Her er statsbudsjettet

<p class="hidden">Foto: Scanpix</p>
Foto: Scanpix

<pFinansminister Kristin Halvorsen har lagt fram sitt mest offensive budsjett noen gang. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De viktigste tallene

Totale utgifter: 848 mrd.

Bruk av oljefondet: 92 mrd.

Andel av oljeoverskuddet brukt: 4 prosent

 • Nå sprøyter regjeringen inn 92 milliarder kroner inn i statsbudsjettet for 2009. Det er 14 milliarder kroner mer enn i år.

 • Her er noen av punktene fra statsbudsjettet:

 • * Regjeringen bruker 92 milliarder oljekroner, noe som er 14 milliarder kroner mer enn i fjor.

  *Energifondet som forvaltes av Enova skal økes med 1,5 milliarder kroner. Dette skjer delvis ved at vi alle får dyrere strøm med et påslag på 1 øre per kilowattime, og ved en bevilgning på 200 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

 • * Regjeringen øker bevilgningene til bostøtteordningen med 303 millioner kroner

 • * Regjeringen når bistandsmålet på 1 prosent av BNP.

 • *I regjeringens forslag til statbudsjett foreslås det å øke NRK-lisensen med ytterligere 124 kroner. Det blir til sammen 2335 kroner i året for en norsk tv-eier.

 • * Kommunene får 8,4 milliarder kroner mer neste år, og 4,7 milliarder kroner vil være frie inntekter.

 • * Det betyr at handlingsregelen brukes fullt ut. Dette gir økt handlingsrom til å sette i gang blant annet satsing på vei og jernbane.

 • * Høyere utdanning blir tilgodesett med 1,6 milliarder kroner mer i forslaget til statsbudsjett for neste år.

 • *Nærings- og handelsdepartementets budsjett for neste år er på 6,6 milliarder kroner, en økning på 8,7 prosent. Det skal brukes mer penger på å markedsføre Nord-Norge og utvikle nordnorsk reiseliv.

 • *I budsjettforslaget er det ført opp 47,7 millioner kroner mer til filmproduksjon neste år sammenlignet med 2008.

 • * Regjeringen blar opp 1,3 milliarder ekstra til jernbane neste år.

 • * Skolene får 600 millioner kroner ekstra.

 • * Jernbaneverket får 1,3 milliarder kroner mer neste år enn i endelig budsjett i år.

 • * Forsvaret får 400 millioner kroner ekstra.

 • * 1,24 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse.

 • * Regjeringen øker fribeløpet i arveavgiften fra 250.000 kroner til 470.000 kroner

 • * Driftsbevilgningene til UDI og UME foreslås økt med nærmere 300 millioner kroner neste år.

 • * 10 uker pappapermisjon

 • * Total økes rammen til justissektoren med 1,7 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Det tilsvarer 9,4 prosent. Det skal åpne for 250 nye årsverk i de forskjellige politidistriktene og særorganene, som Økokrim, Kripos og Politiets Sikerhetstjeneste (PST).

 • * 6,56 milliarder til sykehus

* 300 millioner ekstra til rusomsorgen

*Kongehuset får en økning i bevilgningene på 4,4 prosent neste år. Kongens apanasje går opp med 6 prosent.

Les hele statsbudsjettet her

Se også: Budsjettmorgen for Kristin Halvorsen


Les mer om statsbudsjettet på Startsiden.

Personvernpolicy