Støre: - Må forhindre multinasjonale selskaper

<p>Den norske utenriksministeren på båttur i Ilulissat i Grønland, hvor deltakerne ved Arctic Ocean Conference var på sightseeing for å se på isbreene. Foto: Stein Ove Korneliussen. </p>
Den norske utenriksministeren på båttur i Ilulissat i Grønland, hvor deltakerne ved Arctic Ocean Conference var på sightseeing for å se på isbreene. Foto: Stein Ove Korneliussen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener folkeretten er viktig for å hindre at store multinasjonale selskaper skal ta seg til rette i Polhavet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta

*Polhavet er det delvis isdekkede havområdet som omkranser Nordpolen. Fem land har kontinentalsokkel som strekker seg mot Nordpolen.

*FNs havrettskonvensjon fra 1982 gir alle kyststater rett til en økonomisk sone på opptil 200 nautiske mil, såfremt dette ikke overlapper med andre lands soner.

*Statene kan framsette krav utover 200 nautiske mil hvis det kan dokumenteres at områdene er en del av kontinentalsokkelen utenfor landets kyst.

*Slike krav må framsettes overfor FNs kontinentalsokkelkommisjon innen ti år etter at statene har ratifisert havrettskonvensjonen.

*Norge og Russland har levert sine krav til kontinentalsokkelkommisjon, mens Canada og Danmark har frist til 2014 med kreve utvidet sokkel mot nord.

*Havrettskonvensjonen er ikke ratifisert av USA, som dermed ikke kan fremme egne sokkelkrav.

(Kilde: NTB)

Foto: Stein Ove Korneliussen.Foto: Stein Ove Korneliussen.

Ilulissat (ABC Nyheter-Stein Ove Korneliussen): - Poenget med å slå fast folkerettens regler, er blant annet å hindre at store multinasjonale selskaper tar seg til rette, samt lage et ordnet opplegg for hvordan vi kan forvalte disse ressursene på en måte som kommer fremtidige generasjoner til gode, sier Støre.

Utenriksministeren representerer Norge på Arctic Ocean Conference på Grønland, som er en konferanse om Polhavet. Målet er å få på plass en erklæring som skal si noe om forvaltningen av havområdet.

- Det å avstå fra å dokumentere kontinentalsokkelens betydning vil skape en usikkerhet og legge åpent for at økonomisk og politisk makt vil rå, sier Støre.

Se ABC TV:

- Økende interesse for polområdene

Ifølge utenriksministeren er det stor enighet blant kyststatene om at det er havretten som skal råde, til tross for at USA ikke har ratifisert havrettskonvensjonen.

- Det viktige er USA respekterer havrettskonvensjonen, selv om de ikke har ratifisert den.

Han hevder videre at den amerikanske viseutenriksministeren har jobbet systematisk med å få dette igjennom i senatet, men at det er en komplisert prosess. Dette vil sannsynligvis bli et tema for den neste administrasjonen i USA.

Støre hadde samtaler med sin russiske kollega Sergej Lavrov på flyet til Ilulissat, hvor de blant annet snakket om delelinjen på kontinentalsokkelen i Barentshavet. I over 30 år har Norge og Russland diskutert hvor denne skal gå.

Et sentralt spørsmål har vært hvem som skal ha råderett over ressursene i et 155 000 kvadratkilometer stort område. Norge har i utgangspunktet hevdet midtlinjeprinsippet, det samme som Nordsjøen ble oppdelt etter. Russland har som utgangspunkt en erklæring fra 1926, da en linje trukket nordover langs en sektor ble erklært som grense for landets «polare besittelser».

- Vi er enige om at det blir et tema i juni når vi møtes i Kirkenes. Jeg håper at vi der kan få en mer helhetlig gjennomgang av hvor vi står.

Ifølge TV 2 sier den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at den såkalte Varangeravtalen har gjort ham optimistisk. Han skal da spesielt tenke på metodikken som er brukt i å dele havområdet, og ser for seg at dette prinsippet også kan bli brukt i delingen av resten av havområdet.

- Det mener jeg er en klok observasjon fra Lavrov, som jeg kan slutte meg til, hevder Støre.

Men han vil ikke si noe om partene nærmer seg en løsning på den 30 år gamle konflikten. Alt han vil si er:

- Hver dag er vi nærmere en løsning.

Personvernpolicy