Vil stanse oljeeventyret

<p>Rødts leder Torstein Dahle fokuserer på klimaet.</p>
Rødts leder Torstein Dahle fokuserer på klimaet.

Lederen i «Rødt» vil begrense oljeproduksjonen kraftig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om «Alternativet»
ABC Nyheter og ABC TV har møtt partilederne i opposisjon for en samtale om ideologi og politiske visjoner. Denne artikkelen tar for seg Rødt.

Rødt
Når ble partiet stiftet? 2007
Hvilken ideologisk tradisjon tilhører det? Revolusjonær, demokratisk sosialisme
Hvor mange medlemmer har partiet? 1305 (betalende medlemmer i 2007)
Hvor mange representanter har partiet på Stortinget? 0

- Oljepengene har Norge liten glede av. Vi må investere dem i tvilsomme selskap i utlandet, og de bidrar til å trekke arbeidskraft bort fra viktige felter som helsevesenet. Man får den merkelige situasjonen at vi legger ned sykehus det er behov for, fordi det ikke er mulig å utdanne helsefaglig arbeidskraft nok, sier leder i partiet Rødt, Torstein Dahle, til ABC Nyheter.

- Statoil kjører en helt forferdelig klimapolitikk. Hadde vi kommet til makten ville vi redusert utvinningen på norsk sokkel, ikke gitt flere lete- og utvinningstillatelser, og rettet Statoils aktiviteter inn mot fornybare ressurser, sier han.

Det er en klimabekymret revolusjonær ABC Nyheter møter på Café Sara i Oslo.

- Måten oljen brukes på i dag bidrar sterkt til klimakatastrofen. Sånn sett er det som skjer nå på alle måter en forbrytelse mot menneskeheten.

- Og Rødts løsning er å stenge av, eller sterkt begrense, olje- og gassutvinningen?

- Ja, oljesektoren er en versting både ved at selve produksjonen fører til klimagassutslipp, og ved at det som bringes opp er uerstattelig fossilt materiale som kunne vært brukt på annet vis enn til brensel, sier Dahle.

Statens pensjonsfond, også kalt oljefondet, er verdt over 2 000 mrd. Statens oljeinntekter skal gå til å sikre fremtidige pensjonsutgifter. Totalt sett anslås befolkningen over 67 år å øke fra knapt 605 000 personer i 2005 til over 1,3 millioner personer i 2060. Beregninger viser at oljepengene ikke er tilstrekkelige til å finansiere de økte offentlige utgiftene som følger av aldringen.

Revolusjonens røst

Den 60 år gamle partilederen står i spissen for et menasjeri av representanter for ytterste venstre fløy i norsk politikk. Her finner vi tidligere RV'ere, maoister fra AKP og trotskister fra IS (Internasjonale Sosialister). Og inntil i våres, Stalin-sympatisører fra gruppa «Tjen Folket.»

- Rødt ble startet 11. mars 2007. Hensikten er å samle folk som ser nødvendigheten av å gjøre slutt på kapitalismen i Norge, de revolusjonære og de som ønsker å kjempe for et sosialistisk samfunn, sier Dahle.

- Det er ikke noen helt smertefri prosess. For eksempel er det fremdeles viktige debatter omkring synet på arbeidet i folkevalgte organer. Selv er jeg opptatt av at det er viktig å jobbe i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget, men koblingen mellom dette arbeidet og det folkelige engasjementet utenfor er viktig, sier Dahle.

Arbeiderklassen

Jeg jobber for et samfunn der folk styrer sjøl, arbeiderklassen har tatt makta og kapitalismen er vekk - Jeg jobber for et samfunn der folk styrer sjøl, arbeiderklassen har tatt makta og kapitalismen er vekk, sånn at det ikke er profittjakt som styrer beslutningene, men folks behov.

- Så du er kommunist?
- Jeg bruker ikke det ordet sjøl, men mange vil si det. Jeg synes det er helt greit, for det begynner å bli et mer gangbart begrep igjen etter Sovjets fall.

- Men det er fair å si at du er revolusjonær?
- Jeg er revolusjonær, og jeg mener at det er helt nødvendig at vi får vekk kapitalismen. Jeg tror utsiktene til en klimakatastrofe vil gjøre at mange vil forstå at dagens system ikke fungerer lenger. Da vil det være snakk om rett og slett å ta makta.

Legitim motstand

Representanter for den «revolusjonære» delen av norsk venstreside blir ofte konfrontert med tidligere meningsfellers uttalelser om den væpnede revolusjonens fortreffelighet. Dahle er intet unntak, i dette intervjuet.

- Hvordan det i detalj skal skje kan ikke jeg si noe om, men det bør skje på fredelig vis, sier han.

- Og om nødvendig med vold?
- Akkurat som Norge forsvarte sin selvstendighet under krigen med våpen vil folk i en slik situasjon kunne si at dette kan vi ikke godta. I en slik situasjon blir det å yte motstand, på alle måter man kan, legitimt.

- Det begynner å bli synlig at den kapitalistiske samfunnsmodellen ikke er gangbar lenger.

TORSDAG: - Aktivitetsplikt for folk på trygd

Tidligere i «Alternativet»:

Frp: - Ta deg en tur til Drammen
Venstre: - Vil ikke leve uten kriminalitet

Personvernpolicy