Nektes internett - må ta taxi

<p class="hidden"> Illustrasjonsfoto: Scanpix</p>
 Illustrasjonsfoto: Scanpix

<pNorske pasienter kan dø på operasjonsbordet fordi digitale bilder fremdeles sendes i taxi.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prøveprosjekt med hull

Ullevål sykehus har i dag et prøveprosjekt på gang med Sykehuset Innlandet der det kan overføres bilder sammen med pasientinformasjon til hverandre. Ordningen er fortsatt i prøvedrift og takler ikke stor kapasitet.

- Innlandet har fem sykehus og hvis alle skulle sende samtidig blir det problemer, sier divisjonsdirektør ved Ullevål sykehus Eli Marie Sager.

Hennes drøm er at legene og sykepleierne skal få en database å søke etter pasientinformasjon og bilder i.

- I tillegg til at du raskt vil finne den informasjonen man trenger for behandling, vil det også klart definere hvilken versjon som er den riktige - altså en master. De manuelle prosedyrene vi driver med er dyre.

Tenk deg at du ankommer sykehuset etter en alvorlig ulykke. Du må raskt sendes til et annet sykehus som har spesialkompetanse på skadene dine. Siden røntgenbildene av deg ikke er klare når du skal av gårde, må de brennes på cd og sendes etter i taxi.

Det er snart 40 år siden universiteter begynte å utveksle digital informasjon. I 2008 tar de fleste for gitt at bilder og informasjon sendes elektronisk og vil være fremme før deg.

Realiteten er at pasienter kan sveve mellom liv og død på et operasjonsbord, mens livsviktige opplysninger om dem i verste fall står i kø rundt Sinsenkrysset.

Tar en uke

Det sjokkerer meg at sykehusene ikke klarer å sende informasjon elektronisk til og fra hverandre. - Det sjokkerer meg at sykehusene ikke klarer å sende informasjon elektronisk til og fra hverandre, sier markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen.

Han spør også om man skal være fornøyd med at det kan ta en hel uke å oversende viktig pasientinformasjon fordi det må gjennom posten.

- Hva er det som er så fryktelig vanskelig i helsevesenet? Hvorfor bruker de ikke de verktøyene som ligger under nesen på oss?

Dagens praksis er treg, og dessuten svært kostbar, les også:

- Kaster bort 300 helsemillioner

Har eget kontor for manuelle sendinger

- I vår digitale verden er det fortsatt slik at røntgenbilder ofte blir sendt med drosje eller ambulanse. Sykehusene har et omfattende manuelt arbeid med å koble riktig røntgenbilde sammen med riktig pasient. For eksempel har Ullevål et eget kontor som bare jobber med dette, forteller Roald Bergstrøm, seniorrådgiver ved Kompetansesenter for IKT i helse og sosialsektoren (KITH).

En av KITHs viktigste oppgaver er å utarbeide standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Bergstrøm har jobbet med innføring av digitalt røntgen i en årrekke, men konstaterer at samhandlingen er langt fra perfekt. Det kan koste liv.

Døde før journalen kom frem

I sommer ble det kjent at en pasient i Flekkefjord døde før legen fikk oversendt opplysninger fra sykehuset om hvilken behandling og medisiner han skulle ha. Sykehuset karakteriserte det som en glipp.

- Over 80 prosent av våre epikriser (pasientjournaler, red.anm.) blir overført til behandlende lege i løpet av en uke. Vi har gode rutiner og jeg er sikker på at dette er et enkelttilfelle, sa overlege og avdelingsleder Leif Halvorsen ved Sørlandets sykehus Flekkefjord til Aftenposten i juli.

Ikke alle pasienter har tid til å vente en uke.

Klarer ikke sende alt samtidig

Selv om de fleste sykehus har PACS, en løsning for bildebehandling av røntgen, snakker ikke dette systemet med andre utenfor huset. I dag har ikke norske sykehus noen mulighet til å sende livsviktige røntgen- eller mr-bilder digitalt til hverandre, sammen med informasjon om pasienten. Konsekvensen er altså at leger og sykepleiere må sende personopplysninger i posten eller med taxi.


I en rapport fra KITH heter det:

"Dagens løsning skaper store logistikkproblemer, dobbeltarbeid ved at bilder tas på nytt med mer belastning for pasienten og i noen tilfelle også høyere stråledoser, unødig transport og liggetid, samt betydelig større kostnader for samfunnet."

Mye bedre for pasienten

Divisjonsdirektør Eli Marie Sager for Medisinsk Servicedivisjon på Ullevål sykehus understreker at det har meget stor betydning at pasientinformasjon kommer frem i tide.

- Etter en ulykke tas det bilde, som for eksempel kan sendes til Ullevål, for å finne ut om pasienten trenger å sendes dit. Deretter kan pasienten raskt sendes til det stedet hun eller han får best behandling. Dette er en stor kvalitetsforbedring for pasienten, sier Sager.

Tilbake til steinalderen

Hun har selv vært lege ved sykehuset og savner et system som gjør at Ullevål kan sende røngtenbilder sammen med pasientinformasjon digitalt til andre sykehus. Hun forteller at de i dag sender tekstinformasjonen manuelt på faks eller i posten, mens bildene sendes separat. Av og til sendes bilder i taxi, om det haster veldig.

- Det tar tid og det er en sikkerhetsrisiko fordi det er manuelle prosedyrer involvert i dette. Etterhvert er dette en stor aktivitet. Ullevål mottar ett bilde hvert 3. sekund 365 døgn i året, sier hun.

Stoppes av lovverket

Ifølge Sager er hovedutfordringen å få lov til å lage et sentralt oppslagsverk for å finne alle helseopplysninger om alle pasienter.

- Helsevesenet trenger en bank der alle helseopplysninger ligger. De tekniske løsningene vi trenger hemmes av lovverket. Vi vil veldig gjerne endre dette lovverket, sier hun.

Hun får støtte av Torbjørn Nystadnes, sjefrådgiver i Kompetansesenter for informasjonsteknologi for helse og sosialsektoren (KITH)

- Dagens regelverk sperrer for hensiktsmessig bruk av it på tvers av virksomhetsgrensene, sier Torbjørn Nystadnes.

Les mer om problemene med lovverket:

Gammeldags lovverk gir helseproblemer

Personvernpolicy