Slik får vi et godt forhold til fastlegen

<p> Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
 Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Flere undersøkelser viser at de fleste pasienter både er fornøyde med og stoler på fastlegen sin. Men hvorfor stoler pasienter på legen?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sosiolog Helge Skirbekk undersøker i sin doktorgradsavhandling «Teoretisk analyse av tillit og en kvalitativ studie av fastlegekonsultasjoner» bakgrunnen for dette tillitsforholdet. Han har videoobservert 16 konsultasjoner mellom fastlege og kvinnelige og mannlige pasienter. Han har deretter dybdeintervjuet både legen og pasienten.

Følger opp

Tre trekk pekte seg ut for at pasientene skal oppleve tillitsforholdet som åpent og godt: Det første er at legen følger opp de kroppslige problemene som er grunnen til at pasienten oppsøker lege. Det andre er at pasienten opplever å ha nok tid til å kunne fortelle om sine plager og hvordan de påvirker hverdagen. Det siste er at pasienten har en følelse av å bli tatt på alvor som menneske.

– Generelt kan jeg si at de pasientene som hadde en diffus lidelse, ønsket at legen skulle snakke mer åpent med dem og ikke bare forholde seg til det han kunne si noe om rent medisinsk, sier Skirbekk.

Pasientene opplevde tillitsforholdet som mer åpent hvis legen viste forståelse for deres situasjon og hjalp dem med å mestre daglige utfordringer. Hvis legen utelukkende diskuterer symptomer, kunne samtalen lett kjennes lukket.

Interesse for pasienten

Hvis det ikke hersker et åpent tillitsforhold der pasientene føler at de blir tatt på alvor, vil pasientene iblant unngå å dele viktig informasjon om sykdomsbildet med legen, noe som igjen vil kunne gå ut over behandlingen.

– Det har noe å gjøre med hvordan legen åpner samtalen, at legen viser interesse for pasienten som menneske, at vedkommende er spent på hvordan det har gått siden sist og opptrer slik at pasienten er villig til å fortelle til legen, sier Skirbekk.

Hvis pasienten viser følelser, for eksempel begynner å gråte, mente pasientene det er viktig at legen viser at dette er greit og ivaretar pasientens emosjoner, for eksempel henter et lommetørkle, trøster og viser seg som et medmenneske.

– Det er i det hele tatt veldig viktig at legen viser respekt for pasienten som medmenneske, framhever Skirbekk.

Legen må også kunne sette legerollen til side et øyeblikk og vise felles forståelse for en situasjon. Det beste er om de to kan se humoristisk på situasjonen sammen.

– Gi rom til pasienten

Noen av legene som ble intervjuet, sa de mente det var viktig å gi rom til pasienten under konsultasjonen.

– Legen må kunne leve seg litt inn i pasientens situasjon og ikke bare se på symptomer.

Pasientene understreket at tid var viktig på to plan: Spesielt varigheten av forholdet til fastlegen var viktig, men mange opplevde det også som viktig at legen ga tid til pasienten under konsultasjonen slik at han/hun kunne fortelle som sin egen sykdomsopplevelse.

– Noen pasienter syntes av og til at legene var litt for raske til å avslutte konsultasjonen, sier doktoranden. (©NTB)

Personvernpolicy