Avviser slagsmål om nordområdene

<p>Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, på flyplassen i Kangerlussuaq på Grønland tirsdag. </p>
Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, på flyplassen i Kangerlussuaq på Grønland tirsdag.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avviser at det ligger an til et bikkjeslagsmål om nordområdene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Polhavet

Polhavet er det delvis isdekkede havområdet som omkranser Nordpolen. I areal er Polhavet fire ganger større enn Middelhavet. Det er fem land som har en kontinentalsokkel som strekker seg mot Nordpolen.

Norge og Russland har allerede levert sine krav til FNs kontinentalsokkelkommisjon.Canada og Danmark har frist til 2014 med å levere sine krav om sokkelutvidelse mot nord.

USA har ikke ratifisert Havrettskonvensjonen, og er foreløpig forhindret fra å fremme sokkelkrav utenfor 200 mils-grensen. USA har prinsipielt vært mot å overlate til FN å avgjøre maritime juridiksjonsspørsmål, men arbeider nå for en ratifisering.

Nedsmeltingen i Arktis åpner også muligheter for nye sjøruter. I vest vil en åpen Nordvestpassasje vil korte ned avstanden fra Seattle til Rotterdam med en firedel av avstanden via dagens rute om Panamakanalen.

USA og Canada er uenige om status i de mest sannsylige rutene i Nordvestpassasjen. USA ser på passasjen som internasjonalt farvann, mens Canada mener at det er canadisk område.

Tilsvarende vil en åpning av Nordøstpassasjen langs Russlands nordlige kyster nær halvere avstanden mellom Rotterdam og Yokohama.

Ilulissat (ABC Nyheter-Stein Ove Korneliussen): - I alt som handler om ressurser så har vi hele tiden land som posisjonerer seg. Det er menneskehetens gang. Spørsmålet er om det skal skje på en ordnet og sivilisert møte eller om det skal skje etter regelverket.

Støre kom med uttalelsen som et svar på spørsmål om han forventer at land skal stikke kjepper i hjulene når det gjelder forvaltningen av Polhavet.

Uttalelsen falt på flyet på vei til byen Ilulissat på Grønlands vestkyst, hvor han skal møte utenriksministrene fra Canada, USA, Russland og Danmark i dag.

Klimaet gir nye muligheter

Jonas Gahr Støre på vil til Arctic Ocean Conference i byen Ilulissat på Grønland. Foto: Stein Ove KorneliussenJonas Gahr Støre på vil til Arctic Ocean Conference i byen Ilulissat på Grønland. Foto: Stein Ove Korneliussen

Målet er Arctic Ocean Conference på Grønland, som er en konferanse om Polhavet. Målet er å få på plass en erklæring som skal si noe om forvaltningen av Polhavet. Klimaendringene har ført til at nye muligheter og utfordringer i området har dukket opp. Jonas Gahr Støre ser for seg at det kan bli åpnet kortere skipsruter til både Asia og Amerika.

- Klimaendringene kommer til å åpne nye muligheter, blant annet innen transport og samferdsel.

- Det vi håper på er å få på plass en erklæring som vil omtale den felles tilnærmingen som kyststater har til viktige spørsmål i Arktis.

Han understreker at spillereglene allerede er på plass, stadfestet gjennom Havrettskommisjonen. FNs havrettskonvensjon av 1982 som Norge har sluttet seg til, fastlegger de grunnleggende internasjonale reglene for all maritim aktivitet.

Havrettskonvensjonen utgjør også det folkerettslige grunnlaget for fastsettelsen av norsk territorialgrense 12 nautiske mil fra grunnlinjen, den norske 200 nautiske mils økonomiske sone, den 200 nautiske mils fiskevernsonen ved Svalbard og utstrekningen av kontinentalsokkelen.

- Det finnes allerede et rettsgrunnlag, nemlig havretten. Den gir svar på mange av de arktiske utfordringene, sier Støre til ABC Nyheter.

Ingen politiske krav

Den norske utenriksministeren hevder overfor ABC Nyheter at han ikke har noen politiske krav med seg i bagen til det arktiske ministermøtet.

- Jeg har ingen politiske krav, utenom at vi må ta hensyn til klimaendringene, sier han.

Støre insisterer på at møtet i dag blir et engangsmøte, og at man ikke har til hensikt å danne en krets av kyststater som hevder sin rett i nordområdene.

- Kaka er allerede delt - det var havretten som delte den kaka, slår han fast.

Personvernpolicy