat anbefalte i dag regjeringen å reservere Norge mot å innføre EUs tjenestedirektiv. Bak dette ligger mange av medlemsforbundenes frykt for at tjenestedirektivet vil øke spillerommet for sosial dumping. Men anbefalingen fra LOs toppledelse om veto, er tvetydig: Den gjelder bare så lenge LO mener at det er usikkerhet om virkningene av tjenestedirektivet.

Ikke alle er usikre

En rekke av LOs medlemsforbund har ikke vært usikre på virkningene av tjenestedirektivet. Et stort flertall av LOs medlemmer står bak en klar og tydelig konklusjon om at LO bør kreve veto.

I mellomtida har LO-toppene gjennomført hemmelige samtaler med Ap-politikere om hvordan man skulle unngå et vetokrav. I dag endte det hele med et betinget krav fra sekretariatet.

Flåthen: - Diskusjon pågår

- Når det fortsatt pågår en diskusjon i Norge om tjenestedirektivet, understreker det at det fortsatt er knyttet usikkerhet til konsekvensene av gjennomføring av direktivet og at vi prioriterer kampen mot sosial dumping høyt, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

Norge har så langt ikke brukt den såkalte reservasjonsretten som daværende statsminister Gro Harlem Brundtland forsikret Stortinget at Norge kunne bruke, da EØS-avtalen ble vedtatt i 1992.

- Bruk reservasjonsretten!

I sin høringsuttalelse til regjeringen skriver LO-sekretariatet at så lenge det eksisterer usikkerhet om virkningene av tjenestedirektivet, mener LO at regjeringen må bruke reservasjonsretten.

Som Fellesforbundet ønsket?

I sekretariatet fikk Flåthen tilslutning fra blant annet Arve Bakke, som leder det største LO-forbundet i privat sektor, Fellesforbundet.

Bakke kom til sekretariatsmøtet med et krystallklart mandat fra sitt eget landsmøte:

«Regjeringa må bruke retten til å reservere seg mot EUs tjenestedirektiv for å unngå å svekke vilkårene for å bekjempe sosial dumping.»


Nå gir Bakke gjennom en informasjonsmedarbeider beskjed om at han ikke ønsker å kommentere sekretariatets vedtak utover følgende: Vedtaket er i samsvar med landsmøtevedtaket.

- Alltid en avveining

- Hvorvidt Norge skal implementere et EU-direktiv, vil alltid måtte være gjenstand for en avveining. Reservasjonsretten er et reelt alternativ, kommenterer LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

Heller ikke han vil uttale seg utover dette.

Høringsuttalelsen oppsummerer at flere av LOs medlemsforbund har gjort vedtak om at Regjeringen må benytte reservasjonsretten, basert på usikkerhet om virkningen av å innføre tjenestedirektivet. Så lenge det eksisterer usikkerhet om disse punktene, deler LO dette synet.

- Ingen tvil om LOs syn

LOs informasjonssjef Jenny Ann Hammerø understreker at det med dette ikke hersker noen usikkerhet om hva LO anbefaler nå:

- At reservasjonsretten benyttes så lenge det er usikkerhet om virkningene av å implementere direktivet.

Forbundsstyremedlem Terje Skog i EL&IT-forbundet holdt appell under en demonstrasjon i forkant av LOs sekretariatsmøte og innvender:

-Vedtaket burde åpenbart vært mye mer utvetydig og si at man bør nedlegge veto. Når de sier at det er usikkerhet i framtida, så vet de jo at de aldri kan få noen garanti. Det er alltid EF-domstolen som avgjør hva som er i strid med EUs regler, sier Skog til ABC Nyheter.

Du får ikke beskjed...

- Du kan ikke få beskjed om hva EF-domstolen vil komme fram til i framtida,

sa også LO-advokat Einar Stueland til ABC Nyheter fredag.

- Dette ble mye bedre enn jeg frykta. Jeg trodde nesten ikke at de skulle forlange noe i det hele tatt. Men vi må fortsette kampen, fortsetter Skog.

Når det gjelder prosessen, der LO-ledelsen drøfter utfallet av sin interne prosess med Arbeiderpartiet, sier LO-informasjonssjef Hammerø:

- Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte hvorvidt dette har vært diskutert med Arbeiderpartiet. Møtene i samarbeidskomiteen er ikke offentlige.

Personvernpolicy