- Lever lenger med velutdannet hustru

<p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com </p>
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

Menn som har høyt utdannede ektefeller, lever 35 prosent lenger enn ektemenn med lavt utdannede koner, viser en ny norsk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer

Les mer om forskning og helse i ABC Nyheter.

Forventet levealder har økt betraktelig de siste tiårene. Ifølge Statistisk sentralbyrå (2003) kan en nyfødt gutt i Norge nå forvente å bli 76,5 år, mens det tilsvarende for jenter er 81,5.

Nå viser ny norsk forskning at kvinnens utdanningsnivå sterkt påvirker hennes mannlige ektefelles levealder:

- Jo høyere utdanning kvinnen har, desto lenger lever mannen. Effekten av høy utdanning har sterkere effekt for menns dødelighet enn effekten av mannens utdanning på kvinners helse, sier sosiolog og doktorgradsstipendiat Vûra Skalická til Dagens Medisin.

Skalická er førsteforfatter av en studie som er basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i perioden 1984–1986, og som er sammenstilt med dødelighetstall frem til 2003 fra syv hovedgrupper av dødsårsaker.

- Kvinner mer opptatt av helse

Forskeren sier at hun ble overrasket over at menns utdanning ser ut til å ha så liten effekt på kvinners helse, mens kvinners utdanning hadde så stor effekt på menns levealder.

En av forklaringene kan være at kvinner generelt er mer opptatt av helse og av mannens helse, enn omvent, mener Skalická.

- Ofte er det kvinnen i ekteskapet som har ansvar for maten og derfor får større innflytelse på kostholdet, sier hun.

Skalická legger til at mange av dem som er undersøkt i studien, er født før krigen og har levd ut ifra et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster.

- Hjemmet var kvinners domene i stor grad, og derigjennom er det lettere for kvinnene å påvirke menns helseadferd, sier hun.

Mannens utdanning har derimot ingen stor effekt på dødelighet hos kvinnen. Lav utdanning hos ektemannen ga bare syv prosent økt risiko for død hos ektefellen.

Lav inntekt hos mannen påvirket ektefellen i hovedsak ved økt risiko for død av hjerneslag.

Effekten av mannens yrke og utdanning gir en forskjell i dødelighet på 12 prosent.

Personvernpolicy