Hver tiende ungdom utsatt for vold

<p class="hidden">Illustrasjonsfoto: Colourbox.com </p>
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

<pAndelen ungdom som blir ofre for vold og trusler øker. Samtidig uroer folk seg mindre for vold i nærmiljøet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Levekårsundersøkelsen for 2007 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en stor økning i andelen yngre som blir ofre for vold og trusler.

– Folk drikker mer alkohol enn før. Samtidig øker forskjellene i samfunnet, noe som kan føre til større sosiale spenninger. Dette kan være årsaker til at volden øker, sier sosiolog Line Schou ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress til NTB.

I 2007 ble mer enn hver tiende ungdom utsatt for minst ett tilfelle av fysisk vold, mot syv prosent i 2004.

Kjønnsforskjell

Dette bekreftes også av levekårsundersøkelsen, men først og fremst for menn. Vold mot kvinner utøves i langt sjeldnere grad på offentlige steder i helgene og med en ruspåvirket gjerningsperson.

– Kvinner blir oftere utsatt for vold fra partnere eller familiemedlemmer og i hjemmet. Årsakene til dette handler nok om kjønnsrollene i vår kultur og enkelte menns behov for makt og kontroll over partneren. Menn blir oftere offer for vold i konflikter med ukjente, sier Schou.

Levekårsundersøkelsen viser at i halvparten av alle voldsepisoder med menn var gjerningspersonen og offeret ukjente for hverandre.

Utprøvingsfase

Spesielt utsatt for fysisk vold er unge menn i alderen 16-24 år. Blant disse ble over 14 prosent utsatt for fysisk vold i 2007. For den totale befolkningen ligger tallet på under fire prosent.

– Ungdom i denne alderen er kanskje mer utsatt for vold fordi dette er en typisk prøve-feile-fase i livet. Ungdom begynner å gå ut på byen og eksperimenterer gjerne litt. Det er en sårbar fase hvor man for første gang skal finne sin plass i samfunnet uten foreldrene, sier Schou.

Gjerningspersoner under 25 år står bak over 40 prosent av alle voldstilfellene i landet totalt.

Færre uroer seg

Selv om volden øker, minker uroen for vold. I 2004 var rundt åtte prosent av befolkningen over 16 år urolig for vold og trusler i sitt nærmiljø. I 2007 lå andelen på under syv prosent.

– De fleste opplever ikke vold selv, og uroen for vold skapes ofte av det bildet man får i media. Det at andelen som uroer seg over vold har gått ned, skyldes kanskje mindre fokusering på vold i media, sier Schou.

Mens andelen vold øker, synker tyveritallene. I 2007 ble drøyt 10 prosent av befolkningen utsatt for tyveri eller skadeverk, mot 13 prosent i 1997.

For unge i alderen 16-24 år lå tallet på 14 prosent i 2007 mot 17 prosent i 2004. (©NTB)

Personvernpolicy