Se og Hør i Høyesterett

Se og Hør er anklaget for å ha krenket privatlivets fred, da de dekket bryllupet mellom musiker Lars Lillo-Stenberg og skuespiller Andrine Sæther. Foto: Scanpix
Se og Hør er anklaget for å ha krenket privatlivets fred, da de dekket bryllupet mellom musiker Lars Lillo-Stenberg og skuespiller Andrine Sæther. Foto: Scanpix 
Artikkelen fortsetter under annonsen

<p– Det må være romslige rammer for hva som har offentlig interesse. Se og Hør bør ikke dømmes for sin omtale av bryllupet mellom musiker Lars Lillo-Stenberg og skuespiller Andrine Sæther.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om rettssaken mot Se og Hør
*Se og Hør har tapt i to rettsinstanser mot Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther i en sak om offentliggjøring av bilder fra bryllupet i 2005.
*Bladet ble dømt til å betale 150.000 kroner for brudd på bestemmelsen i straffeloven om privatlivets fred.
*Paragraf 390 lyder «Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold»
*Saken skal endelig avgjøres av Høyesterett som behandlet saken torsdag. (©NTB)

Konklusjonen ble trukket av Se og Hørs advokat Halvard Helle da ankesaken mellom Lillo-Stenberg/Sæther og Se og Hør ble behandlet i Høyesterett torsdag.

Ekteparet har vunnet fram mot bladet i to rettsinstanser og blitt tilkjent en erstatning på 150.000 kroner for brudd på paragraf 390 i straffeloven om privatlivets fred.

Parets advokat Harald Stabell har fått medhold i at omtalen av vielsen på en holme utenfor Tjøme i Vestfold for om lag tre år siden krenket privatlivets fred.

– Ikke sensitiv

I Høyesterett prosederte partenes advokater sitt syn for de fem dommerne som skal ta en endelig avgjørelse i saken. Avgjørelsen er regnet for viktig fordi den setter rammer for pressens virksomhet, blant annet når det gjelder å ta bilder i det offentlige rom, og for hva som skal regnes som krenkelse av privatlivets fred.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokat Helle la stor vekt på at en vielse er en offentlig handling, og at den fant sted på et offentlig område med fri tilgang for alle. Han viste til at oppslaget i bladet ikke var krenkende eller inneholdt sensitive opplysninger.

Han innrømmet at enkelte detaljer kunne berøre privatlivet, men at omtalen av vielsen samlet sett ikke kunne sies å gjøre det.

– At paret selv velger å definere holmen som sin private sfære, er ikke avgjørende, sa han.

Han hevdet at det må være romslige rammer for hva som har offentlig interesse.

– Det er av offentlig interesse at to personer i kjernen av det norske kulturlivet gifter seg, sa Helle.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ønsket ikke offentliggjøring

Både tingretten og lagmannsrettens flertall la vekt på parets ønske om at bildene fra bryllupet ikke skulle offentliggjøres, men at de hadde forsøkt å stoppe saken i Se og Hør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Høyesterett ble en dom i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg trukket fram. I den såkalte Caroline av Monaco-saken får prinsessen medhold i at tyske aviser har brutt bestemmelsene om privatlivets fred, selv om de ble frifunnet i tysk rett.

Helle fremholdt i sitt åpningsinnlegg i Høyesterett at denne saken ikke kan sammenlignes med Lillo-Stenberg/Sæther-saken.

– Omtalen av prinsessen inneholdt uriktige og krenkende opplysninger. Det ble publisert falske opplysninger som bærer preg av oppdiktning. Dette står i skarp kontrast til Se og Hørs omtale av bryllupet. Vi må ikke ta Caroline-dommen til inntekt for forbud mot harmløse reportasjer, sa Helle. (©NTB)