Historisk lave utslipp

<p>I dag er utslippene fra nikkelverket på Kola alene mer enn alle svoveldioksidutslippene i hele Norge til sammen.</p>
I dag er utslippene fra nikkelverket på Kola alene mer enn alle svoveldioksidutslippene i hele Norge til sammen.

Men utslipp fra andre land gjør at forsuring og sur nedbør fortsatt er et stort miljøproblem i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sur nedbør

Forsuring har vært en av de største truslene for det biologiske mangfoldet i elver og innsjøer i Norge.

Forsuringen har ført til tap av 9600 fiskebestander i innsjøer og skader på ytterligere 5400 bestander.

Selv om det er tegn til bedring også for fisk, vil det fortsatt ta tid før disse skadene bedres. Det vil ikke bli bedre uten at tiltak iverksettes for å styrke fiskebestandene.

Undersøkelser har også vist at sur nedbør har redusert artsmangfoldet av vannplanter til det halve.

Kilde: SSB. Klikk for en større versjon.Kilde: SSB. Klikk for en større versjon.

Utslippene av svoveldioksid i 2007 var 6 prosent lavere enn året før, og Norge har dermed aldri hatt lavere utslipp i nyere tid. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte utslipp fra fyring med olje og annen stasjonær forbrenning, men utslippene fra industriprosesser gikk også ned. Dette viser nye foreløpige utslippstall for 2007 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens Forurensingstilsyn (SFT).

- Når målene

- Dette er et av de områdene der Norge faktisk greier å nå sine utslippsmål, sier leder av Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, til ABC Nyheter.

Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene av svovel, både i Norge og i Europa. Dette har ført til at belastningen har avtatt betydelig. Likevel er det fortsatt store områder i Sør-Norge som er utsatt for og skadet av sur nedbør, ifølge Miljøstatus i Norge.

Fortsatt et problem

Surheten i innsjøer og vassdrag har heller ikke gått nevneverdig ned siden 2001, og forsuring vil fortsatt være et problem i Norge i flere år framover, ifølge en rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NINA).

Kilde: Miljøinformasjon. Klikk for en større versjon.Kilde: Miljøinformasjon. Klikk for en større versjon.

På 1980-tallet førte sur nedbør til omfattende skogdød i grenseområdene mellom daværende Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Polen. Frykten for tilsvarende skader i Norge var stor, og i 1984 ble det opprettet et eget overvåkingsprogram for skogskader. Det ser ut til at den norske skogen har tålt nedfallet av svovel og nitrogen. Etter en nedgang i skogens vitalitet (målt som kronetetthet) på 1990-tallet, har forholdene bedret seg. De siste årene har skogen i Norge vist en stabil helsetilstand.

90 prosent fra andre

Det antas at rundt 90 prosent av svovelnedfallet i Norge kommer fra andre land, særlig Storbritannia, Tyskland og Polen. Som en følge av dette har mange vann i de sørlige delene av Norge blitt kraftig forsuret, med store konsekvenser for mange fiskebestander.

- Det er dermed viktig at Norge følger opp disse landene for at de også skal nå sine forpliktelser, men vi vil ikke ha gjennomslag hos dem uten at vi rydder opp selv først, sier Haltbrekken.

Kilde: SSB. Klikk for en større versjon.Kilde: SSB. Klikk for en større versjon.

Han viser til en annen stor årsak til forsuring som er utslipp av nitrogenoksider (NOx ). Disse utslippene gikk bare svakt ned i 2007. For disse utslippene er det fremdeles langt igjen for å nå utslippsmålene for 2010, ifølge SSB.

- Må rydde opp NOx

- Nå ligger vi an til å få store utslipp av NOx i sommer med prøvedrift av gasskraftverket på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, advarer Haltbrekken.

- Da ligger vi enda dårligere an til å nå disse målene.

De tre utslippskildene innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet samt veitrafikk sto for til sammen 79 prosent av NOx -utslippene i 2006. Resten av utslippene skyldtes i hovedsak bruk av olje til oppvarming av bygg og til annen forbrenning, luftfart og bruk av motorredskaper.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus