ESA kartlegger jordas tyngdefelt

10. september skyter ESA opp satellitten GOCE, som skal kartlegge jordas tyngdefelt med stor nøyaktighet. Målingene vil ikke minst få betydning for overvåking av istykkelse, havnivå og andre variabler av betydning for miljø og klima. Illustrasjon: ESA.
10. september skyter ESA opp satellitten GOCE, som skal kartlegge jordas tyngdefelt med stor nøyaktighet. Målingene vil ikke minst få betydning for overvåking av istykkelse, havnivå og andre variabler av betydning for miljø og klima. Illustrasjon: ESA.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pJordas tyngdefelt, som er av stor betydning for å beregne klimavariasjoner, skal nå kartlegges svært nøyaktig.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik kan jorda se ut når man illustrerer hvordan tyngdefeltene virker ulike steder på planeten. Nå skal ESA kartlegge jordas tyngdefelt svært nøyaktig med sin satellitt GOCE som skytes opp 10. september. Illustrasjon: ESA / SCANPIX HANDOUTSlik kan jorda se ut når man illustrerer hvordan tyngdefeltene virker ulike steder på planeten. Nå skal ESA kartlegge jordas tyngdefelt svært nøyaktig med sin satellitt GOCE som skytes opp 10. september. Illustrasjon: ESA / SCANPIX HANDOUT

10. september skyter den europeiske romorganisasjonen ESA opp satellitten GOCE, første ledd i det såkalte Earth Explorer-programmet. De uhyre presise instrumentene i satellitten vil drastisk forbedre vår forståelse av hvordan gravitasjonen, tyngdekraften, virker ulike steder på jorda.

Ikke rund

Planeten vi bor på er nemlig ikke så rund som vi kanskje tror, i hvert fall ikke når vi snakker om tyngdekraft. Hvor sterk tyngdekraften er påvirkes blant annet av fjell, sjøer, sammensetningen på fjellmassene under føttene våre, og ikke minst avstanden inn til jordas sentrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

På grunn av jordas rotasjon «eser» kloden litt ut rundt ekvator. I polområdene er det kortere inn til jordas sentrum, og følgelig kraftigere gravitasjon.

Geoiden

Grunnen til at det er ønskelig å kartlegge jordas tyngdefelt så nøyaktig, er behovet for presise høydemålinger i en rekke sammenhenger. Helt nøyaktige høydemålinger har stor betydning når det gjelder navigasjon, utarbeiding av kart og ikke minst når det gjelder overvåking av havnivå og andre klima- og miljøvariabler som grunnvannspeil, tykkelsen på isbreer o.s.v.

For å måle høyde nøyaktig må man ha et utgangspunkt, en nullhøyde, også kalt geoide. Geoiden baseres på målinger av jordas tyngdefelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Når GOCE har vært i sving i noen år, vil tyngdekraften over hele jorda være kjent, og nullhøyden kan beregnes for et hvilket som helst område.

Flere jordsatellitter

Etter GOCE kommer ESA til å sende opp enda flere jordobservasjonssatellitter i sitt Earth Explorer-program. Bare i løpet av de neste to årene er det planlagt ytterligere fem oppskytninger, med satellitter som blant annet skal måle stråling, istykkelse og saltholdighet i havene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Informasjonen som hentes inn i dette varierte ESA-programmet forventes få stor verdi for å måle menneskelig innvirkning på miljø og klima.

Norge er involvert i flere deler av Earth Explorer-programmet. I GOCE-satellitten har Kongsberg Defence & Aerospace vært med på å lage solcellepanelene, og en bakkestasjon på Svalbard skal de første månedene være med på å kalibrere satellittens instrumenter og bane. (©NTB)