Skjulte opplysninger for Mestas konkurrenter

<p class="hidden"> <strong>VEI-MILLIARDER:</strong> Mestas maskiner får mange statlige oppdrag. Liv Signe Navarsetes departement har holdt tilbake opplysninger i en ESA-strid.  </p>
 VEI-MILLIARDER: Mestas maskiner får mange statlige oppdrag. Liv Signe Navarsetes departement har holdt tilbake opplysninger i en ESA-strid. 

<pSivilombudsmannen gir Samferdselsdepartementet smekk over fingrene for ulovlig hemmelighold overfor Mestas konkurrenter.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sivilombudsmann Arne Fliflet reiser skarp kritikk mot Samferdselsdepartementet for å nekte private konkurrenter saksdokumenter i en strid som raser for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Der anklages det statlig eide entreprenørselskapet Mesta for å drive urettferdig konkurranse. Selskapet skal ifølge anklagene ESA sjekker, ha fått ulovlig statsstøtte. Det skjedde da Mesta i 2003 ble skilt ut av Statens vegvesen for å konkurrere om oppdrag for Vegvesenet på lik linje med de private entreprenørene.

Fristen ute for lengst

Men de private konkurrentene føler seg spilt ut i saken som verserer. ESA får mange redegjørelser fra Liv Signe Navarsetes departement. Disse ville Mestas motparter gjerne ha kommentert, slik ESAs regler legger opp til.

Men krav om innsyn har blitt trenert, trenert og trenert av Samferdselsdepartementet, til langt over ESAs frist for innspill fra tredjeparter 21. januar i år.

- Dette har satt mine klienter, konkurrenter av det statlige entreprenørselskapet Mesta, i en vanskelig posisjon, sier advokat Jan Magne Juuhl-Langseth i advokatfirmaet Schjødt, til ABC nyheter.

Anonyme klagere

I lenger tid har Juuhl-Langseth bedt om å få informasjonen om ESA-saken. Men forgjeves. Til slutt klaget han i desember i fjor inn Samferdselsdepartementets hemmelighold til Sivilombudsmannen.

- Vi har ennå ikke fått fullt innsyn! Saksbehandlingen i Brussel går sin gang. Det virker som at norske myndigheter prøver å skjerme seg selv. Dette legger lokk på dialogen med ESA, og gjør det vanskeligere for oss å kommentere og stille de riktige spørsmålene, sier Juuhl-Langseth på vegne av sine klienter, som ikke ønsker å stå fram med navn.

- Det er nære forbindelser mellom det offentlige Statens vegvesen og Mesta. I og med at mine klienter er avhengig av å få oppdrag fra Vegvesenet, er det ikke heldig å være den som står bak klage, forklarer advokaten.

«Klart kritikkverdig»

Nå har Sivilombudsmannen konkludert, og gir klagerne rett. Sivilombudsmannen skriver til Samferdselsdepartementet at innsyn i offentlige dokumenter ifølge offentlighetsloven skal gis «uten ugrunnet opphold». Sivilombudsmannen legger vanligvis til grunn at dette betyr opptil tre virkedager. Han er villig til å godta noe mer for så omfattende dokumentmengder som det er snakk om i denne saken. Men da snakker han et par uker, ikke mange måneder.

«Samferdselsdepartementets saksbehandling har i denne saken vært klart kritikkverdig., konkluderer Sivilombudsmannen.

Kritikken dreier seg både om saksbehandlingstiden og manglende opplysninger til klagerne om klagefrister, klageadgang og plikten til å vurdere meroffentlighet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete leder departementet som får den flengende kritikken for manglende offentlighet. Hun er også ny leder i Senterpartiet og leder for partiets programkomité. I forslag til nytt program går hun inn for stor åpenhet i offentlig forvaltning.

Hva sier du til Sivilombudsmannens kritikk av ditt departements manglende åpenhet?

- Den betyr bare at vi må skjerpe oss. Det er ikke mye mer å si om den saken, sier Navarsete.

Personvernpolicy