- Sterkt å bli spurt

<p>Ingeborg Synøve Midttømme gratuleres av kultur- og kirkeminister Trond Giske i Oslo torsdag etter at hun ble utnevnt til ny biskop i Møre. Foto: Erik Johansen / SCANPIX </p>
Ingeborg Synøve Midttømme gratuleres av kultur- og kirkeminister Trond Giske i Oslo torsdag etter at hun ble utnevnt til ny biskop i Møre. Foto: Erik Johansen / SCANPIX

Den nyutnevnte Møre-biskopen Ingeborg Synnøve Midttømme sier det var en sterk opplevelse å bli spurt om å stille som bispekandidat, og en vanskelig avgjørelse å svare ja.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta
* Ingeborg Synøve Midttømme
* Født 20. november 1961
* Gift, tre barn
* Teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet 1986
* Ordinert 13. desember 1987 i Oslo Domkirke
* Kapellan i Høybråten sogn i Oslo bispedømme 1987-93. Sogneprest i Sørfold sogn i Sør-Hålogaland bispedømme 1993-97. Kapellan i Holmlia sogn i Oslo bispedømme fra 1997 og leder i Den norske kirkes presteforening fra 2003.
* Blir vigslet som biskop i Møre i Molde domkirke 21. september 2008. (©NTB)

- Det ble mange timers bønn og vandring før jeg bestemte meg for å si ja til å stille som bispekandidat, sier Midttømme til NTB etter at hun i statsråd torsdag ble utnevnt til biskop i Møre.

– Det er en spesiell dag, og det er mange følelser som dukker opp. Jeg håper å være en biskop som vil være til stede og som menighetene kan identifisere seg med, sa hun i møte med mediene etter utnevnelsen.

Midttømme sier at hun har vokst opp i en konservativ kristen tradisjon der det er motstand mot kvinnelige prester og biskoper.

– Jeg er et resultat av den forkynnelsestradisjonen jeg er vokst opp med, sier hun til NTB som forklaring på hvorfor det var så sterkt å bli bedt om å stille som bispekandidat i Møre.

Ekteskap i kirken

Da hun i sin tid begynte å studere teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo, hadde hun heller ikke regnet med at hun skulle bli ordinert til prest. Og NTB får også inntrykk av at «spranget» fra prest til biskop, var større enn fra «menig» til prest.

Midttømme sier at ekteskapet er en relasjon mellom mann og kvinne, og at ekteskapsinngåelse er noe som hører hjemme i kirken, og ikke hos sorenskriveren eller byfogden.

– Når mennesker avlegger et livslangt løfte om ekteskap, bør de få anledning til det for «Guds ansikt», sier den nye biskopen som heller ikke ønsker å bidra til vielse av likekjønnede personer i kirken.

Nest fleste stemmer

Statsråd Trond Giske i Kultur-og kirkedepartementet er fornøyd med at Midttømme har sagt ja til bispestillingen på Møre. Selv om hun hadde nest flest førstestemmer i de kirkelige organene som deltar i bispeutnevnelsene, har hun bred støtte i de miljøene hun kommer fra, og der hun skal jobbe, påpeker Giske.

– Det er sikkert noen som er uenig i utnevnelsen og som mener at votumet fra de kirkelige organene er bindende for regjeringen. Men kirken har selv sagt at bispen skal utnevnes blant de tre som har fått flest stemmer, sier Giske i sitt forsvar for utnevnelsen av Midttømme, og ikke Halvor Nordhaug, som fikk flest stemmer i de kirkelige organene.

Økt kvinneandel

– Det blir nå fire kvinner i bispekollegiet. Midttømme er den nest yngste bispen som er utnevnt her i landet, og hun var den første kvinnelige lederen i Presteforeningen, sier Giske, som ikke legger skjul på at det har vært et mål å øke kvinneandelen i bispekollegiet.

Fra Presteforeningen kommer det godord og gratulasjoner til Midttømme over utnevnelsen.

– Vi er stolte og glade over at vår fremste tillitsvalgte blir valgt til en så viktig lederstilling i kirken. Det er bra for prestetjenesten at vi får en biskop som kjenner tjenesten så godt, sier Presteforeningens generalsekretær, Ole-Johs Huuse. (©NTB)

Personvernpolicy