Meny

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Foto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det blir lettelser i arveavgiften, skatten for de rikeste skjerpes og pappapermisjonen øker fra seks til ti uker, snus og tobakk blir dyrere.

Det blir lettelser i arveavgiften for de fleste. Fribeløpet går opp og satsene halveres. Den gunstige behandlingen av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper forsvinner.

Regn ut skatten din for 2009.

Formuesskatten senkes for de med lav formue. Fribeløpet før du betaler formuesskatt økes fra 350.000 kroner til 470.000 kroner.

Les også: Her er statsbudsjettet.

Stoltenberg: - Et budsjett for fellesskapet

Se ABCTV:

LO-leder Roar Flåten om statsbudsjettet

Per-Kristian Foss: - Tar ikke bankkrisen på alvor

Siv Jensen: - Mye talltriksing

Erik Solheim: - Et fantastisk budsjett for miljøvern

Samtidig skjerpes skatten for de rikeste ved at ligningsverdien på næringseiendom økes. Regelen som sier at man ikke skal betale mer enn 80 prosent av inntekten i skatt skal bli fjernet. Denne regelen har i praksis ført til at skatteytere med svært høy formue har fått satt ned formuesskatten kraftig.

Engangsavgifter på bil blir satt ned på biler med lavt C02-utslipp. Dette kan bety opp til 11.000 kroner i lavere engangsavgifter.

Pappapermisjonen økes fra seks til ti uker.

Det årlige sparebeløpet i BSU foreslås hevet fra 15.000 til 20.000 kroner. Det totale sparebeløpet økes fra 100.000 til 150.000.

Pensjonsreformen utsettes til 2010. Det har vært for mange praktiske problemer til at denne kunne tre i kraft fra 2010.

Endringer alfabetisk sortert.

Arv

Avgiftene legges om. Fribeløpet økes fra 250.000 kroner til 470.000 kroner. På trinnene over halveres avgiftssatsene.

Reglene er slik at satsene avhenger av om du er livsarving eller ikke. For livsarvinger (barn og foreldre) er de første 250.000 kronene avgiftsfrie, på de neste 300.000 kroner (opp til 550.000 kroner) er avgiften 8 % på det overskytende 20 %. For ikke-livsarvinger satsene henholdsvis 10 % og 30 %.

Fra 2009 blir altså fribeløpet økt fra 250.000 kroner til 470.000 kroner. Neste trinn trer inn ved 800.000 kroner. Satsene for livsarvinger går ned fra henholdsvis 8 % til 6 %, og fra 20 % til 10 %. For ikke-livsarvinger går satsene ned fra 10 % til 8 %, og fra 30 % til 15 %.

På ikke-børsnoterte selskaper settes «aksjerabatten» ned fra 70 % 40 % av markedsverdien av selskapet (det kan velges på sette den til 100 % av skatteverdien). Rabatten beregnes med utgangspunkt i aksjenes andel av de skattemessige formuesverdier i selskapet. Samtidig settes det et tak på 10 millioner kroner. Over dette nivået inngår aksjene i arveavgiftsgrunnlaget uten rabatt.


Avgifter

Generelt økes avgiftene i takt med forventet inflasjon på 3,1 %. Lavalkoholholdige drikker (under 0,7 %) får en kraftig økning. Snusavgiften får den største smellen med 10 % økning.


Barnetrygden

Barnetrygden er en del av skattesystemet. Satsen for barnetrygd er holdt uendret med11.640 per år. Det er flere år siden denne satsen ble endret. Med en inflasjonsforventning på 3 % skulle denne vært oppjustert med 349 kroner. Reelt har den derfor minsket med dette beløpet..


Bilavgifter

Engangsavgiftene på biler med lavt co2-utslipp settes ned. Avgiftene reduseres med opp til 11.000 kroner.

Årsavgiften på bensinbiler og dieselbiler økes fra 2.660 kroner til 2.740 kroner. For dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter øker den fra 3.090 kroner til 3.185 kroner. For motorsykler senkes den fra 1.690 korner til 1.675 kroner.


BSU

Maksimalt årlig sparebeløp heves fra 15.000 kroner per år til 20.000 kroner. Det totale sparebeløpet heves fra 100.000 kroner til 150.000 kroner. Skattefradraget er fortsatt 20 % av sparebeløpet.


Fagforeningskontingent

Maksimalt fradrag økes fra 3.150 kroner til 3.600 kroner.


Finnmarksfradraget

Dette fradraget holdes uendret på 15.000 kroner i skatteklasse 1 og 30.000 kroner i skatteklasse 2. Du har rett til Finnmarksfradraget hvis du bor i Finnmark eller Nord-Troms. I tillegg til fradraget får du lavere toppskatt, og lavere skatt på alminnelig inntekt.


Firmabil

El-biler får i dag 25 % lavere skattegrunnlag enn vanlige biler. Denne rabatten øker til 50 %. For en el-bil til 200.000 kroner medfører det at skattegrunnlaget går ned fra 150.000 kroner til 100.000 kroner. Fordelen av firmabil verdsettes til 30 % av verdi opp til i underkant av 250.000 kroner, 20 % over dette. Inntektspåslaget går dermed ned fra 45.000 kroner til 30.000 kroner. Med en inntekt i første trinn i toppskattområdet gir dette en marginalskatt på 44,8 %. Skatten går derfor ned fra 20.160 kroner til 13.440 kroner, en forskjell på 6.720 kroner.


Foreldrefradraget

Posten for virkelige utgifter til pass og stell av barn – Foreldrefradraget – er det ingen endringer i satsene for foreldrefradrag. Du kan fortsatt trekke fra 30.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner for de påfølgende.

Formuesskatten

I 2008 er fribeløpet 350.000 kroner. I området fra 351.000 kroner til 540.000 kroner betales det 0,9 % i formuesskatt. På det overskytende er satsen 1,1 %. Ektefeller lignes i utgangspunktet for seg, men de kan overføre ektefellens ubrukte kvoter. I praksis er dermed innslagspunktene doble for ektefeller ( 700.000 kroner og 1. 080.000 kroner).

I 2009 heves altså fribeløp til 470.000 kroner. Men mellomsatsen på 0.9 % fjernes, det er satsen på 1,1 % som trer inn med en gang.


Frikort

Frikortgrensen er ikke endret, grensen er fortsatt 39.600 kroner.


Ligningsverdi

Ligningsverdien øker med 10 %. Dette har betydning for de som betaler formuesskatt.


Lønnsoppgaveplikt

Beløpsgrensen som bestemmer om det skal være lønnsoppgaveplikt ved arbeid knyttet til hjem og fritidsbolig, økes fra 2 000 kroner til 4 000 kroner.

Merverdiavgift

Det er ingen endringer i satsene.

Minstefradraget

Det er ingen endring i selve f radragsprosenten. Denne er fortsatt 36,0 %. Det maksimale minstefradrag økes fra 67.000 til 70.350 kroner.


Du når full utnyttelse av minstefradraget ved 195.416 kroner.


For pensjonsinntekter er også fradragsprosenten uendret med 26 %. Maksimalt minstefradrag økes til 58.900 kroner fra 56.100 kroner.


Personfradrag

Personfradraget øker fra 38.850 kroner til 40.800 kroner, dobbelt beløp (81.600 kroner) i skatteklasse 2). Dette er et bunnfradrag som ikke føres i selvangivelsen, men som gis automatisk. Effekten av dette fradraget er en skattebesparelse på 11.424 kroner (22.828 kroner i skatteklasse 2).


Reisefradrag

Bunnfradraget før du får et reisefradrag økes fra 12.800 kroner til 13.700 kroner. Samtidig økes kilometersatsen fra 1,40 kroner per km til 1,50 kroner.


Skattefri nettoinntekt

Den skattefrie nettoinntekten øker fra 104.600 til 109.850 kroner. For ektepar øker den fra 181.800 kroner til 198.150 kroner..


Særfradrag

Særfradraget som gis til pensjonister og uføre er uendret med 19.368 kroner.

Toppskatten

For 2009 øker innslagspunktet på første trinn fra 420.000 til 441.000 kroner. På trinn 2 settes innslagspunktet opp til 716.600 fra 682.500 kroner. Dette er i tråd med forventet lønnsvekst.


Trygdeavgift

Det er ingen endringer i satsene, som er slik:


• Pensjoner har en sats på 3,0 %

• Lønnsinntekter har en sats på 7,8 %.

• Næringsinntekter har en sats på 11,0 %

TV-lisensen

Denne øker fra 2.202 kroner til 2.335 kroner.


Utbytteskatt

Ingen endringer. Alt utbytte over skjermingsrenten (risikofri rente etter skatt) beskattes som alminnelig inntekt med 28 % skattesats.

Regn ut skatten din for 2009.


Les også: Tror på kraftig oljeprisoppgang

- Bruker for mye oljepenger


Les mer om statsbudsjettet på Startsiden.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus