Ekstra risiko, men ikke lønn

Lønn er ikke det som trekker norske offiserer til Afghanistan, da kan man faktisk tjene mer hjemme i Norge. Foto: Heiko Junge/Scanpix.
Lønn er ikke det som trekker norske offiserer til Afghanistan, da kan man faktisk tjene mer hjemme i Norge. Foto: Heiko Junge/Scanpix.

<pUnge offiserer risikerer å tape penger på å være skuddlinjen i Afghanistan, sammenlignet med å lære opp rekrutter i Norge.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lønnsforskjellen mellom å tjenestegjøre i Afghanistan og Norge er svært liten. For noen yngre offiserer risikerer man til og med å tjene mindre penger på å være i skuddlinjen rundt Meymaneh, enn på å drive opplæring av rekrutter i Norge.

I vår ble det vedtatt et nytt lønnsregulativ for tjeneste i utlandet. Fra nå av vil norske soldater med grad opp til løytnant få et fast tillegg på 20.000 kroner, mens alle offiserer over denne graden vil få 21.000 kroner.

Det vil si at soldater opp til løytnants grad får drøye 650 kroner per dag ekstra for å være borte fra familien, risikere angrep fra Taliban og å være på vakt 24 timer i døgnet.

Vårparten jevnest

Til sammenligning tjener en løytnant med lønnstrinn 35 i staten 3300 kroner per øvingsdøgn på hverdager, og 4750 kroner i helger hjemme i Norge. I tillegg kommer diverse overtidsarbeid og andre variable tillegg.

Hvor mye man er ute på øvelse varierer veldig. De siste års nedskjæringer i øvingsbudsjettene har ført til at den jevne løytnant som troppssjef kanskje ikke har mer enn 20 øvingsdøgn per år.

Problemet er at de aller fleste øvingsdøgnene kommer mellom januar og juni, og dermed tjener man nesten alt ekstra på første halvår. Dermed blir det en dobbeleffekt for løytnanter som er i Afghanistan i denne perioden.

For det første risikerer de å tjene mindre enn kollegaene i Norge de første seks månedene av året, men de får nesten ingenting ekstra når de så kommer hjem fra Afghanistan heller.

- Ikke det viktigste

Løytnant Sverre Dæhlie er til daglig ansatt i BN2 på Skjold i Indre-Troms. Han har unnagjort syv halvårsmisjoner i utlandet. For ham er ikke pengene det viktigste, men at offiserene vet hva de har å forholde seg til.

- Jeg tror ikke det har skjedd en eneste gang at ikke forutsetningene har forandret seg mens jeg har vært ute på oppdrag. Man tror man kommer til å tjene en viss sum, men så er det endringer i opplegget, og så sitter man igjen med noe helt annet enn det man forventet. Det er det største problemet. For meg så handler ikke det å tjenestegjøre i utlandet så mye om pengene, men det er klart at man i en ideell verden hadde sett for seg at det å risikere liv og lemmer i utlandet hadde lønnet seg mer enn å trene opp soldater hjemme i Norge, sier han til ABC Nyheter.

Han regner med at han i løpet av årets første seks måneder vil tjene om lag 90.000 kroner ekstra, på toppen av grunnlønnen. Hvis han hadde vært i Afghanistan nå, ville den samme summen være cirka 120.000 kroner.

Verre for noen

For en løytnant varierer årslønnen mellom 285.000 og 326.000 kroner per år. For noen som ligger midt i dette sjiktet, i lønnstrinn 35, vil summen være 304.000 kroner per år, eller 152.000 kroner per halvår.

Det vil si at en løytnant som tjenestegjør i Afghanistan vil tjene cirka 272.000 kroner på seks måneder, mens en løytnant i Norge vil tjene 242.000 på samme tid.

- Det som er viktig å få med er jo at en løytnant i Telemark bataljon vil ha mange flere øvingsdøgn når han er i Norge, og dermed vil tjene enda mer penger her, sier Dæhlie.

Det samme gjelder for en rekke spesialistgrupper i Forsvaret. Dermed er løytnanten i BN2 på Skjold faktisk heldig stilt.

- Ikke overraskende

Nestleder i Befalets fellesorganisasjon, Jens B. Jahren, sier også han har kjente som har tapt penger på dra til Afghanistan for Forsvaret, sammenlignet med å tjenestegjøre i sine normale stillinger hjemme.

- Dette er ikke overraskende. Logisk sett er det klart at det er både større arbeidsbelastning og risiko når man er ute, så derfor virker det jo urimelig at man skal tjene mindre i Afghanistan. Samtidig har vi de siste årene konsentrert oss om å forbedre både forsikringer for de som er ute, og opptjeningen av fridager i forbindelse med tjeneste i internasjonale operasjoner, sier Jahren til ABC Nyheter.

Han understreker at selv om det kan virke urimelig at offiserer kan tjene mer i Norge enn de har mulighet til i Afghanistan, så må man være forsiktige med å fokusere for mye på lønn.

- Man skal huske på at det aldri bør bli slik at noen deltar i internasjonale operasjoner utelukkende på grunn av lønnen. Samtidig bør man jo ikke gå ned i inntekt, sier han.

Endring kommer

Hvis en løytnant i Afghanistan skulle få like mye for å være i beredskap 24 timer i døgnet i Afghanistan som hvis han er på øvelse i Norge ville det faktisk bli minst 99.000 kroner i måneden.

Avdelingsdirektør Birgitte Frisch, talskvinne i Forsvarsstaben sier at man er klar over denne utfordringen. Det er ikke meningen at det skal lønnes bedre å jobbe i Norge sammenlignet med utlandet, i risikofylte operasjoner.

- Vi har et regulativsystem som ble laget før internasjonale operasjoner var en vanlig ting for Forsvaret. Det har vi inngått i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, og vi har begynt arbeidet med å endre dette, men det tar tid, sier Frisch til ABC Nyheter.

Personvernpolicy