Lånte bøker går i oppløsning

<p class="hidden">Illustrasjonsfoto: Scanpix/Colourbox</p>
Illustrasjonsfoto: Scanpix/Colourbox

<pBibliotekene vil gjerne låne deg bøker som går i oppløsning etter kort tid.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når vi alle snart kan laste ned de bøkene vi måtte ønske og deretter lese dem på en eller annen type leseskjerm, hva skal vi da med bokhandlene og bibliotekene? Mye, men framfor alt som veiledningssentral og sosialt møtested, skal vi tro sentrale personer i bokhandler- og bibliotekbransjen.

- Vi ser allerede nå en nedgang i utlån av bøker, men samtidig registrerer vi en kraftig økning i utlån av andre type medier, framfor alt lydbøker og film på DVD. Vi ser også at endringen i folks lesevaner og bibliotekenes tilbud i større grad enn tidligere har gjort bibliotekene rundt om i landet til et sosialt møtested, kommenterer avdelingsdirektør Kjartan Vevle i Biblioteksentralen utviklingen innen sin sektor med.

Digital kø

Selv om egenskapene til papirboka og e-boka er veldig forskjellig, tegner Vevle likevel opp et scenario som i grunn ikke er så ulikt det biblioteket vi kjenner i dag. Med utlån av bøker for en tidsbestemt periode, og hvor du må regne med å stå i lånekø for aktuelle og populære titler.

- Det er viktig at morgendagens bibliotek sikrer rettighetshaverne til det som lånes ut, og til det kan en opprettholdelse av dagens forretningsmodell for papirbøker være fornuftig, mener Vevle.

Han forteller at bibliotekene for tida vurderer ulike modeller, og at en variant, som blant annet brukes i Sverige, framstår som veldig interessant.

- Et sentralt element er at det enkelte bibliotek kjøper et visst antall lisenser til en digital utgave av en bok, og at man ikke kan låne ut flere e-bøker enn antall kjøpte lisenser. Det blir en parallell situasjon til dagens utlån av papirbøker, og det vil sikre rettighetene til den enkelte forfatter, sier Vevle og avslører at det også kan innebære at låneeksemplaret etter kort tid går i oppløsning.

- I Stockholm har de blant annet en låneordning på bibliotekene som betyr at de nedlastete filene blir automatisk slettet etter et bestemt antall dager, tilsvarende låneperioden for den enkelte tittel.

Verdifull kompetanse

Ifølge Vevle er topplista for utlån av e-bøker i Stockholm veldig lik bestselgerlista i bokhandelen. Det kan reise spørsmål om bibliotekene utgjør ytterligere en trussel for bokhandlene, når e-boka ventelig kommer for alvor om kort tid.

Randi S. Øgrey, direktør i Den norske Bokhandlerforening, vedgår at den teknologiske utviklingen kan få store konsekvenser for bokhandlene. På et seminar om digital publisering av litteratur i Oslo tirsdag, valgte hun likevel å omtale utviklingen mer som en utfordring enn som et problem.

- 12 prosent av boksalget i Norge i fjor foregikk på nettet, og vår utfordring framover blir å få til en symbiose som ivaretar både den fysiske bokhandelen og vår onlinevirksomhet. Det er ingen tvil om at vi må være begge steder, samtidig som den kompetansen som finnes i bokhandler ikke må undervurderes. Det er viktig at vi møter den digitale utfordringen med en offensiv strategi, uttalte Øgrey.

Bok til kaffen

Hun mener e-boka må betraktes som hvilken som helst annen vare, og at bokhandlenes framtid avhenger både av deres evne til å ivareta rettighetshavernes behov og sørge for et stort utvalg av digitale boktitler til "riktig" prising.

- Print-on-demand av bøker i den enkelte bokhandel kan gi smale bøker i små opplag et stort oppsving, samtidig som et internasjonalt samarbeid kan gjøre utenlandske titler tilgjengelig som e-bøker eller som print-on-demand, hvor du får den boka du ønsker trykket mens du tar en kaffe i bokhandelen. Begge deler kan bidra til å styrke morgendagens bokhandler, sier Øgrey.

Personvernpolicy