Vigrid-film får bli

<p>(Faksimile:Youtube.com)</p>
(Faksimile:Youtube.com)

Oslo tingrett har avvist kravet om at filmen «Vigrid: Det siste oppgjør» skal fjernes fra nettstedet YouTube.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tingrettsdommer Finn Eilertsen skriver i kjennelsen om denne saken at filmen inneholder ytringer «som må anses som grovt krenkende» mot Øivind Heian. Hensynet til ytringsfriheten og Grunnlovens paragraf 100 har likevel vært avgjørende for at retten under tvil har kommet til at Heian ikke kan vinne fram med sitt krav om å fjerne filmen fra YouTube ved midlertidig forføyning.

De saksøkte i denne saken er SOS Rasisme, Tommy Myrbostad og Anders Eckermann Eikeland. Myrbostad har laget filmen. Retten legger til grunn at Eikeland var produsent. Lokallaget til SOS Rasisme i Molde støttet filmprosjektet med 15.000 kroner, og SOS Rasisme la i en periode filmen ut på sin hjemmeside.

- Grovt ærekrenkende

Lederen for NorgesPatriotene, Øivind Heian, krevde midlertidig forføyning for at filmen blir fjernet fra nettstedet YouTube inntil en privat straffesak mot filmskaperne kommer opp for retten til høsten. Heian mener at filmen er ærekrenkende, blant annet ved at han i filmen blir koblet til organisasjonen Vigrid og omtalt som nazist. Filmen inneholder også opplysninger om at Heian ble straffedømt i tingretten for besittelse om barnepornografi, men uten å gjøre oppmerksom på at han ble frifunnet for dette i lagmannsretten. Videre blir det blant annet hevdet at Heian skal ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang med en 14 år gammel jente. «Slik retten ser det må det legges avgjørende vekt på at de omtalte ytringene er svært infamerende og grovt ærekrenkende, og at det neppe ville ha svekket filmens budskap hvis de hadde vært utelatt», heter det i kjennelsen.

Rammes av straffeloven

Det anses sannsynliggjort at ytringene om Heians private forhold rammes av straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser. Likevel trekkes følgende konklusjon:

«Slik retten vurderer det er det tale om sterkt krenkende ytringer i denne saken, men de kan ikke sies å være av en slik karakter at de utgjør en fare for liv eller helse for Heian». Retten viser til at ifølge rettspraksis må forhåndsinngrep i ytringsfriheten ved midlertidige forføyninger normalt ha grunnlag i vern av liv og helse.

Rasist og nazist

Ytringene som omtaler NorgesPatriotene og Øivind Heien som rasistisk og nazistisk, rammes etter rettens mening ikke av straffeloven.

«I den offentlige debatt i Norge er det ikke uvanlig at uttrykk som rasist og nazist blir brukt for å karakterisere holdninger av den karakter NorgesPatriotene og Heian gir uttrykk for. Retten vil likevel anta at det normalt må anses som mer krenkende å bli omtalt som nazist enn som rasist. Rasismebegrepet synes i den offentlige debatt å være nokså utvannet», heter det i kjennelsen. (Skjalg Fremo, NTB)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus