Ny pensjonsordning for Stortinget i 2010

 
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pSamtidig som den nye folketrygden trer i kraft i 2010 vil også stortingsrepresentanter, statsråder, dommere i Høyesterett og riksrevisoren bli innlemmet i en enkel ordning som allmennheten finner r

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle er nå interessert i å finne et system som ikke bygger på skjønn og som ligger så nær den nye folketrygden som mulig, sier JohnsenAlle er nå interessert i å finne et system som ikke bygger på skjønn og som ligger så nær den nye folketrygden som mulig, sier Johnsen

– Det er i hvert fall vårt mål med den innstillingen som legges fram like etter årsskiftet, sier fylkesmann Sigbjørn Johnsen til NTB.

Les også:

Stortingspensjonister kan bli anmeldt

Johnsen ledet arbeidet i den store pensjonskommisjonen og leder utvalget som nå utreder pensjonsordningen for dem som representerer toppen av den utøvende, lovgivende og dømmende makt.

– Pluss riksrevisor, sier Johnsen.

Den tidligere finansministeren mener ordningen for samfunnets folkevalgte toppledelse fortsatt vil være preget av at de er valgt for et begrenset tidsrom. Det reiser spesielle problemer fordi folkevalgte mangler det sikkerhetsnettet vanlige arbeidstakere i offentlig sektor har, mener han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkel og akseptabel

– Vår hovedoppgave er å lage en ny pensjonsordning basert på en aldersgrense på 65 år slik man har i dag. Men vi kommer ikke utenom at det også må gjøres en gjennomgang av ordningene med ventelønn, førtidspensjonen basert på 75-årsregelen og andre forhold. Målet er å tilpasse Stortingets ordninger mest mulig til prinsippene som legges til grunn for den nye folketrygden, og da kommer vi ikke unna at opptjeningstiden må bygge på arbeidslinjen slik pensjonskommisjonen kom fram til, sier Johnsen.

Han tror ikke de siste dagenes oppstandelse rundt førtidspensjonen vil gjøre utvalgets arbeid vanskeligere. Johnsen minner om at det i dag bare er 13 tidligere representanter som har venteordningen før de blir 65 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men de mange henvendelsene jeg har fått de siste dagene viser tydelig at det er behov for en enklere ordning. Slik det er nå, har åpenbart de fleste problemer med å forstå tankegangen bak ordningene, sier Ap-veteranen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener mange blander sammen den vanlige alderspensjonen og den spesielle ordningen som for snart 50 år siden ble innført for å hindre at eldre representanter havnet på bar bakke hvis de forlot Stortinget før de var 65 år.

Behandles før valget

Johnsen sier det er viktig at Stortingets pensjonsordning blir behandlet av de representanter som er blitt enige om pensjonsforliket.

Samtidig føyer han til at det har vært et godt samarbeid mellom ham selv som leder av utvalget og Stortingets visepresident Carl I. Hagen som også er medlem.

– Selv om Frp står utenfor forliket har Hagen etter min mening en meget realistisk og fornuftig oppfatning av hvordan en ny pensjonsordning for Stortinget må være. Enkel og rettferdig og i tillegg akseptert av folk flest, sier Johnsen.

Han mener det blir lett å lage en ordning som skal omfatte representanter som velges for første gang i 2009. De som allerede har opparbeidet rettigheter forankret i Grunnloven må vi finne overgangsordninger for, men også det tror jeg skal gå greit.