Ambulansesjåføren etter Sofienbergssaken

Beklager krenkende uttalelser

<strong>Ikke blodig nok:</strong> Ali Farah var ikke bevisstløs da ambulansepersonellet kom til Sofienbergparken. Dette bildet var ikke blodig nok for andre medier. Foto: Øyvind Låte.
Ikke blodig nok: Ali Farah var ikke bevisstløs da ambulansepersonellet kom til Sofienbergparken. Dette bildet var ikke blodig nok for andre medier. Foto: Øyvind Låte.

<pMen ambulansesjåføren mener de var milde og forståelige.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidsforløpet

17.00: Ali Farah blir slått ned i Sofienbergparken. Han slår bakhodet i asfalten og er bevistløs i 3-5 minutter.

17.07: Den første telefonen til 113 blir tatt.

17.10: Oppdraget starter for ambulansepersonellet.

Ambulansen kjører først feil.

17.13: Fremme på stedet.

Farah holdes da nede av venner, men er ved bevissthet.

Det er uenighet mellom ambulansesjåførene og vitner om hvordan Ali Farah ble undersøkt og hva som ble sagt og hvem som reiser ham opp.

Ambulansesjåførene vurderer at Farah bør til legevakten. De har åpnet ambulansen og Farah blir ført mot ambulansen.

Så urinerer han og treffer den ene ambulansesjåføren og ambulansen.

Da sier sjåførene: «Nå er toget gått for den mannen» og «Din gris».

De vurderer da Farah som mulig ruspåvirket og utilregnelig og mener at politiet bør transportere ham.

Det er uenighet om beskjedene som ble gitt mellom ambulansesjåfører og politiet.

17.19: Ambulansen prøver å reise, men blir holdt igjen av vitner og politiet må gripe inn.

17.20: Rapporterer at de har dratt uten Ali Farah.

Politiet bestiller marje, men det er ingen ledige.

17.25: Kohinoor Nordberg, Ali Farah og en venn reiser i drosje til legevakten.

17.35: Farah blir registrert på legevakten.

18.10: Tilsett av lege og det blir besluttet å sende ham til Ullevål.

18.41: Ambulanse bestilles på gul hastetur.

18.45: Systemet faller ut.

18.46: Ambulanse kontrollerer om det er samme person som ble vurdert som et ordensproblem tidligere.

18.57: Ambulanse bestilles på nytt på rødt akuttoppdrag.

19.08: Ambulanse drar fra legevakten med Ali Farah.

19.13: Ambulansen ankommer Ullevål.

CT viser blødninger under hjernehinnen på venstre side.

23.00: Han blir lagt i respirator.

01.00: Han blir operert.

Han blir liggende i koma i ti dager.

Ambulansesjåfør Erik Schjenken beklager uttalelsen om at «nå har toget gått for denne mannen». Han ser at uttalelsen isolert sett fremstår som krenkende.

Men han fremholder likevel at «sett i sammenheng med at uttalelsene kommer som en følge av det vi oppfatter som en bevisst provokasjon (at Ali Farah urinerer og treffer den andre ambulansesjåføren og ambulansen) blir uttalelsene milde og forståelige.»

Schjenken og hans kollega har begge klaget på Statens Helsetilsyns avslag av deres anke på advarselen de fikk etter at de unnlot å ta med seg en skadet Ali Farah fra Sofienbergparken i fjor.

Du kan lese hele klagen hans her.

Og svaret fra Helsetilsynet her.

- Ensidig fremstilling

Foto: Heiko Junge, ScanpixFoto: Heiko Junge, Scanpix

«Denne saken har fått en medieoppmerksomhet som mangler sidestykke og så å si alle instanser er farget av en utelukkende ensidig fremstilling i media med bilder fra stedet som mer enn antyder at vi reiste fra en pasient i hjelpeløs tilstand (…)»

Det skriver Schjenken i klagen. Han er skuffet over at ikke andre medier har omtalt deres side av saken.

Sofienbergsaken har blitt omtalt i rundt 6000 saker i media siden i fjor.

«Det er ingen som mer enn oss beklager at vi ikke selv transporterte pasienten til legevakten den dagen. Vi har måttet tåle en massiv forhåndsdømming og offentlig fordømmelse av media og regjeringsmedlemmer i lang tid etterpå.»

Han peker på flere punkter der han mener at Helsetilsynet tar feil eller unnlater å ta hensyn til formildende omstendigheter.

Han mener at det ikke er tatt hensyn til at Farah ikke hadde symptomer eller tegn som ga grunn til å mistenke alvorlig helseskade og at de handlet i forhold til det.

Ingen medisinsk betydning

Han påpeker også at de aldri hadde intensjoner om å overlate pasienten til seg selv selv om de ikke ville transportere ham i ambulansen. Politiet på stedet bestilte en større politibil (marje), men Kohinoor Nordberg, Ali Farah og en venn reiste i drosje til legevakten.

Foto: Cornelius Poppe, ScanpixFoto: Cornelius Poppe, Scanpix

- Medisinske sakkyndige har konkludert at tidsbruken i behandlingen ikke har hatt noe å si for utfallet, dette underbygger at eventuelle feil fra ambulansesjåførene ikke fikk noen betydning, skriver advokat Bjørn Rudjord.

Men Helsetilsynet la i sin advarsel vekt på at å ikke transportere pasienten eller sørge for at han ble transportert og dermed få legehjelp innen rimelig tid, kan få alvorlige helsemessige følger for pasienten.

- At en pasient som får dobbel dose med morfin likevel overlever fordi noen tilfeldigvis oppdager det, kan ikke ha betydning for om det var feil av sykepleieren å gi dobbel dose, forklarer seniorrådgiver Bjørn Jamtli, som har vært saksbehandler hos Helsetilsynet.

De mente at ingen av klagene fra ambulansesjåførene inneholdt ny informasjon og de er nå oversendt Statens helsepersonellnemd. Vanlig behandlingstid er her tre måneder, men fra nemnda opplyses det at saken tidligst vil behandles på møtet i slutten av november. Nemnda er siste behandlinginstans i forvaltningen. Etter dette er det eventuelt bare rettens vei å gå.

- Ukritisk forhåndsdømming

For det er ikke bare Ali Farah som har fått alvorlige helseproblemer etter hendelsen. Professor i psykiatri ved Ullevål universitetssykehus, Øivind Ekeberg, sier til ABC Nyheter at Schjenken og de andre involverte har blitt utsatt for en ekstrem traumatisering.

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen uttalte at: «Denne saken må føre til et vendepunkt. (...) Vi kan aldri akseptere bevisst åpenbar rasisme eller ubevisste fordommer.» Denne saken må føre til et vendepunkt. (...) Vi kan aldri akseptere bevisst åpenbar rasisme eller ubevisste fordommer.

- Når offentlige personer som selv har søkt medienes oppmerksomhet har blitt utsatt for slik eksponering har det i noen andre tilfeller endt med selvmord. I denne saken ble vanlige mennesker utsatt for en ukritisk forhåndsdømming av fremstående politikere. Dersom man fortsetter slik, er det bare et tidsspørsmål før noen tar livet sitt, sier Ekeberg.

Schjenken har skrevet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og bedt dem vurdere uttalelsene fra fire statsråder som han mente forhåndsdømte ham. Komitéen skal vurdere det 30. september.

Han forklarer at graden av traumatisering bestemmes av hvor stor trusselen oppfattes å være og hvor langvarig den er. I dette tilfellet har varigheten vært svært lang og traumatiseringen større. Han sier at det Schjenken ble utsatt for kan oppleves som et psykisk overfall og viser til at han nå har vært sykemeldt i over et år.

- Det er flere grunner til at eksponeringen har virket så sterkt. Særlig er det fordreiningen virkeligheten som er vanskelig å forholde seg til, mener Ekeberg.

Han viser til at når noen angriper din personlige integritet kan man forsvare seg. Men dersom man ikke kjenner igjen beskrivelsen eller ankepunktene blir det vanskeligere.

- Saken er også preget av en totalt mangel av forsvar. Her har det bare vært anklagere og dommere, mener han.

- Bare en nøyaktig angivelse av tidsforløpet i saken vil vise at det er urimelig å anklage sjåførene for å ikke ha oppdaget en indre hodeskade som først ble diagnostisert lenge etterpå på sykehuset, sier han.

- Hva var rasistisk?

Schjenken har også klaget på Likestillings- og diskrimineringsombudet uttalelse om saken. Ombudet tok av eget tiltak opp spørsmålet om ambulansepersonalets behandling var i strid med diskrimineringsloven § 4 og fant at det var, etter en helhetsvurdering, grunn til å tro at etnisiteten hadde betydning for behandlingen. I motsetning til Statens helsetilsyn og polititjenestemennenes forklaringer.

De mente at det «ikke forelå noen enkeltstående omstendigheter eller ytringer i denne saken som i seg selv gir grunn til å tro at etnisitet ble vektlagt av ambulansepersonellet.»

Les hele uttalelsen her.

Rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Heidi Wyller, sier til ABC Nyheter at saken så snart som mulig skal være ferdigbehandlet hos dem.

- Dette er en komplisert sak med flere ulike granskinger, mange parter og høyt press, sier hun.

De har nå anerkjent Schjenken og hans kollega og Ali Farah og pårørende som parter i saken og innhenter kommentarer fra begge sider. Dersom ombudet ikke kommer til at de vil revurdere sin uttalelse, vil saken komme opp for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Kohinoor Nordberg og Ali Farah har fått tilbud om å kommentere saken.

Oppdatert med noen rettelser.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus