- Ingen indikasjoner på dårlig vedlikehold

<p>Statfjord A-feltet i Nordsjøen lørdag formiddag der det var en oljelekkasje og ansatte ble evakuert. (Foto: Scanpix) </p>
Statfjord A-feltet i Nordsjøen lørdag formiddag der det var en oljelekkasje og ansatte ble evakuert. (Foto: Scanpix)

– Per i dag har vi ingen indikasjoner på at dårlig vedlikehold har noe med lekkasjeulykken på Statfjord A å gjøre, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi skal granske uhellet på Statfjord A, og dersom granskingen skulle vise at det er dårlig vedlikehold knyttet til ulykken, så vil vi ta det opp med StatoilHydro, sier Ognedal til NTB.

Petroleumstilsynet har generelle regler for vedlikehold av installasjonene. Men det er operatørene som lager de konkrete vedlikeholdsrutinene for sine installasjoner, og som er ansvarlig for at vedlikeholdet blir gjennomført på en forsvarlig måte med kvalifiserte folk, opplyser Ognedal.

– Vi stiller heller ikke krav til hvordan operatørene organiserer vedlikeholdet på installasjonene, sier Ognedal til NTB.

Vedlikeholdsbehov

Organiseringen av vedlikeholdet på installasjonene er blitt en sentral sak etter at Statoil og Hydro slo seg sammen. Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro sier det foregår en prosess sammen med ansatterepresentanter i selskapet om hvordan vedlikeholdsarbeidet skal organiseres etter at Statoil og Hydro slo seg sammen.

– Denne prosessen er ennå ikke avsluttet, sier Aanestad til NTB.

Leder i YS StatoilHydro, Stein Bredal, sier at utviklingen av ny boreteknologi har forlenget produksjonstida til olje- og gassinstallasjonene til havs med mange år ut over det som opprinnelig var planlagt. Plattformene eldes, utstyret slites ned og behovet for vedlikehold blir større, påpeker Bredal.

Til lands eller til vanns

– I en slik situasjon er det galskap å redusere kunnskapen hos mannskapene ute på feltene ved å overføre vedlikehold og reparasjoner til en egen enhet på land, sier Bredal. Han viser til at ledelsen i StatoilHydro ser ut til å gå inn for en vedlikeholdsmodell der man oppretter en egen enhet på land som skal ta seg av vedlikehold og reparasjoner på installasjonene til havs.

– Vi har holdt på i fire måneder og drøftet for å finne fram til en driftsfilosofi for vedlikeholdet på StatoilHydro, uten å bli enige, sier Bredal til NTB.

Bredal og hans meningsfeller ønsker å beholde en sterk grunnstamme vedlikeholdsarbeidere og reparatører ute på installasjonene.

– Vi er ikke motstandere av å hente inn ekspertise utenfra, men at alt skal tas fra land, er vi mot, sier Bredal.

Produksjonsstans

Det er foreløpig uklart når produksjonen på Statfjord A blir satt i gang igjen etter lekkasjeulykken på plattformen lørdag, opplyser StatoilHydro

Før produksjonen kan komme i gjenge igjen, må det foretas oppryddings- og utbedringsarbeider på plattformen, opplyser informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i StatoilHydro til NTB.

Tre oljevernfartøyer og lenser ble lørdag satt inn for å samle opp oljen i det oljeblandede vannet som ble pumpet på sjøen i forbindelse med lekkasjen på Statfjord A. Oljen la seg som en tynn film på sjøen. I slike tilfeller fordamper oljen raskt og blandes med sjøvannet.

20 kubikkmeter olje

De tre fartøyene greide likevel ved hjelp av lenser å pumpe opp 20 kubikkmeter rein olje, opplyser Aanestad. Hvor mye rein olje som lekket ut, vet han ikke, men han regner med at mesteparten ble hentet opp av de tre beredskapsfartøyene.

Alle de 156 personene som lørdag ble evakuert fra Statfjord A til Statfjord B og C, ble i løpet av lørdagen brakt tilbake til plattformen. (©NTB)

Personvernpolicy