- Verden sulter for miljø-drivstoff

<p class="hidden"> Foto: Scanpix.</p>
 Foto: Scanpix.

<pBiodrivstoff har hovedskylden for matvarepris-krisen, ifølge ny rapport fra Verdensbanken.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FN har anslått at 14 millioner mennesker på Afrikas Horn trenger matvarehjelp og har sendt ut flere advarsler om Etiopia, der situasjonen er verst. Over 10 millioner etiopiere trenger hjelp, for 4,6 millioner av dem er det akutt, ifølge landets myndigheter.

Verden sulter

- Prisen på mat har steget med opptil 500 prosent noen steder og har etterlatt mennesker som allerede lider under tørke, i stor nød, sier Rob McNeil i Oxfam til BBC

I områder som er avhengige av matimport, som i Somalia, skaper den globale matkrisen store problemer. Prisen på importert ris steg 350 prosent mellom januar 2007 og mai i år i Somalia, og prisene ventes å forbli høye til innhøstingen i oktober.


Fattige familier sliter med å få råd til basisvarer som mais og hvete, som er blitt over dobbelt så dyrt i løpet av det siste året.

- I tidligere tørkeperioder har folk i faresonen funnet måter å klare seg på. Men når det denne gangen samtidig er en stigning i matvareprisene, betyr det at de må kutte ned på måltidene og ta barna ut av skolen for å prøve å klare seg. Flere mennesker faller utfor stupet, sier Peter Smerdon i Verdens matvareprogram (WFP).

Prisene øker, også her

Klikk for å få en større versjon.Klikk for å få en større versjon.

Flere har imidlertid hevdet at påvirkningen fra biodrivstoffproduksjon bare forklarer en liten del av de akselererende matprisene, som også merkes her hjemme i Norge. Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder at februar i år hadde den kraftigste økningen av matvareprisene siden 1982. Men de understreker at for nordmenn er prisene lave i forhold til forbruket ellers. Lønnsveksten i Norge de ti siste årene har vært langt kraftigere enn prisstigningen, med det resultat at vi i dag bruker mindre av vårt totale forbruksbudsjett på mat

Denne uken har Verdensbanken publisert en lenge ventet og omstridt forskningsrapport. Her konkluderer økonomen Don Mitchell med at hele 70-75 prosent av prisøkningen kan føres tilbake til biodrivstoffproduksjon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Produksjonen forårsaker slunkne kornlagre, handelsspekulasjon og eksportbarrierer, mens de resterende 25-30 prosentene av prisstigningen kan tilskrives en svakere dollar, høyere kraftpriser, gjødselskostnader og transportkostnader.

Omstridt rapport

Funnene til økonomen er omstridte fordi det er første gang noen har hevdet at prisøkningen på matvarer i så stor grad skyldes produksjon av førstegenerasjons biodrivstoff. På lang sikt tror vi derimot at fattige bønder vil tene på en moderat matvareprisstigning over tid

Klimaorganisasjonen Zero har tidligere vært kritisk til å skylde på biodrivstoffproduksjon.

- Bare én prosent av verdens dyrkede mark brukes i dag til produksjon av biodrivstoff. Til sammenligning brukes fem ganger så mye på produksjon av andre ikke-matvarer som bomull, tobakk, kaffe og te, sier Zeros leder Einar Håndlykken til VG tidligere sommer.

Fagmedarbeider på biodrivstoff i Zero, Olav Andreas Opdal, har nå lest rapporten og mener at den har noen svakheter.

- Øk produksjonen!

- Vår innfallsvinkel er fortsatt at verden trenger både økt matproduksjon og økt biodrivstoffproduksjon for å møte den alvorlig trusselen som klimaendringene er, sier han til ABC Nyheter.

Han mener at istedenfor å skyte på biodrivstoffproduksjonen, må man heller begynne å ta i bruk de landområdene som ligger brakk. Skal man kutte på noen områder er ikke biodrivstoff det første jordbruksproduktet som må bort, tobakk er for eksempel langt mindre nyttig.

- Økt bruk av biodrivstoff slår forskjellig ut, for noen kan økte matvarepriser slå uheldig ut. På lang sikt tror vi derimot at fattige bønder vil tjene på en moderat matvareprisstigning over tid, mener han.

Han påpeker også at det ikke er enighet internasjonalt om hvor stor skyld biodrivstoffproduksjonen har.

Ulike rapporter

Det internasjonale pengefondet (IMF) er den institusjonen som tidligere har gått lengst i å utpeke biodrivstoff som synder.

Beregninger som ble publisert i mai ga biodrivstoff skylden for 70 prosent av prisstigningen på mais og 40 prosent på soyabønner.

På den andre siden har Bush-administrasjonen tidligere sagt at kun 2-3 prosent av prisøkningen på mat skyldes biodrivstoff.

- Den store produksjonen av biodrivstoff i USA og Europa støttes av subsidier, omsetningspåbud og importtariffer. Uten dagens politikk ville produksjonsnivået av biodrivstoff vært mindre, og prisøkningen lavere, uttaler Mitchell i rapporten.

- For enkelt

Produsentene av biodrivstoff er ikke overraskende uenige i økonomens konklusjoner.

- En slik enkel tilnærming til spørsmålet hindrer en nøyaktig og ærlig forståelse av at det faktisk er et mylder av faktorer som påvirker matvareprisene, uttaler Bob Dineen i Renewable Fuels Association til Reuters.

Rapporten har tatt for seg månedsvise endringer i matvareprisene siden 2002, og det skal være første gang noen har sett så detaljert på sammenhengene mellom biodrivstoffproduksjon og matvarepriser.

Personvernpolicy