Russland bryter med Nato

Russland og president Medvedev bryter med NATO. (Foto: Scanpix)
Russland og president Medvedev bryter med NATO. (Foto: Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pRussland avslutter alt samarbeid med Nato, og dermed vil alt militært samarbeid med Norge opphøre.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Norges holdning var at vi ønsket å holde kanaler for dialog åpne, men nå har Russland selv tatt beslutningen om å fryse relasjonene til alle Nato-land og det må vi bare ta til etterretning, sier statssekretær Espen Barth Eide i en epost til ABC Nyheter.

Norge har planlagt en rekke øvelser der russiske militære skulle være observatører eller deltagere i 2008. Disse bortfaller nå.

Aftenposten siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax på at Russland hadde planlagt ti øvelser med Nato, og at alle disse nå blir avlyst.

I en pressemelding sier Forsvarsdepartementet at de håper dette ikke berører samarbeid Kystvakten har med russerne.

«Norge tar til etterretning at Russland har besluttet å inntil videre ”fryse” alt militært samarbeid med NATO og allierte land. Vi legger til grunn at dette ikke vil berøre de planlagte aktivitetene innenfor områdene Kystvakt, søk og redning og ressursforvaltning, ettersom disse på russisk side sorterer under sivile myndigheter.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I norsk UD venter man nå på en varslet note der det vil stå at i lys av Natos reaksjon på Georgia-krigen avslutter man alt militært samarbeid med medlemslandene.

- Vi har ikke mottatt noen offisiell note, per akkurat nå, sier pressevakt Bjørn Svenungsen i en uttalelse til ABC Nyheter.

Han sier samtidig at norske myndigheter har en løpende kontakt med russiske myndigheter i de normale diplomatiske kanalene, men at man ikke har diskutert denne saken spesielt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Listen over planlagte aktiviteter

Utover høsten hadde Forsvaret planlagt en rekke aktiviteter der russisk militært personell skulle delta. Det er foreløpig ikke klart hva som nå må avlyses, eller om det er ting som fortsatt vil bli gjennomført.

I uke 36 var det planlagt et besøk fra Nordflåtens 61. marineinfanteribrigade til Kystjegerkommandoen i Harstad. Samme uke var det også planlagt samtaler mellom den russiske grense- og kystvakten og Landsdelskommando Nord. Møtet skulle skje på Kystvaktens stasjon på Sortland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske besøk til Russland

I uke 38 skulle en delegasjon fra Hærstaben besøke Leningrad militærdistrikt for samtaler om fremtidig samarbeid og en planlagt fellesøvelse som skulle finne sted i 2010. Samme uke er det planlagt tur fra Forsvarets stabsskole til Moskva.

En delegasjon fra Hærens styrker har også planlagt et besøk ved den 128. motoriserte infanteribrigade i Leningrad militærdistrikt i uke 46.

I november er det planlagt at en delegasjon fra det russiske Forsvarsdepartementet til Norge for å studere vårt militære utdanningssystem for yngre befal.

Flybesøk til Russland

Det finnes også en rekke planlagte aktiviteter som ikke er fastsatt i tid. Blant annet skulle sjefen for Leningrad militærdistrikt besøke Forsvarets operative hovedkvarter ved Jåtta utenfor Stavanger. Sjefen for de russiske sjøstridskreftene har også planlagt å besøke generalinspektøren for Sjøforsvaret.

Krigsskolen hadde også planlagt et besøk til Artilleriuniversitetet i St. Petersburg. I tillegg var det planlagt et besøk fra det russiske flyvåpenet til Norge for å planlegge tur for norske F-16 til Russland i løpet av 2009.