- Klimakrisen er avlyst

Al Gore møter motstand blant forskere. Foto:scanpix
 Al Gore møter motstand blant forskere. Foto:scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har 31.000 amerikanske forskere skrevet under på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

(ABC Nyheter/Washington D.C.): Mer enn 31.000 amerikanske vitenskapsmenn har skrevet under et opprop der de mener det ikke er vitenskaplig belegg for at karbondioksid og andre drivhusgasser vil skape en overoppheting av jordens atmosfære innen overskuelig framtid.

Snarere tvert imot.

- Al Gore og IPCC hevder at det er en vitenskaplig konsensus for at vi står framfor en klimakrise, men de som har skrevet under dette oppropet sier ikke bare at de ikke er overbevist om at det er vitenskaplig belegg for en slik hypotese, de sier at hypotesen er motbevist, sier Arthur Robinson fra Oregon Institute for Science and Health.

Ikke vitenskapelig

Robinson er biokjemiker og driver til daglig forskning på analysemodeller for proteiner. Han er også utnevnt til medlem av National Academies of Sciences. Grunnen til at han ble ansvarlig for innsamling av underskriftene var at han var oppgitt over at debattantene i klimadebatten hevdet at det var en vitenskaplig konsensus på området som han ikke kunne finne i forskningslitteraturen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Energi er pengeenheten for teknologisk fremgang, og om du skal begrense tilgang til energi bør du ha en utrolig bra årsak, sier Robinson.

31.000 forskere

Underskriftskampanjen er begrenset til amerikanske forskere, og på tross av at prosjektet har mottatt signaturer fra utenlandske forskere er disse ikke regnet med i gjennomgangen. Rundt 9.000 av signaturene kommer fra personer med doktorgrad, 2.500 fra personer med medisinske grader, og ytterligere 7.000 fra personer med mastergrad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prosjektet har kun bedt om signaturer fra mennesker som har naturfaglige eller ingeniørgrader med den forståelsen at disse har grundig trening i statistikk og vitenskapelig metode. Underskriftene er samlet inn via brevpost, og inkluderer informasjon om utdanning og hvilket fagområde underskriveren ble uteksaminert i. Den faglige spredningen er omtrent lik som den som finnes blant IPCC forskerne, selv om gruppen av undertegnede er mye større enn antallet forskere involvert i IPCC.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Helt normalt

Robinson publiserte nylig en litteratur gjennomgang publisert i forskningstidskriftet Journal of American Physicians and Surgeons. Gjennomgangen er blant annet skrevet i samarbeid med Harvard fysikeren Willie Soon og er en oppdatering av en tilsvarende artikkel fra 1998.

Av de 109 artiklene som de fant i forskningslitteraturen, var 88 enige om at det var en varm periode under middelalderen og at man hadde en liten istid på slutten av det 19. århundre. Bare 7 av de 109 artiklene hevdet at det 20. århundre var det varmeste århundret som er målt.

Journalen har ikke mottatt noen artikler som bestrider konklusjonen i studien så langt.

Navnene finner du på hjemmesiden.