- Flyktninger tar flest aborter

ABORT: En ny norsk studie viser at flyktninger tar flest aborter. (Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
ABORT: En ny norsk studie viser at flyktninger tar flest aborter. (Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

<pOg det å være gift fordobler sjansen for å ta abort blant flyktninger og innvandrere, viser en ny studie. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den første norske undersøkelsen som tar for seg abort blant flyktninger, arbeidsinnvandrere og etnisk norske kvinner, viser at flyktninger tar flest aborter.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og sykehusene i Oslo.

Blant 10.000 flyktningkvinner tok mer enn 1100 abort. Blant mer enn 100.000 norske kvinner ble det tatt 6000 aborter. Antallet aborter er også høyere blant arbeidsinnvandrere enn blant etnisk norske kvinner.

Ifølge Siri Vangen, forsker ved Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, og overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, er funnene ikke overraskende, men det er første gang man har kommet frem til dette basert på registerdata.

Mer overraskende var det at blant ikke etnisk norske kvinner er dem som er gift som tar flest aborter.

- Vi stusset over dette, men det kan forklares. Det har med at gifte kvinner i den gruppen ikke beskytter seg, sier Vangen til ABC Nyheter.

Før man fikk lov om fri abort så var det de med mest ressurser som tok flest aborter, nå er det snudd. - Hvis du for eksempel kommer til Norge gjennom en familiegjenforening til en mann av pakistansk opprinnelse, har du ikke vært gjennom prevensjonsopplæring og lignende som man får her i Norge. Da faller du utenfor mye av den type informasjon, utveien blir da abort, selv om det kanskje ikke er ønskelig.

- De som er vokst opp i Norge med den utdanning og erfaring man får her beskytter seg, og gjennomfører bruk av prevensjon, det henger nøye sammen med utdanning.

- Det er vist før at dette med at utdanning har betydd mye. Før man fikk lov om fri abort så var det de med mest ressurser som tok flest aborter, nå er det snudd. Det er vist i flere undersøkelser.

Uvanglig blant unge arbeidsinnvandrere

Studien viste også at blant kvinner under 25 år, tar arbeidsinnvandrere færre aborter enn etnisk norske kvinner i samme alder.

- Her finner vi mange muslimer blant arbeidsinnvandrerne og de venter, det er ikke vanlig med førekteskapelig sex, det kan forklare lave tall i den gruppen, sier Vangen.

Undersøkelsen er gjennomført blant kvinner bosatt i Oslo i alderen 15-49 år, og inkluderer alle aborter i denne gruppen kvinner fra 2000 til midten av 2003.

Med i utvalget er etniske norske kvinner, og kvinner som er flytninger eller arbeidsinnvandrere fra land med gjennomsnittelig middel- eller lav inntekt.

Er det gjort lignende undersøkelser i andre land?

- Det er ikke gjort undersøkelser som denne med registerdata, men det er gjort spørreundersøkelser, blant annet en fra Sverige, med hensyn til prevensjonsbruk. Det er funnet at innvandrere tar flere aborter, i hvert fall i undersøkelser fra Sverige, USA og Holland.

Resultatene av den norske studien er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Flere resultater fra undersøkelsen

 • Kvinner i alderen 20-29 år tar oftest abort

  • Kvinner mellom 20-29 år tar flest aborter uansett gruppe, sammenlignet med kvinner under 20 og over 30 år.

  • Flytninger tar flest aborter uansett aldersgruppe.

  • Blant kvinner under 25 år, tar arbeidsinnvandrere færre aborter enn etnisk norske kvinner i samme alder.

  • I alle andre aldersgrupper tar etnisk norske kvinner færrest aborter, innvandrerkvinner flere aborter, og flyktninger flest aborter per 1000 kvinner.

 • Dobbelt risiko for abort hos etnisk norske kvinner med lav utdannelse

  • Etnisk norske kvinner med lav utdannelse har to ganger så høy risiko for abort som etniske norske kvinner med høyere utdannelse.

  • Det er ikke tilsvarende sammenheng mellom utdannelse og aborttall hos immigrantkvinnene.

  • Høy utdannelse blant andregenerasjons innvandrerkvinner gir derimot betydelig redusert risiko for abort

 • Gifte innvandrere tar abort oftere

  • Det å være ugift fordobler sjansen for abort for flyktninger eller arbeidsinnvandrere, mens sivil status har liten eller ingen effekt på aborttallene blant etnisk norske kvinner.

  • Blant arbeidsinnvandrere er det tre ganger så stor sjanse for abort hos kvinner som har fire eller flere barn fra før, sammenliknet med kvinner som ikke har barn.

  • Blant etnisk norske er det tilsvarende effekt med økt risiko for abort for kvinner som har to eller flere barn.

  • Kilde: Folkehelseinstituttet

Personvernpolicy