Ingen pålegg om bruk av CO-varslere i Norge

<pMens 34 stater i USA har en egen lovgiving som påbyr installasjon av CO-detektorer, er det i Norge ingen påbud om å bruke kullosvarslere.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Røykvarslere er påbudt både i hus og hytte, men vi har ingen egen forskrift om bruk av CO-detektorer, sier avdelingssjef Kari Jensen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hun opplyser at DSB nå har en omfattende gjennomgang av alle sikkerhetsforskrifter og at CO-detektorer vil bli vurdert i den forbindelse.

– Vi legger stor vekt på driftssikkerhet og robusthet. Røykvarslerne vet vi gjør jobben, men stadig mer bruk av gass har også aktualisert behovet for ytterligere sikkerhetsforanstaltninger.

– Vi har også oppmerksomheten rettet mot lystfartøyer, bobiler og lignende, sier Jensen.

USA et foregangsland

Jensen er ikke overrasket over at over halvparten av de amerikanske delstatene har en egen lovgiving om bruk av CO-detektorer. Hun sier det i mange stater også er påbudt med sprinkleranlegg.

Kommunikasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jack Frostad, sier forsikringsbransjen er opptatt av at nordmenn skal ta i bruk mer avanserte røykvarslere.

– De joniske varslerne som alle hjem har, bør suppleres eller erstattes av optiske varslere som «ser» røyken tidligere, sier Frostad.

Han er imidlertid klar over at heller ikke disse varslerne registrerer den usynlige og luktfrie kullosen.

Pålagt

På et eget amerikansk nettsted er det laget en gjennomgang av «CO Law Coverage» der det blir konkret opplyst om hva som kreves, spesielt ved nybygg.

Mange stater har en lovgiving for CO-detektorer på linje med våre forskrifter om bruk av røykvarslere. Det gjelder blant annet Minnesota der alle privatboliger og selvsagt offentlige bygg er pålagt å bruke CO-detektorer.

I Kentucky er det enda mer likt den norske forskriften om røykvarslere fordi det eksplisitt kreves at varsleren skal kunne høres i alle soverom, slik regelen er for norske røykvarslere.

I California blir det arbeidet med en egen lovgiving og i første uke av november skal det arrangeres en egen informasjonsuke om faren for kullosforgiftning.

I de fleste statene gjelder imidlertid lovgivningen bare offentlige bygninger, gamlehjem og andre institusjoner. Nærmere 20 stater har ingen lovgiving i det hele tatt, slik tilfellet er også i Norge. (©NTB)

Personvernpolicy